Historie matematiky a informatiky

 HMI v letním semestru – 2018

Zdravím všechny zájemce o historii matematiky a informatiky. 

Letošní přednášky budou uveřejněny na podstránce, kterou najdete z lišty vpravo.    V prodejně ČVUT v Národní technické knihovně můžete získat užitečnou pomůcku ke studiu HMI – skripta pro tento předmět:   

Šolcová, A.: Kapitoly z historie matematiky a informatiky,  Česká technika – nakladatelství ČVUT, 208 stran, 1. vydání, 2017

Na této stránce najdete

1. Aktuality
2. Informace o seminárních pracích
3. Přijatá témata seminárních prací
4. Návrhy témat seminárních prací
5. Některé přednášky (ve formatu .pdf) z minulých let


___________________________________

2. Seminární práce

Rozsah seminární práce: přibližně 5 stran textu.
Odevzdejte mailem cca týden před zkouškou!
Prezentace seminární práce (v průběhu zkoušky): cca 15 minut.
Nezapomeňte na důkladné citace a využití více pramenů!

3. Přijatá témata seminárních prácí  v denním studiu (a) a kombinovaném studiu (b):
(Modrou barvou jsou vyznačeny odevzdané přijaté práce.)

(a)

 1. Jakub Ács: Súboje kryptoanalytikov počas i po sv. vojne
 2. Marek Erben: Alan Turing, Enigma  _ ???
 3. Jakub Bureš: Turing _ ???
 4. Šárka Švábová: Teorie her (John Nash)/ Aritmetické symboly
 5. Jan Potočiar: Vývoj notace v matematice a v programovacích jazycích
 6. Jiří Groh: Geometrické zajímavosti (nejen geometrické), např. brachistochrona
 7. Petr Nohejl: Edsger Dijkstra
 8. Tomáš Stefan: Kryptoanalýza
 9. Maroš Mačak: Fibonacciho čísla, Fibonacci
 10. Daniel Dohanič: Historie uměle inteligence
 11. Jan Pokorný: Ramanujan (?)

4. Návrhy na témata seminárních prací:

Tyto návrhy Vám mohou pomoci při volbě tématu, avšak můžete si zvolit své témata a malilem požadat  o schválení. Poté zapíšu Vaše téma na tuto stránku mezi přijatá témata.

1. Teorie čísel: Testování prvočíselnosti.
2. Matematici českého původu v MacTutoru
3. Prahou po stopách významných matematiků a informatiků
4. Matematika na počátku novověku
5. Matematik – Johannes Kepler
6. K čemu sloužila antikythera?
7. Významní matematici antiky a jejich výsledky
8. Počátky diferenciálního a integrálního počtu
9. Počátky užívání výpočtů ve dvojkové soustavě
10. Vznik teorie matic
11. Základní věta algebry a dílo C. F. Gausse
12. Normální rozdělení a Jacob Bernoulli
13. Hledání velkých prvočísel – projekt GIMPS
14. Matematická indukce (Maurolycus, Fermat etc.)
15. Aritmetické knihy Eukleidových Základů
16. Faktorizační algoritmy (rozdíl čtverců, kvadratické reziduum, řetězové zlomky)
17. Rychlost konvergence (Stirlingova metoda pro řady)
18. Koncepce a vlastnosti algoritmu
19. Počítače – od osmibitových k PC (Atari)
20. Fraktály – vznik a vývoj
21. Matematika a hudba
22. Historie kryptografie k šifrovacím strojům
23. Bratři Bernoulliové a jejich výsledky
24. Počátky variačního počtu – brachistochrona, řetězovka
25. Počátky teorie pravděpodobnosti
26. Vývoj algoritmů počítačové grafiky
27. Nekononečné a fraktální křivky 28. Automaty Jacquese Vaucansona
29. Automaty al-Jazariho
30. Metoda ”prostapharesis” a počátky algoritmů
31. Logaritmická a exponenciální křivka
32. Počátky trigonometrie
33. Metody řešení soustav algebraických rovnic
34. Pravidelná a polopravidelná tělesa a jejich vlastnosti
35. Číslo π a normální čísla
36. Zlatý řez a jeho vlastnosti
37. Hašovací funkce a jejich vlastnosti
38. Vznik a využití eliptických křivek
39. Kvadratura kruhu a snahy o jeji vyřešení
40. Diofantos, neurčité rovnice  a jejich soustavy
41. Metody počítačové tomografie, Fourierova transformace a Johann Radon
42. Antonín Svoboda a Vladimír Vand – tvůrci počítačů
43. Z díla Carla Fridricha Gausse
44. Určování hodnoty čísta pi a jiných iracionalit

5. Přednášky

Budou umísťovány na zvláštní stránce vedle této stránky.