Matematická logika

Konzultace se konají
dle dohody mailem: alena.solcova@fit.cvut.cz.
Konzultace se konají v místnosti  A 1427.

****************************************************

K opakování:

Grupa: Struktura <M, o>, kde M je množina a o je operace, s těmito vlastnostmi:

1. Operace o je uzavřená v množině M.
2. Operace o je asociativní.
3. V M existuje jediný neutrální prvek.
4. Ke každému prvku z M existuje prvek inverzní.

Pozor! Grupová operace obecně nemusí být komutativní. Pokud komutativní je, označujeme grupu jako Abelovu. Některé prvky komutativní zákon splňují vždy, např. neutrální prvek  komutuje se všemi prvky, přestože grupa není komutativní.

Teorie_grup1

*********************************************************************************************

Otevřená formule – žádný výskyt žádné proměnné není vázán nějakým kvantifikátorem.
Uzavřená formule – všechny výskyty všech proměnných jsou vázány nějakým kvantifikátorem.
Některé formule nejsou ani uzavřené ani otevřené.
 

************************************************************************************************