Matematická logika

Přihlašujte se ke zkouškám!
Pokud jste získali zápočet,
můžete se v KOSu přihlásit
na některý ze zkouškových termínů:

13. 1., 19. 1., 25. 1., 3. 2., 9. 2.,

zdraví Alena Šolcová

Konzultace v zkouškovém období 2016/17:
dle dohody mailem: alena.solcova@fit.cvut.cz.
Konzultace se konají v místnosti  A 1427.

Přednášky pro kombinované studium jsou umístěny na EDUXu v odkazu Kombinované studium.

    1. 10.  2 hod.

    5. 11.  4 hod.

    3. 12.  3 hod.

  10. 12.  3 hod.

Cvičení se konají: 5. 10., 26. 11. a 3.12. (TEST 1), . 10. 12. (TEST 2)

K opakování:

Grupa: Struktura <M, o>, kde M je množina a o je operace, s těmito vlastnostmi:

1. Operace o je uzavřená v množině M.
2. Operace o je asociativní.
3. V M existuje jediný neutrální prvek.
4. Ke každému prvku z M existuje prvek inverzní.

Pozor! Grupová operace obecně nemusí být komutativní. Pokud komutativní je, označujeme grupu jako Abelovu. Některé prvky komutativní zákon splňují vždy, např. neutrální prvek  komutuje se všemi prvky, přestože grupa není komutativní.

Teorie_grup1

*********************************************************************************************

Otevřená formule – žádný výskyt žádné proměnné není vázán nějakým kvantifikátorem.
Uzavřená formule – všechny výskyty všech proměnných jsou vázány nějakým kvantifikátorem.
Některé formule nejsou ani uzavřené ani otevřené.
 

************************************************************************************************