Historie-matematiky-Olomouc

 • Historie matematiky, Pedagogická fakulta UP Olomouc

Vážené kolegyně a kolegové,
zdravím Vás na počátku semestru.

Přednášky v zimním semestru 2020-2021 budou zahájeny 5. října. podle rozvrhu.

Termíny konzultací pro kombinované studium jsou předběžně naplánovány a po dohodě se studenty na  neděli 11. 10. v 18 hod  a pátek 13. 11. (viz stránka pro studenty předmětu „Historie matematiky v kombinovaném studiu“  na této webové stránce v odkazu http://alenasolcova.cz/historie-matematiky-kombi-Olomouc, data budou upřesněna a potvrzena.)

Alena Šolcová

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

Přijatá témata seminárních prací v ZS 2020-2021:

 

Denní studium:

[01] Kolářová, Adriana: Historie důkazu Velké Fermatovy věty.
[02] Nikol Rusnoková: Gaspard Monge.
[03] Wagnerová, Pavla: Perspektiva.
[04] Peterková, Barbora: Teorie chaosu.
[05] Kubjátová, Svatava: Pýthagorejci.
[06] Truhlářová, Sonja: Eulerovo číslo.
[07]  Hendrych, Jaromír: Ludolfovo číslo.
[08] Mátychová, Lenka: Historie a současnost Matematické olympiády.
[09] Růžica, Lukáš: Historie kódování.
[10] Malečková, Michaela: Zlatý řez.
[11] Oravová, Veronika: Leonardo Fibonacci: život a Fibonacciho posloupnost.
[12] Holinka, Lukáš: Digitální podpis.
[13] Krňávková, Jana: Bernard Bolzano – život a jeho příspěvky k matematice.
[14] Machanová, Eliška: 3 významné objevy ve vývoji matematiky (Iracionalita, nekonečno, neúplnost) .
[15] Toufarová, Blanka: Matematika ve starověké Mezopotámii.
[16] Škubník, Pavel: Historický vývoj vyučování matematice na našem území.
[17] Icelová, Andrea: Fraktály.

 

 

Předběžný program:

 1.   5. října Úvod do předmětu.
  Kapitola z prehistorie aritmetiky. Egypt a matematika. Desetinný systém. Numerace. Aritmetické operace. Kmenné zlomky. KHIM_013ARITM_2020
  Kapitoly z antické matematiky. HIM012PYTH20
  Cvičení  – Geometrická algebra. Algebraické identity. Egyptské zlomky, Egyptské měrné jednotky. Jak najít druhou odmocninu? Klasické antické úlohy – Kvadratura kruhu …
  Stomachion a použití Pickovy věty
 2. 19. října Eukleidovy Základy a komentáře k nim  EuklZakl_hl_20
  Po stopách Eukleidova algoritmu
  Matematika ve středověku
  Cvičení
 3.   2. listopadu
  Cvičení
 4. 16. listopadu
  Cvičení
 5. 30. listopadu
  Cvičení
 6. 14. prosince
  Cvičení
  _____________________________________________