Historie matematiky a informatiky 2

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

vítám Vás do kursu „Historie matematiky a informatiky 2“.
Předběžný program naleznete níže.

I tentokrát také plánujeme během semestru přednášku  v terénu:
„Po stopách matematiků, i informatiků Prahou“.
Její termín je po dohodě stanoven na úterý 27. 11. stanice tramvaje č. 22, Pohořelec

srdečně zdravím  Alena Šolcová

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

Přednášky ZS 2018-2019:

2. října  – Úvod do předmětu – Vývoj terminologie a symboliky jazyk_mat16

9. října – Antické tradice ve vývoji matematiky a informatiky + cvičení (řecká a latinská numerace, poziční a nepoziční systémy, pravidelná tělesa, figurální čísla, Pickova věta etc.)

16. října – Eukleidovy Základy a jejich komentátoři  030EuklZakl14OPPA

23. října – Po stopách Eukleidova algoritmu. 040EA-17
                Počítače ve středověku.
(Computus Bédy Ctihodného. Počítání na rukou. Abakus papeže Silvestra II.,
Ibn Yunus – algoritmus. Raymundus Llulus – mechanický počítač  a univerzální jazyk.)
+ cvičení (Metoda gelosia, algoritmus odmocňování etc.) stredo17

30. října  Mechanické kalkulátory …16_17stol07p11_17

6. listopadu Portolánové mapy, loxodromy, měření času a úhlů nokturnalem Portoloxo

13. listopadu  Matematika a fyzika v pozdně barokní Praze – Josef Stepling                    – stepling_klem2
                     O počátcích variačního počtu varipocet_16

20. listopadu  Matematická analýza logiky a George Boole  BooleNJ17

27. listopadu  Po stopách matematiky, astronomie a informatiky Prahou (stanice tramvaje č. 22 Pohořelec 13 hod)

4. prosince  Fraktalista Benoît Mandelbrot 
(1924 – 2010) aneb soběpodobnost a fraktály na scéně
Mandelbrot

11. prosince Nikola Tesla Tesla_A_17, Albert Einstein  AE17 Bolzanovy analytické úvahy/ Základy matematiky očima Bernarda Bolzana:  Bolzano17 

18.prosince  Umění a matematika  Baroque architecture

2. ledna 2019 Matematika, informatika ve 20. a 21. století  Mats2021OPPA
                     Obejdeme se v budoucnosti bez hackerů  HACK1

 

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

Přijatá témata seminárních prací v ZS 2018-2019:

[01] Oldřich Malec: Historie a vývoj SW 
[02] Michal Šanda: Historie čísla π
[03] Jakub Dvořák: Historie kryptologie
[04] Štěpán Adámek: Hledání velkých prvočísel (historie)
[05] Daniel Šup: Umělá inteligence a její vývoj
[06] Jana Orogončíková: Ada Byron
[07] Jan Sučan: Historie objektovo-orientovaného programovania
[08] Petr Pilař: Sphericony
[09] V. Stuchlík: Archimédovy kruhy
[10] Š. Schierreich: Historie nuly
[11] Petr Nohejl: Joseph Kruskal a jeho výzkum
[12] Peter Mitura: História kompetitívneho programovania
[13] Lukáš Lojík: Vojtěch Jarník
[14] Vjačeslav Kroilov: Vývoj využití výpočetní techniky v kosmonautice
[15] Ondřej Pírko:  Alan Turing a jeho dílo
[16] Samuel Butta: Problém aktuálního a potenciálního nekonečna

 

Přijatá témata seminárních prací v ZS 2017-2018:

[01] Marek Bielik: Laplaceův démon
[02] Tomáš Zimmerhakl: Historie šifrování
[03] Michal Kváček: Mechanické kalkulátory
[04] Matouš Pištora: Počátky matematiky v Čechách
[05] Jan Zvěřina: Vývoj českého počítače SAPO
[06] Barbora Jančovičová: Ženy v histórii matematiky
[07] Michal Režnický: Vladimír Vand – konstruktér počítače
[08] Jan Parma: Claude Elwood Shannon

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Přijatá témata seminárních prací v ZS 2016-2017:

[01]  Jan Brož: Historie malwaru (viry …)
[02]  David Jagoš: Historie malwaru
[03] Jaroslav Šmolík: Matematické paradoxy
[04]  Vladimír Kotýnek: Vývoj kryptografie
[05]  Lubomír Baloun: Vývoj zápisu číslic
[06]  Marek Foltýn: Historické souvislosti mezi matematikou, informatikou a hudbou
[07]  Martin Dostál: Dennis Ritchie
[08]  Jan Brejvík: Historické způsoby dálkové komunikace (historie telegrafie, telefonu…)
[09]  Jaroslav Hrách: Zlatý řez
[10]  Jana Mašková: Cimrman, matematik
[11]  Jakub Homolka: Fraktály
[12]  Jan Rubín: Historie počítačových her
[13]  Jana Čabaiová: J. Petzwal/Ch. Doppler

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

Přednášky ZS 2016-2017:

5. října        Úvod do předmětu – Vývoj terminologie a symboliky
jazyk
_mat16

12. října       Matematika za Velkou čínskou zdí china_1_praha16  china_2_praha16

19. října      Matematické metody, experiment a pozorování v pozdně barokní Praze
                   Josef Stepling (1716 – 1778) stepling_klem2
                    
26. října        Počátky variačního počtu varipocet_16

2. listopadu    Počátky Booleovy algebry
                      George Boole a matematická analýza logiky  BooleDG

 9. listopadu   Portolánové mapy, loxodromy
                      a pozorování noční oblohy nokturnalem  

16. listopadu Přednáška se nekoná, je sudý čtvrtek.

23. listopadu   Programování a poetická věda Ady Lovelace (1815 – 1852),
                        vývoj Babbageova počítače babb_19cent_2016

30. listopadu   Procházka Prahou (přednáška a cvičení v terénu) – Kde byl umístěn                          jeden z prvních počítačů v Praze – Ulicemi Prahy po stopách                                           Johanna Keplera, Christiana Dopplera, Ernsta Macha a dalších 

7. prosince     Raymundus Llulus a počítače ve středověku  stredo16

 14. prosince 2016
                      Fraktalista Mandelbrot aneb soběpodobnost a fraktály na                                         scéně mandelbrot

21. prosince  2016
Albert Einstein na cestě k obecné teorii relativity,
Georg Pick  a Pickova věta a stomachion stomachion_pick
                      Osud Alana Turinga  turing17

4. ledna  2017     Závěrečná přednáška:
                    First steps in History of Computing in the Czechoslovakia szlecture17

-ooooooooooooooooooooo-oooo-

Úlohy k zamyšlení a procvičení, 19. října 2016:

A. Zkuste odpovědět na několik učeně popletených  otázek:

1. Jakou část část Země představuje čtyřnásobek poloviny čtvrtiny polokoule?

2. On je proti přátelům nepřátel přátel náboženství. Je pro nebo proti náboženství?

3. Bylo vyvráceno vyvrácení té nepravé novinky, která byla falešná. Je novinka falešná nebo pravdivá?

4. Našli imitaci falešné paruky. Co našli?

5. Byl přítelem protivníků společnosti proti antiliberalismu.
Je přítelem nebo protivníkem liberalismu?

Neznámý autor úloh Bohumil Dobrovolný (pseudonym) poznamenává: I ve vážném tisku se i s takovými zrnky moudrosti setkáte. Věnujte jim proto péči.