Historie-matematiky-kombi-Olomouc

Akuality: Sejdeme se na konzultaci v MS Teams v neděli 11. 10 v 18 hod.
Můžete se připojovat od 17: 40, zdravím Alena Šolcová

Přijatá témata seminárních prací v ZS 2020-2021:

Kombinované studium:

[01] Kořínková, Soňa: Zlatý řez.
[02] Žůrková, Jana: Mayský kalendář.
[03] Bartoňová, Tereza: Vznik a vývoj teorie grafů.
[04] Bílková Šárka: Pýthagorejci.
[05] Siberová, Tereza: Historie teorie rovnic.
[06] Stauberová, Michaela: Archimédés ze Syrakus.
[07] Malá, Barbora: Historický vývoj základních aritmetických operací.
[08] Osohová, Aneta: Významné ženy matematiky.
[09] Linevyčová, Michaela: Římské číslice – historie, počítání, využití dříve a dnes –                                             Proč je žáky učíme?
[10] Kubíková, Alea: Thalés z Mílétu a jeho geometrické  věty.
[11] Pospíšil, Jan: Appoloniovy úlohy a kruhová inverze.
[12] Vránová, Kristýna: Dokonalá čísla.
[13]  Mačková, Jitka: Vývoj matematické symboliky.
[14] Janošíková, Zuzana: Geometrické knihy Eukleidových Základů.
[15] Minářová, Olga: Osobnosti matematiky 19. a 20. století v českých zemích.
[16] Valáriková, Lenka: Teorie grup jako popis symetrie.
[17] Gronych, Daniel: Leonhard Euler – život a dílo.
[18] Paleček, Michal: Historie a vývoj kalkulátorů.
[19] Havlová-Olbrechtová, Helena: Středověké početní algoritmy.
[20] Žďárská, Veronika: … .

Z programu 1. konzultace 11. října 2020:

  1. ÚVOD, Co je matematika?, Co je historie? Jak rozumíme těmto oborům.  Prameny matematiky v antickém období. Významné osobnosti. Klasické antické problémy. Krása v matematice. Radost z matematiky. Program předmětu. Příklady témat pro seminární práce. Závěr kursu – kolokvium. Literatura prameny.  KHIM_01Uvod20
  2. Počátky aritmetiky, záznamové hole, kosti z pohoří Lebombo a z osady Ishango, Věstonická vrubovka.  Stručně  o matematice v Egyptě  KHIM_013ARITM_2020
  3. Antická matematika – vybrané kapitoly HIM012PYTH20
    Pýthagoras a pýthagorejci, klasické řecké problémy, spec. kvadratura kruhu.  Racionální a iracionální čísla. Výpočet hodnoty čísla π.
    Stomachion – hra z antiky, výpočty obsahů ploch – Pickova věta (Georg Alexander Pick)
  4. Eukleidovy ZÁKLADY:  Eukleidés (4.-3. stol. př.n. l. shrnul myšlenky antických matematiků do encyklopedie, kterou v řečtině nazval Stoicheia, tj. Základy       EuklZakl_hl_2
    Po objevu knihtisku byly Základy (lat. Elementa, angl. Elements) nejčastěji vydávaném dílem po Bibli. Podle novoplatonika Prokla dostal Eukleidés od krále Ptolemaia I. Sótéra (Spasitele) otázku: Zda existuje kratší cesta k matematice než je uvedena v Základech. Eukledés odpověděl: Ani pro krále nevede k matematice zvláštní cesta …