Historie matematiky a informatiky

 HMI v letním semestru – 2019

Zdravím všechny zájemce o historii matematiky a informatiky. 

Letošní přednášky budou uveřejněny na podstránce, kterou najdete z lišty vpravo.    V prodejně ČVUT v Národní technické knihovně můžete získat užitečnou pomůcku ke studiu HMI – skripta pro tento předmět:   

Šolcová, A.: Kapitoly z historie matematiky a informatiky,  Česká technika – nakladatelství ČVUT, 208 stran, 1. vydání, 2017

Na této stránce najdete

1. Aktuality
2. Informace o seminárních pracích
3. Přijatá témata seminárních prací
4. Návrhy témat seminárních prací
5. Některé přednášky (ve formatu .pdf) z minulých let


___________________________________

1. Aktuality:

Letošní semestr zahájíme přednáškou ve čtvrtek 21. února 2019.

Přednáška a cvičení 21. března 2019 se nekonají.
(Účast přednášející na 110. kongresu MNU v Hannoveru). Doporučuji tento čas  k přípravě seminární práce.

Přednáška 18. dubna 2018 + cvičení liché a sudé  se koná v terénu:
Po stopách matematiků, fyziků astronomů a informatiků Prahou.
Tato přednáška spojená s procházkou Prahou začíná
v 11 hod. u Prašné brány na nám. Republiky

2. Seminární práce

Výběr tématu seminární práce do přednášky 28. března 2019!
(Návrh sdělíte mi sdělíte při příležitosti přednášky nebo pošlete mailem
a požádáte o schválení.)   

Rozsah seminární práce: přibližně 5 stran textu.
Odevzdejte mailem cca týden před zkouškou!
Prezentace seminární práce (v průběhu zkoušky): cca 15 minut.
Nezapomeňte na důkladné citace a využití více pramenů!

3. Přijatá témata seminárních prácí  v denním studiu 2018/2019
(a) 

 1.   Jaroslav Chládek: Paul Adrien Maurice DIRAC – dílo.
 2.   David Omrai: Život a dílo Margaret Hamilton.
 3.  Tomáš Pšenička: Historie kryptografie
 4.   Filip Dolník: P vs NP problém
 5.   David Pokorný: Sjednocení elektřiny, magnetismu a optiky.
  (Od Faradaye  k  Maxwellovi)
 6.   Šimon Stejskal: Pýthagorejská škola.
 7.   Filip Hájek: Historie užití matematiky pro navigaci.
 8.   Martin Škopek: Historie umělé inteligence.
 9.   Tomáš Jungman: Počátek teorie her.
 10.    Alžběta Mrkvová: Matematika a hudba.
 11.    Patrik Polák: Internet (30 let, které změnily svět).
 12.    Karolina Hrnčiříková:  Analytic Engine, Charles Babbage a Ada Lovelace.
 13.    Nina Grechushkina: Čtyřrozměrný prostor.
 14.    Petr. Michalíček: Historie počítačové kriminality.
 15.    Matěj Boura: Život a dílo Carla Friedricha Gausse.
 16.    Ondřej Šelder:  Historie mobilních telefonů do roku 2007.
 17.    David Nechuta: Hledání velkých prvočísel – projekt GIMPS.
 18.    Daniel Vančura: Počátky diferenciálního a integrálního počtu.
 19.    Kristián Kulka: Faktorizační algoritmy (rozdíl čtverců, kvadratické reziduum,         řetězové zlomky)
 20.    Matěj Rejmon: Testování prvočíselnosti.
 21.    Jaroslav Plašil: Efekt motýlích křídel a Edward Lorenz.
 22.    Jan Groschaft: Historie teorie grafů.
 23.    Dominik Krisztof: Neeukleidovská geometrie.
 24.    Yelyzaveta Drahun: Historie nuly.
 25.    Tomáš Hojek: Počítačové viry a jejich historie.
 26.     Ondřej Brychta: Historie kalendáře.
 27.     Lukáš Chalupa: Počátky užívání výpočtů ve dvojkové soustavě.
 28.     Oliver Kožár: Banach-Tarski paradox.
 29.     Karel Bušta: Prvočíselná věta.
 30.     Dominik Vrba: Klementinum.

V kombinovaném studiu 2018/2019  

(b):

 1. Alexej Eremiáš: Geometrické důkazy v antické matematice.
 2. Lenka Hladká: Zlatý řez a jeho vlastnosti.
 3. Tereza Svobodová: Charles Messier a jeho katalog vesmírných objektů.
 4. Josef Vávra: Matematika na počátku novověku.
 5. Marie Chodounská: Hledání velkých prvočísel – projekt GIMPS.
 6. Ján Šeliga: George Boole a Booleova algebra.
 7. Ondřej Malach: Umělá inteligence: Od Pygmaliona k neuronovým sítím.
 8. Ondřej Šuffner: Číselné soustavy napříč historií.
 9. Pavel Škrdlant: Mechanismus z Antikythéry.

 


(Modrou barvou jsou vyznačeny odevzdané přijaté práce.)

______________________________________________________________________

Témata seminářních prací v letním semestru 2017/2018 pro inspiraci

 Přijatá témata seminárních prácí  v denním studiu

(a)

 1. Jakub Ács: Súboje kryptoanalytikov počas i po  II. sv. vojne
 2. Marek Erben: Historie kalendářů
 3. Šárka Švábová: Teorie her (John Nash)/ Aritmetické symboly
 4. Jan Potočiar: Vývoj notace v matematice a v programovacích jazycích
 5. Jiří Groh: Geometrické zajímavosti (nejen geometrické), např. brachistochrona
 6. Petr Nohejl: Edsger Dijkstra
 7. Tomáš Stefan: Kryptoanalýza
 8. Maroš Mačak: Historie playstation (od r. 1994)
 9. Daniel Dohanič: Historie uměle inteligence
 10. Jan Pokorný: Ramanujan 
 11. Tomáš Chobola: Život a přínos Johanna Keplera
 12. Tomáš Drietomský: Historie počítačů
 13. Vladimír Horník: Zlatý řez a jeho vlastnosti
 14. Viktoria Benková: Leonhard Paul Euler
 15. Andrii Plyckach: Magické čtverce
 16. Anastasiia Pastukhova: Slavné problémy teorie čísel
 17. Jakub Bureš: John von Neumann – ENIAC, EDVAC, MANIAC
 18. Michal Junek: Pýthagorás
 19. Jana Maříková: Šifrovací algoritmy za II. světové války
 20. Leoš Glaser: Historie kryptografie
 21. Jana Bigacová: Vývoj algoritmů počítačové grafiky
 22. Jiří Košata: Fraktály – vznik a vývoj
 23.  Marek Anda: Teorie pravděpodobnosti 
 24. Filip Hájek: Historie použití matematiky a informatiky v navigaci
 25. Jakub Weisl: Vývoj grafického rozhraní na operačních systémech
 26. Tomáš Stefan: Kryptografie do 2. světové války.(b)
 1. Jaroslav Bažant: Vývoj počítačů od osmibitových k PC
 2. Roman Mikita: Einsteinova teorie relativity a její aplikace
 3. Martin Púčala: Faktorizačné algoritmy
 4. Karel Pajskr: Kvaterniony a jejich využití ve fyzice
 5. Jiří Pahorecký: Gottfried Wilhelm Leibniz – život a dílo
 6. Tomáš Mazel: Millenium Prize Poblems a (stav) jejich řešení

4. Návrhy na témata seminárních prací:

Tyto návrhy Vám mohou pomoci při volbě tématu, avšak můžete si zvolit své témata a malilem požadat  o schválení. Poté zapíšu Vaše téma na tuto stránku mezi přijatá témata.

1. Teorie čísel: Testování prvočíselnosti.
2. Matematici českého původu v MacTutoru
3. Prahou po stopách významných matematiků a informatiků
4. Matematika na počátku novověku
5. Matematik – Johannes Kepler
6. K čemu sloužila antikythera?
7. Významní matematici antiky a jejich výsledky
8. Počátky diferenciálního a integrálního počtu
9. Počátky užívání výpočtů ve dvojkové soustavě
10. Vznik teorie matic
11. Základní věta algebry a dílo C. F. Gausse
12. Normální rozdělení a Jacob Bernoulli
13. Hledání velkých prvočísel – projekt GIMPS
14. Matematická indukce (Maurolycus, Fermat etc.)
15. Aritmetické knihy Eukleidových Základů
16. Faktorizační algoritmy (rozdíl čtverců, kvadratické reziduum, řetězové zlomky)
17. Rychlost konvergence (Stirlingova metoda pro řady)
18. Koncepce a vlastnosti algoritmu
19. Počítače – od osmibitových k PC (Atari)
20. Fraktály – vznik a vývoj
21. Matematika a hudba
22. Historie kryptografie k šifrovacím strojům
23. Bratři Bernoulliové a jejich výsledky
24. Počátky variačního počtu – brachistochrona, řetězovka
25. Počátky teorie pravděpodobnosti
26. Vývoj algoritmů počítačové grafiky
27. Nekononečné a fraktální křivky 28. Automaty Jacquese Vaucansona
29. Automaty al-Jazariho
30. Metoda ”prostapharesis” a počátky algoritmů
31. Logaritmická a exponenciální křivka
32. Počátky trigonometrie
33. Metody řešení soustav algebraických rovnic
34. Pravidelná a polopravidelná tělesa a jejich vlastnosti
35. Číslo π a normální čísla
36. Zlatý řez a jeho vlastnosti
37. Hašovací funkce a jejich vlastnosti
38. Vznik a využití eliptických křivek
39. Kvadratura kruhu a snahy o jeji vyřešení
40. Diofantos, neurčité rovnice  a jejich soustavy
41. Metody počítačové tomografie, Fourierova transformace a Johann Radon
42. Antonín Svoboda a Vladimír Vand – tvůrci počítačů
43. Z díla Carla Fridricha Gausse
44. Určování hodnoty čísta pi a jiných iracionalit

5. Přednášky

Budou umísťovány na zvláštní stránce vedle této stránky.