HMI17-KOMBI

Předběžný program pro letní semestr 2016/17

4. března – 3 hodiny
Úvod do předmětu, antické prameny, Eukleidovy Základy …

Volba tématu seminární práce do 30. března! Pošlete mi návrh mailem na adresu: alena.solcova@fit.cvut.cz

 22. dubna     4 hodiny přednášky + 2 hodiny cvičení

13. dubna     3 hodiny přednášky + 4 hodiny cvičení