HMI19-KOMBI

Předběžný program pro letní semestr 2018/19

2. března 2019- 4 hodiny přednášky
Úvod do předmětu, antické prameny  010Uvod18

Pýthagorejci – hry v antice stomachion – Pickova věta, Georg Pick (1859 – 1942) 021PYTH18
Eukleidovy Základy. 030EuklZakl18OPPA
Volba tématu seminární práce do 30. března!
Pošlete mi Váš návrh mailem na adresu: alena.solcova@fit.cvut.cz

30. března –  4 hodiny

Po stopách Eukleidova algoritmu 040EA-18OPPA      – První mechanické počítače  (čínský abakus, Napierovy hůlky), algoritmy – metoda gelosia, počítání na cifrách a lynách …

Bude doplněno.

6. dubna     3 hodiny přednášky

18. května     3 hodiny přednášky + 2 hodiny cvičení
George Boole a matematická analýza logiky.
Ada Lovelace, Charles Babbage a Bernoullova čísla
Benoit Mandelbrot a fraktály.