HMI20-KOMBI

Přijatá témata seminárních prací pro letní semestr 2020

  1. Peter Liptai: Povod matematiky použitej v súčasných šifrovacích technologiách
  2. Anton Kissel: Prolomení kódu Enigma 
  3. Michala Mrazíková: Použití děrných štítků při sčítání lidu v USA roku 1890.

Předběžný program pro letní semestr 2019/2020

7. března 2020 – 4 hodiny přednášky
Úvod do předmětu, antické prameny  010Uvod18
Pýthagorejci – hry v antice stomachion – Pickova věta, Georg Pick (1859 – 1942) 021PYTH18
Eukleidovy Základy. 030EuklZakl18OPPA
Volba tématu seminární práce co nejdříve, nejlépe do 4. dubna!
Pošlete mi Váš návrh mailem na adresu: alena.solcova@fit.cvut.cz

4. dubna 2020 –  4 hodiny + cvičení
Po stopách Eukleidova algoritmu 040EA-18OPPA      – První
mechanické počítače  (čínský abakus, Napierovy hůlky), algoritmy – metoda gelosia, počítání na cifrách a lynách …

Bude doplněno.
25. dubna  2020  –  3 hodiny přednášky + 2 hodiny cvičení
George Boole a matematická analýza logiky.
Ada Lovelace, Charles Babbage a Bernoullova čísla
Benoit Mandelbrot a fraktály.