Výuka

V letním semestru 2023/24

Historie matematiky a informatiky  (BI-HMI) pro bakalářské studium – FIT ČVUT
v Praze
Historie matematiky a informatiky  (BI-HMI) pro bakalářské kombinované studium – FIT ČVUT
v Praze
History of Mathematics and Informatics  (BIE-HMI) – lectures for foreign students – CTU in Prague.
Historie matematiky pro kombinované studium, Univ. Palackého, Olomouc

Základy filosofie a historie matematiky pro rozšiřující studium, Univ. Palackého, Olomouc

V zimním semestru 2023/24

Historie matematiky a informatiky 2  (NI-HMI2) pro magisterské studium – FIT ČVUT v Praze
History of Mathematics and Informatics  (MIE-HMI) – lectures for foreign students – CTU in Prague.
Historie matematiky pro denní studiumUniv. Palackého, Olomouc, 1/2

Historie matematiky pro kombinované studium, Univ. Palackého, Olomouc

History of Technology – lectures for foreign students – CTU in Prague.

****************************************************************************************************

V letním semestru 2022/23

Historie matematiky a informatiky  (BI-HMI2) pro bakalářské studium – FIT ČVUT
v Praze
Historie matematiky a informatiky  (BI-HMI2) pro bakalářské kombinované studium – FIT ČVUT
v Praze
History of Mathematics and Informatics  (BIE-HMI) – lectures for foreign students – CTU in Prague.
Historie matematiky pro kombinované studium, Univ. Palackého, Olomouc

****************************************************************************************************V zimním semestru 2022/23

Diskrétní matematika a logika pro denní studium, cvičení – FIT ČVUT v Praze

Historie matematiky a informatiky 2  (NI-HMI2) pro magisterské studium – FIT ČVUT v Praze

History of Mathematics and Informatics  (MIE-HMI) – lectures for foreign students – CTU in Prague.
Historie matematiky pro denní studiumUniv. Palackého, Olomouc, 1/2
Historie matematiky pro kombinované studium, Univ. Palackého, Olomouc

History of Technology – lectures for foreign students – CTU in Prague.

****************************************************************************************************

V letním semestru 2021/22

Historie matematiky a informatiky   (BI-HMI) pro bakalářské studium – FIT ČVUT
v Praze
History of Mathematics and Informatics  (BIE-HMI) – lectures for foreign students – CTU in Prague.
Historie matematiky a informatiky pro bakalářské studium – kombinované (BIK- HMI) – FIT ČVUT v Praze

Filosofie a historie matematiky pro rozšiřující studium, Univ. Palackého, Olomouc

*********************************************************************************************

V zimním semestru 2021/22

Diskrétní matematika a logika pro denní studium, cvičení – FIT ČVUT v Praze

Historie matematiky a informatiky 2  (NI-HMI2) pro magisterské studium – FIT ČVUT v Praze

History of Mathematics and Informatics  (MIE-HMI) – lectures for foreign students – CTU in Prague.
Historie matematiky pro denní studiumUniv. Palackého, Olomouc, 1/2
Historie matematiky pro kombinované studium, Univ. Palackého, Olomouc

History of Technology – lectures for foreign students – CTU in Prague.

*****************************************************************************************

V letním semestru 2020/21

Historie matematiky a informatiky   (BI-HMI) pro bakalářské studium – FIT ČVUT
v Praze
History of Mathematics and Informatics  (BIE-HMI) – lectures for foreign students – CTU in Prague.
Historie matematiky a informatiky pro bakalářské studium – kombinované (BIK- HMI) – FIT ČVUT v Praze

Historie matematiky pro rozšiřující studium, Univ. Palackého, Olomouc

*********************************************************************************************

V zimním semestru 2020/21

Matematická logika pro denní studium (BI-MLO), cvičení – FIT ČVUT v Praze
History of Technology – lectures for foreign students – CTU in Prague.
Historie matematiky a informatiky 2  (NI-HMI2) pro magisterské studium – FIT ČVUT
v Praze
History of Mathematics and Informatics  (MIE-HMI) – lectures for foreign students – CTU in Prague.
Historie matematiky pro denní studium, Univ. Palackého, Olomouc, 1/2
Historie matematiky pro kombinované studium, Univ. Palackého, Olomouc

*********************************************************************************************

V letním semestru 2019/20

Historie matematiky a informatiky   (BI-HMI) pro bakalářské studium – FIT ČVUT
v Praze
History of Mathematics and Informatics  (BIE-HMI) – lectures for foreign students – CTU in Prague.
Historie matematiky a informatiky pro bakalářské studium – kombinované (BIK- HMI) – FIT ČVUT v Praze

*********************************************************************************************

V zimním semestru 2019/20

Matematická logika pro denní studium (BI-MLO), cvičení – FIT ČVUT v Praze
History of Technology – lectures for foreign students – CTU in Prague.
Historie matematiky a informatiky 2  (MI-HMI2) pro magisterské studium – FIT ČVUT
v Praze
History of Mathematics and Informatics  (MIE-HMI) – lectures for foreign students – CTU in Prague.

*********************************************************************************************

V letním semestru 2018/19

Historie matematiky a informatiky   (BI-HMI) pro bakalářské studium – FIT ČVUT
v Praze
History of Mathematics and Informatics  (BIE-HMI) – lectures for foreign students – CTU in Prague.
Historie matematiky a informatiky pro bakalářské studium – kombinované (BIK- HMI) – FIT ČVUT v Praze

*********************************************************************************************

V zimním semestru 2018/19

Matematická logika pro denní studium (BI-MLO), cvičení – FIT ČVUT v Praze
History of Technology – lectures for foreign students – CTU in Prague.
Historie matematiky a informatiky 2  (MI-HMI2) pro magisterské studium – FIT ČVUT
v Praze
History of Mathematics and Informatics  (MIE-HMI) – lectures for foreign students – CTU in Prague.

*********************************************************************************************

V letním semestru 2017/18

Historie matematiky a informatiky   (BI-HMI) pro bakalářské studium – FIT ČVUT
v Praze
History of Mathematics and Informatics  (BIE-HMI) – lectures for foreign students – CTU in Prague.
Historie matematiky a informatiky pro bakalářské studium – kombinované (BIK- HMI) – FIT ČVUT v Praze

*********************************************************************************************

V zimním semestru 2017/18

Matematická logika pro denní studium (BI-MLO), cvičení – FIT ČVUT v Praze
History of Technology – lectures for foreign students – CTU in Prague.
Historie matematiky a informatiky 2  (MI-HMI2) pro magisterské studium – FIT ČVUT
v Praze
History of Mathematics and Informatics  (MIE-HMI) – lectures for foreign students – CTU in Prague.

*********************************************************************************************

V letním semestru 2016/17

Historie matematiky a informatiky pro bakalářské studium – denní (BI-HMI) – FIT ČVUT v Praze

Historie matematiky a informatiky pro bakalářské studium – kombinované (BIK- HMI) – FIT ČVUT v Praze

*********************************************************************************************

V zimním semestru 2016/17

Matematická logika pro kombinované studium (BIK-MLO) – přednášky, cvičení – FIT ČVUT v Praze
Matematická logika pro denní studium (BI-MLO), cvičení – FIT ČVUT v Praze
History of Technology – lectures for foreign students – CTU in Prague.
Historie matematiky a informatiky 2  (MI-HMI2) pro magisterské studium – FIT ČVUT
v Praze
History of Mathematics and Informatics  (MIE-HMI) – lectures for foreign students – CTU in Prague.
*********************************************************************************************

V letním semestru 2015/16

Historie matematiky a informatiky pro bakalářské studium denní i kombinované (HMI) – FIT ČVUT v Praze
Lineární algebra pro denní studium (BI- LIN) – FIT ČVUT v Praze

*********************************************************************************************

V zimním semestru 2015/16

Matematická logika pro kombinované studium (BIK-MLO) – přednášky, cvičení – FIT ČVUT v Praze
Matematická logika pro denní studium (BI-MLO), cvičení – FIT ČVUT v Praze
History of Technology – lectures for foreign students – CTU in Prague.
Historie matematiky a informatiky 2  (MI-HMI2) pro magisterské studium – FIT ČVUT
v Praze

*********************************************************************************************

V letním semestru 2014/15

Historie matematiky a informatiky pro bakalářské studium denní i kombinované (HMI) – FIT ČVUT v Praze
Lineární algebra pro denní studium (BI- LIN) – FIT ČVUT v Praze

*********************************************************************************************

V zimním semestru 2014/15

Matematická logika pro kombinované studium (BIK-MLO) – přednášky, cvičení – FIT ČVUT v Praze
Matematická logika pro denní studium (BI-MLO), cvičení – FIT ČVUT v Praze
History of Technology – lectures for foreign students – CTU in Prague.
Historie matematiky a informatiky 2  (MI-HMI2) pro magisterské studium – FIT ČVUT
v Praze *********************************************************************************************

V letním semestru 2013/14:

Historie matematiky a informatiky pro bakalářské studium denní i kombinované (HMI) – FIT ČVUT v Praze
Lineární algebra pro denní studium (BI- LIN) – FIT ČVUT v Praze

******************************************************************************

V zimním semestru 2013/14:

Historie matematiky a informatiky 2 pro magisterské studium (Mi-HMI2) – FIT ČVUT v Praze
Matematická logika pro kombinované studium (BIK-HMI) – FIT ČVUT v Praze
History of Technology – lectures for foreign students – CTU in Prague.

*************************************************************************************************

V letním semestru  2012/13:

Historie matematiky a informatiky pro denní studium (FI-HMI) – FIT ČVUT v Praze
Historie matematiky a informatiky pro kombinované studium (BIK-HMI) – FIT ČVUT v Praze

*************************************************************************************************

V zimním semestru 2012/13:

Matematická logika – přednášky, cvičení – FIT ČVUT v Praze
History of Technology – lectures for foreign students – CTU in Prague.