Letní semestr 2012/2013

 Plakát k vytíštění: letni semestr 2013   

19. 2.     Doc. RNDr. ALENA ŠOLCOVÁ, Ph. D. FIT ČVUT v Praze
            Matematické základy Koperníkovy Astronomie
              K 540. výročí Kopernikova narození
              
Plakát: Kopernik-plakat

 19. 3.     Prof. RNDr. JIŘÍ WIEDERMANN, DrSc., Ústav informatiky AV ČR, Praha
              
VÝPOČET JAKO GENEROVÁNÍ ZNALOSTÍ  
                                                                               
Výpočty jsou motorem vědy.“
               
Plakát: znalosti01   

 16. 4.     RNDr. PETER ZAMAROVSKÝ, CSc., FEL ČVUT v Praze  
               NEKONEČNO A GEORG CANTOR
              
Další vývoj představ o nekonečnu 
              
Plakát: Cantor
               
 

1
4. 5.     MARIE VĚTROVCOVÁ,  FF ZČU Plzeň
              
NIELS H. ABEL: ALGEBRAICKÉ ROVNICE 5. STUPNĚ
              
Závěrečná kapitola klasické algebry
             
Plakát:  Abel                  

18. 6.     PhDr. ALENA HADRAVOVÁ, CSc., ÚSD AV ČR, Praha 
              Doc. RNDr. PETR HADRAVA, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, Praha
             
STŘEDOVĚKÝ PTOLEMAIOVSKÝ GLOBUS