HMI17-KOMBI

Předběžný program pro letní semestr 2017/18

17. března – 3 hodiny
Úvod do předmětu, antické prameny  010Uvod18  pýthagorejci – hry v antice stomachion – Pickova věta, Georg Pick (1859 – 1942) 021PYTH18
Eukleidovy Základy. 030EuklZakl18OPPA
Po stopách Eukleidova algoritmu 040EA-18OPPA      – První mechanické počítače  (čínský abakus, Napierovy hůlky), algoritmy – metoda gelosia, počítání na cifrách a lynách …

Volba tématu seminární práce do 10. dubna! Pošlete mi návrh mailem na adresu: alena.solcova@fit.cvut.cz

 21. dubna     4 hodiny přednášky + 2 hodiny cvičení
Bude doplněno.

28. dubna     3 hodiny přednášky + 4 hodiny cvičení
George Boole a matematická analýza logiky.
Ada Lovelace, Charles Babbage a Bernoullova čísla
Benoit Mandelbrot a fraktály.