HMI17-KOMBI

Předběžný program pro letní semestr 2017/18

17. března – 3 hodiny
Úvod do předmětu, antické prameny, Eukleidovy Základy. Po stopách Eukleidoba algoritmu – První mechanické počítače …

Volba tématu seminární práce do 30. března! Pošlete mi návrh mailem na adresu: alena.solcova@fit.cvut.cz

 21. dubna     4 hodiny přednášky + 2 hodiny cvičení

28. dubna     3 hodiny přednášky + 4 hodiny cvičení