Oddělení pro vzdělávání v matematice, fyzice a informatice

září 2017

Algoritmizace: Kam s ní (ve výuce)?
Seminář pro učitele

28. 11 2015
Diskuse nad zkouškovým experimentem, P. Klavík, J. Šejnoha,

Program 2016 připravujeme.