HMI-přednášky pro denní studium

Předběžný program pro letní semestr 2016/17:

Pozor! Přednáška a cvičení ve čtvrtek 20. dubna se koná v terénu. Sejdeme se v půl dvanácté pod Prašnou branou na Náměstí Republiky a budeme procházet Starým Městem pražským po stopách matematiků, fyziků,a astronomů a informatiků. 

1. přednáška – 23. února 2017
Úvod do předmětu. Co je matematika? Co je historie? … Krása v matematice. Terminologické otázky   010Uvod17
+ cvičení sudé 1. Egyptská numerace a algoritmus pro násobení 

2. přednáška – 2. března 2017
Technika v antice 011GRT17   Pýthagoras
+
cvičení liché 1.  Egyptská numerace a algoritmus pro násobení +  Figurální čísla

3. přednáška – 9. března 2017 + cvičení sudé 2.

4. přednáška – 16. března 2017 + cvičení liché 2.

5. přednáška – 23. března 2017 + cvičení sudé 3.

6. přednáška – 30. března 2017 + cvičení liché 3.

7. přednáška – 6. dubna 2017 + cvičení sudé 4.

8. přednáška – 13. dubna 2017 + cvičení liché 4.

9. přednáška – 20. dubna 2017 + cvičení sudé 5.
Přednáška a cvičení ve čtvrtek 20. dubna se koná v terénu. Sejdeme se v půl dvanácté pod Prašnou branou na Náměstí Republiky a budeme procházet Starým Městem pražským po stopách matematiků, fyziků,a astronomů a informatiků. 

10. přednáška – 27. dubna 2017 + cvičení liché 5.

11. přednáška – 4. května 2017 + cvičení sudé 6.

12. přednáška  se nekoná – 11. května  2017 (podle rozvrhu je liché pondělí)

13. přednáška – 18. května 2017 + cvičení liché 6.

Na této stránce najdete slidy z přednášek pro denní studium z minulých let:

1.  Úvodní přednáška 010Uvod14

2.  Počátky informatiky a matematiky v antice 020Greece2

3.  Eukleidovy Základy 030EuklZakl14OPPA

4.  Po stopách Euklidova algoritmu 040EA-HMIOPPA

5.  Matematika a informatika ve středověku a v renesanci 050stredo140PPA

6.  Počátky algebry 060PocatkyAlgebryOPPA
Staroměstský orloj a matematika: orlojkombi14

7.  Matematika a  informatika v 16. a 17. století  07016_17dil1

8.  Počátky variačního počtu 080VaripocetOPPA
Matematika a astrnomie za Velkou čínskou zdí ChinaKombi14

9.  Issac Newton a jeho dílo 091Newt_OPPA
Gottfried Wilhelm Leibniz a bratři Bernoulliové 092LeibnizBernliiOPPA

10. Matematika v době Bernarda Bolzana 100BolzanoOPPA

11. Charles Babbage a jeho snahy vytvořit počítací stroj 111BabbageOPPA

12. Hermann Holerith a sčítání lidu na konci 19. století 112 Holerith14OPPA
Matematika ve 20. a 21. století 121Mats2021OPPA
Eliptické křivky 122elipkrivkyOPPA