HMI-přednášky pro denní studium

Předběžný program pro letní semestr 2017/18:

Pozor! Přednáška 12. dubna 2018 + cvičení liché i sudé 4. se koná v terénu
Po stopách matematiků, fyziků astronomů a informatiků Prahou.
Tato přednáška spojená s procházkou Prahou začíná
v 15 hod. u Prašné brány na nám. Republiky

______________________________________________________________________

1. přednáška – 22. února 2018
Úvod do předmětu. Co je matematika? Co je historie? Antická tradice a významné osobnosti (Thalés, Pýthagorás, Sókratés, Platón, Aristotelés, …, Apoloniós, Ératosthenés, Archimédés, Ptólemaiós, Diophantos) –
Krása v matematice.  
010Uvod18

Vývoj technologií v antice, automaty, mechanismus z Antikythéry.   012GRT18

+ cvičení sudé 1. Řecká numerace  _ Zopakujte si alfabetu! Staří Řekové užívali desítkovou soustavu, ale k zápisu čísel užívali písmena své alfabety. Viz tabulka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. přednáška – 1. března 2018

Pýthagorás (6. st. př. n. l.) a teorie čísel – dokonalá čísla, spřátelená čísla, prvočísla, figurální čísla  – Helénistická matematika – úvod, 021PYTH18
Eukleidovy Základy – Klasické problémy – Hry – stomachión – Pickova věta
+
cvičení liché 1.
Babylónská numerace, egyptská numerace,
zápisy numerických postupů v Řecku – ionský postup a alfabeta,

algoritmus  pro odmocňování víceciferných čísel

3. přednáška – 8. března 2018

Eukleidovy Základy, Jejich komentátoři a překladatelé 030EuklZakl18OPPA
Poznámky k vývoji terminologie a symboliky.

+ cvičení sudé 2.
Babylónská a egyptská numerace, Pickova věta a výpočet obsahu na síti,
algoritmus  pro odmocňování víceciferných čísel

4. přednáška – 15. března 2018
Po stopách Eukleidova algoritmu 040EA-18OPPA

+ cvičení liché 2.

5. přednáška – 22. března 2018 + cvičení sudé 3.
Výpočetní metody a pomůcky ve středověku

Algoritmy pro násobení  – metoda gelosia, kombinatorické úvahy Raymunda Lulla

6. přednáška – 29. března 2018 + cvičení liché 3.
Matematika v 16. a 17. století: řešení kvadratických, kubických a bikvadratických rovnic, Scipio del Ferro, Tartaglia,  Gieronimo Cardano, Raffaelo Bombelli, Francois Viete, Adriaen van Roomen – řešení rovnice 45. stupně.

Gaussova metoda určení Velikonoční neděle a nepravidelných svátků

7. přednáška – 5. dubna 2018 + cvičení sudé 4.
Od Simona Stevina a jeho desetinných čísel k výpočetním metodám 19. a 20. století
John Napier, Henry Briggs, Johannes Kepler  logari,tmy,  Wiiliam Schickard první mechanický kalkulátor, Jacquardova myšlenka děrných štítků. Charles Babbage, Ada Lovelace, Hermann Holerith – sčítání lidu a vznik IBM

8. přednáška – 12. dubna 2018 + cvičení liché 4.
Po stopách matematiků, fyziků astronomů a informatiků Prahou.
Tato přednáška spojená s procházkou Prahou začíná
v 15 hod. u Prašné brány na nám. Republiky

9. přednáška – 19. dubna 2018 + cvičení sudé 5.
Joseph Stepling a vznik matematicko-fyzikálního semináře v Praze v Klementinu
Steplingovi žáci: Antonín Strnad, Joannes Tessánek, Franz Joseph Gerstner Martin Alois David
Bernard Bolzano (1781 – 1848) 

10. přednáška – 26. dubna 2018 + cvičení liché 5.

11. přednáška – 3. května 2018 + cvičení sudé 6.

Přednáška  se nekoná – 10. května  2018 (podle rozvrhu je liché úterý)

12. přednáška – 17. května 2018 + cvičení liché 6.

****************************************************************************************************

Na této stránce najdete také  slidy z přednášek pro denní studium z minulých let:

1.  Úvodní přednáška 010Uvod14

2.  Počátky informatiky a matematiky v antice 020Greece2

3.  Eukleidovy Základy 030EuklZakl14OPPA

4.  Po stopách Euklidova algoritmu 040EA-HMIOPPA

5.  Matematika a informatika ve středověku a v renesanci 050stredo140PPA

6.  Počátky algebry 060PocatkyAlgebryOPPA
Staroměstský orloj a matematika: orlojkombi14

7.  Matematika a  informatika v 16. a 17. století  07016_17dil1

8.  Počátky variačního počtu 080VaripocetOPPA
Matematika a astrnomie za Velkou čínskou zdí ChinaKombi14

9.  Issac Newton a jeho dílo 091Newt_OPPA
Gottfried Wilhelm Leibniz a bratři Bernoulliové 092LeibnizBernliiOPPA

10. Matematika v době Bernarda Bolzana 100BolzanoOPPA

11. Charles Babbage a jeho snahy vytvořit počítací stroj 111BabbageOPPA

12. Hermann Holerith a sčítání lidu na konci 19. století 112 Holerith14OPPA
Matematika ve 20. a 21. století 121Mats2021OPPA
Eliptické křivky 122elipkrivkyOPPA