Historie matematiky a informatiky

HMI v letním semestru – 2017

Přednáška a cvičení ve čtvrtek 20. dubna se koná v terénu. Sejdeme se v půl dvanácté pod Prašnou branou na Náměstí Republiky a budeme procházet Starým Městem pražským po stopách matematiků, fyziků,a astronomů a informatiků. 

Zdravím všechny zájemce o historii matematiky a informatiky.
Letos můžete získat užitečnou pomůcku ke studiu v prodejně ČVUT v Národní technické knihovně – právě vyšla skripta pro tento předmět:   

Šolcová, A.: Kapitoly z historie matematiky a informatiky,  Česká technika – nakladatelství ČVUT, 208 stran, 1. vydání, 2017

Na této stránce najdete

1. Aktuality
2. Informace o seminárních pracích
3. Přijatá témata seminárních prací
4. Návrhy témat seminárních prací
5. Některé přednášky (ve formatu .pdf) z minulých let
Letošní přednášky budou uveřejněny na podstránce, kterou najdete z lišty vpravo.   

_________________________________________________________________________

2. Seminární práce

Rozsah seminární práce: přibližně 5 stran textu.
Odevzdejte mailem cca týden před zkouškou!
Prezentace seminární práce (v průběhu zkoušky): cca 15 minut.
Nezapomeňte na důkladné citace a využití více pramenů!

3. Přijaté seminární práce  v denním studiu (a) a kombinovaném studiu (b):
(Modrou barvou jsou vyznačeny odevzdané přijaté práce.)  

     (a) Denní studium

 1. Daniel Šup: Gaussova metoda výpočtu Velikonoční neděle
 2. Peter Páleník: Vývoj astrometrických metod
 3. Jakub Sekera: Historie kryptografie – Enigma
 4. Lukáš Jurásek: Počátky užívání výpočtů ve dvojkové soustavě
 5. Filip Soukup: Transcendentní čísla
 6. Ondřej Lauer: Důkaz Velké Fermatovy věty a jeho historie
 7. Aleksandr Efremov: Teorie složitosti a P vs NP problém
 8. David Skalský: Určování hodnoty čísla pi  a jiných iracionalit
 9. Jan Michal: Historie počítačů –  Počítače – od osmibitových k PC (Atari)
 10. Jan Holub: Historické hádanky
 11. Mai Thanh Quang: Historie statistiky
 12. Robert Kalamar: Krása v matematice
 13. Tomáš Chvosta: Matematika a hudba
 14. Marián Hlaváč: Ludolfovo číslo
 15. Jan Dejdar: Historie programovacích jazyků
 16. Adam Podroužek: Historie mikropočítačů
 17. Filip Hudček: Historie čísla π
 18. Kristýna Viktorová: Zlatý řez
 19. Almira Kelgenbayeva: Matematika a hudba
 20. Tomáš Rous: Vývoj herních konzolí
 21. Ondřej Bartoška:
 22. Jakub Kaloč: Matematika v hudbě
 23. Daniel Nemčík: Christiaan Huygens a jeho výsledky
 24. František Pivovarník: Začiatky internetu (Vznik a rozširovanie tejto siete)
 25. Ondrej Hudcovič: Historie počítačů
 26. Jakub Hamza: Výpočetní zařízení a pomůcky
 27. Oliver Findra: Nula a vývoj jejího přijetí a použití 
 28. Daniel Groschub: Turingův stroj a problém rozhodnutelnosti
 29. Martin Petriška: Gaussova křivka normálního rozdělení
 30. Daniel Šulík: Matematika a hudba
 31. Ondřej Šuffner: Číselné soustavy napříč historií
 32. Pavel Otto: Matematika pozdního středověku (Oresme, Regiomontanus)
 33. Aneta Hrnčířová: Matematické zaklady Kopernikovy teorie
 34. Vít Černý:
 35. David Ryzec: Hašovací funkce a jejich vlastnosti
 36. Ladislav Zemek: Velká Fermatova věta
 37. Jakub Novák: Komplexni čísla
 38. Julia Ostrokomorets: Benoit Mandelbrot a fraktály
 39. Karel Bušta: Speciální prvočísla a jejich vlastnosti

  ****
  (b)  Kombinované studiumZkoušky jsou vypsané na 6. června a 23. června vždy od 16:30. Můžete se zapsat.
  Zdravím  Alena Šolcová, 14. 6. 2017

1. Josef Sčensný: Počítače v Československu – Didaktik M
2. Marek Frick: Fraktály – vznik a vývoj
3. Kamil Jakubovič: Historie komplexních čísel
4. Klára Červenková: Od sumy k integrálu
5. Michal Sokolov: Claude Shannon a počátky moderních počítačů
6. Jiří Patrák: Chinese South Pointing … Aplikace – diferenciál v automobilech
7.
Radomír Ort: Historie asymetrického šifrování
8. Jan Schramhauser: Kryptografie
9.  
Michal Kavan: Zlatý řez
10.
Jan Krpeš: Antonín Svoboda a Vladimír Vand – tvůrci počítačů
11. Robert Jelen: K čemu sloužila antikythera?

4. Návrhy na témata seminárních prací:

Tyto návrhy Vám mohou pomoci při volbě tématu, avšak můžete si zvolit své témata a malilem požadat  o schválení. Poté zapíšu Vaše téma na tuto stránku mezi přijatá témata.

1. Teorie čísel: Testování prvočíselnosti.
2. Matematici českého původu v MacTutoru
3. Prahou po stopách významných matematiků a informatiků
4. Matematika na počátku novověku
5. Matematik – Johannes Kepler
6. K čemu sloužila antikythera?
7. Významní matematici antiky a jejich výsledky
8. Počátky diferenciálního a integrálního počtu
9. Počátky užívání výpočtů ve dvojkové soustavě
10. Vznik teorie matic
11. Základní věta algebry a dílo C. F. Gausse
12. Normální rozdělení a Jacob Bernoulli
13. Hledání velkých prvočísel – projekt GIMPS
14. Matematická indukce (Maurolycus, Fermat etc.)
15. Aritmetické knihy Eukleidových Základů
16. Faktorizační algoritmy (rozdíl čtverců, kvadratické reziduum, řetězové zlomky)
17. Rychlost konvergence (Stirlingova metoda pro řady)
18. Koncepce a vlastnosti algoritmu
19. Počítače – od osmibitových k PC (Atari)
20. Fraktály – vznik a vývoj
21. Matematika a hudba
22. Historie kryptografie k šifrovacím strojům
23. Bratři Bernoulliové a jejich výsledky
24. Počátky variačního počtu – brachistochrona, řetězovka
25. Počátky teorie pravděpodobnosti
26. Vývoj algoritmů počítačové grafiky
27. Nekononečné a fraktální křivky 28. Automaty Jacquese Vaucansona
29. Automaty al-Jazariho
30. Metoda ”prostapharesis” a počátky algoritmů
31. Logaritmická a exponenciální křivka
32. Počátky trigonometrie
33. Metody řešení soustav algebraických rovnic
34. Pravidelná a polopravidelná tělesa a jejich vlastnosti
35. Číslo π a normální čísla
36. Zlatý řez a jeho vlastnosti
37. Hašovací funkce a jejich vlastnosti
38. Vznik a využití eliptických křivek
39. Kvadratura kruhu a snahy o jeji vyřešení
40. Diofantos, neurčité rovnice  a jejich soustavy
41. Metody počítačové tomografie, Fourierova transformace a Johann Radon
42. Antonín Svoboda a Vladimír Vand – tvůrci počítačů
43. Z díla Carla Fridricha Gausse
44. Určování hodnoty čísta pi a jiných iracionalit

5. Přednášky

Budou umísťovány na zvláštní stránce vedle této stránky.

HMI v letním semestru – 2015

Chcete vědět vic o Christianu Dopplerovi?
1. Christian Doppler – profesor matematiky na pražské polytechnice (1836 – 1847) –  DOPP2

J. F. Schor – matematik, malíř, inženýr (reguloval Vltavu, ochranil Prahu před povodní)
2. Jan Ferdinand Schor (1686 – 1767) – druhý profesor inženýrské školy – SCHOR

V pátek 20. března 2015 jsme spojili přednášku s pozorováním mimořádného jevu – částečným zatměním Slunce.

HMI v letním semestru – 2016

Níže najdete definici Smithova čísla, bude se hodit do cvičení:

Speciální typy čísel:
Smithova čísla: Složená čísla N, jejichž součet cifer S(N) je stejný jako součet cifer všech vlastních dělitelů Sd(N).

Příklad:  Složené číslo 85 je Smithovo číslo, protože S(85) je 8 + 5 = 13 a
Sd(85) = Sd(17 . 5) = 1 + 7 + 5 = 13 a S(85) = Sd(85).

***** **********************************************************************************************

Záznamy přednášek HMI 2 – 2013:

24. září 2013
Úvod     01UvodHMI2k

2. října 2013
Matematika 17. století.
Výsledky Isaaca Newtona   02Newt_HMI2

8. října 2013 
Matematika 17. století.
Leibniz a zásluhy bratrů Bernoulliů LeibnizBernoulli
První učebnice diferenciálního počtu, Markýz l’Hospital.

15. října 2013 
Matematika 17. století
Pierre de Fermat a jeho dílo  PokrokyMFA_46-2001-4_3
Fermatův odkaz  solcova_2002_fermatuv_odkaz

22. října 2013
Jazyk matematiky.
Symboly, terminologie, frazeologie.
Jak se matematici dorozumívají? jazyk_mat2

29. října 2013  Přednáška se nekoná.

5. listopadu 2013  07HMI2

12. listopadu 2013 08HMI2

19. listopadu 2013 09_HMI2

26. listopadu 2013 10HMI2Bolzano

3. prosince 2013   11HMI2_Radon13

10. prosince 2013 elipkrivky_HMI2_12_13_solc
Doporučená literatura: WyomingEllipticCurve