HISTORIE MATEMATIKY, UPOL OLOMOUC

Historie matematiky. UPOL Olomouc- 2023

Plánovaný termín kolokvia –  15. 1. 2024 a 29. 1. 2024 od 13:15 hod v místnosti P25..

Přehled přijatých témat seminárních prací v lzimním semestru 2023-24

[1] Mulíková, Kristýna: Učební plány a maturita na české reálné škole v Prostějově   v letech … .
[2] Konečná, Simona: Matematika v Mezopotámii.
[3] Polčáková, Petra: Matematika v Číně.
[4] Křížová, Ludmila: Výuka matematiky na Matičním gymnáziu v Ostravě v   letech 1897 – 1918.
[5] Mervart, Vojtěch: Úroveň maturitních znalostí matematiky na náchodské reálce   v letech 1910-12.
 [6] Ligas, David: Zlatý řez ve starověkém Egyptě. Hledání zlatého řezu v egyptských památkách.
[7]  Stixová, Klára: Bernard Bolzano, jeho život a dílo.
[8] Holada, Tomáš: Nula – vznik, vývoj a význam.
[9] Ivanová, Tereza: Fibonacci ve výtvarném uměbní. Matematické principy ve výtvarném umění.
[10] Hrbáčková, Renata: Gottfried Wilhelm Leibniz – život a dílo.
[11] Uhlíř, Jakub: Vybraná témate řecké matematiky pro 2. stupeň ZŠ (geometrie).
[12] Petrásová, Žaneta: Alan Turing, život a dílo.
[13] Mlýnková, Kateřina: Clayův matematický ústav … .
[14] Zachová, Veronika: Historie kalkulátorů.
[15] Chládek, Radim: Ludolfovo číslo – vývoj výpočtu.
[16] Vojtíšková, Eva: Archimedés – jeho přínos k matematice a fyzice.
[17] Selucká, Kateřina: Matematika v Indii.
[18] Svozilová, Veronika: Giuseppe Peano – život, dílo, axiomy.
[19] Slaný, Patrik: Leonardo da Vinci – život a dílo.
[20] Kratochvíl, Jan: Johannes Kepler – život a dílo.
[21] Seidlerová, Andrea: Leonard Euler – život a dílo.
[22] Marečková, Vanda: Pierre Fermat – život a dílo.
[23] Šašinková, Anna: René Descartes.
[24] Reiselová, Rebeka: Carl Friedrich Gauss – jeho život a přínos.
[25] Lengsfeld, Josef: Vznik sudoku.
[26] Doseděl, Jan: Matematické hádanky a hlavolamy.
[27] Kalivodová, Lucie: Historie měření Země.

 

 

Program přednášek

 1. přednáška a cvičení – 2. října 2023
  Úvod do předmětu (Matematika jako studium struktur a jejich vlastností, krása matematiky, kořeny v klasickém Řecku – Od Thaleta, Pýthagora, … )
  Eukleidovy Základy a jejich komentáře (13 knih – geometrie, aritmetika 3Dgeometrie, pravidelná tělesa-počet 5 – čtyřstěn, krychle, osmistěn, dvanáctistěn a dvacetistěn)
  .Eukleidovy Základy – encyklopedie řecké matematiky – 3. stol. př. n. l.
  -o_O_o –
 2.  přednáška a cvičení – 16. října 2023
  Matematika ve středověku a Johannes Widdmann z Chebu 
  Jedno z nejstarších použití symbolů pro operace sčítání. odčítaní … Widmann23
  Po stopách Eukleidova algoritmu (poměr čísel, největší společný dělitel, řetězové zlomky, aplikace – kyvadlové hodiny, Huyghensovo planetrarium, temporální ladění v hudbě, neurčité rovnice …)
  EA_2022

  o_O_o –
 3. přednáška a cvičení – 30. října 2022
  Algebra v 15. až 17. století

  René Descartes
  (1596 – 1650) a jeho role ve vývoji matematiky
  4 pravidla v Rozpravě o metodě
  Vznik analytické geometrie …

  Vývoj terminologie v 18. – 20. století

  (J. Wesely,
  Felbigerův Schulordnung,
  Stanislav Vydra – Cordatus Bohemus,
  Josef Václav Sedláček …)

  Význam chyby v matematice
  (
  Malfattiho úloha,
  Fermatova čísla,
  Eulerův polynom).
  o_O_o –
 4. přednáška a cvičení – 13. listopadu 2023
  Matematika 18. a 19. stol.
  George Boole (1815 -1864) – souvislost logiky a algebry,
  Booleova algebra a studium diferenciálních rovnic. Rané použití tabule.
  Keplerova hypotéza (formulována v roce 1611 v pojednání Novoroční dárek aneb o hexagonální vločce, dokázána Thomasem Halesem v roce 1998, důkaz přijat v roce 2017).
  Portolánové mapy, větrné růžice místo souřadnic, pohyb lodi po zakřiveném prostoru podél loxodromy, pozorování nokturnalem, příkladem analogového kalkulátoru.
  Gaussův algoritmus pro výpočet nepravidelných křesťanských svátků – Velikonoční neděle.
  Gelosiová metoda pro násobení.
  Rozklady složených čísel.
  o_O_o –
 5. přednáška a cvičení – 27. listopadu 2023Matematika ve 2. polovině 19. století.
  Vznik Jednoty českých matematiků a fyziků – 1862
  Čerstvý vítr mezi učiteli matematiky Josef Rudolf Vaňaus  (jeden ze zakladatelů JČM   a učitel matematiky a fyziky na gymnáziu v Jičíně – příklad pokrokového učitele.
  Příklady z historických pramenů—————————————————————————————————– o_O_o –
 6. přednáška a cvičení –  11. prosince 2023

_______________________________________________________________

Pro inspiraci:

 1.  Přehled přijatých témat seminárních prací v letním semestru 2022-2023
  2023
  [01] Dinžíková, Veronika: René Descartes – život a dílo.
  [02] Halbichová,-Nekvapilová Eliška: Zlatý řez.
  [03] Žáková, Kateřina: Historie měření na Zemi.
  [04] Bártová, Michaela: Magické čtverce.
  [05] Pálková, Lenka: Fibonacciho posloupnost.
  [06] Holubová, Lucie: Čínská matematika.
  [07] Klimundová, Veronika: Diofantos – jeho život, dílo Aritmetika a nynější příklady pro 2.stupen ZŠ.
  [08] David Pavlůsek
  [09] Štarhová, Marie: Ženy v matematice.
  [10] Domanský, Marek:
  [11] Skoupá, Jana: Matematika v architektuře.
  [12] Kobylková, Jitka: Římské číslice.
  [13] Andrlová, Veronika: Matematika a hudba.
  [14] Lazarová, Martina: Historie a vývoj číselných soustav.
  [15] Foltová Michaela: Hlavolam Rubikova kostka.-o-O-o-

Pro inspiraci poznámky z roku 2021

Filosofie a historie matematiky pro ZŠ _ Historie matematiky pro SŠ _ kombinované studium.

 1. konzultace 6. května 2021
  Úvod do předmětu
  Uvod21_OL_2K
  Počátky aritmetiky
  ARITM_2021_0L_2K
  Kapitoly z antické matematiky
  PYTH21_OL_2K
 2. konzultace 13. května 2021
  Po stopách Eukleidova algoritmu

  Středověké algoritmy pro aritmetické operace a výpočetní pomůcky
  (Boethius, Gerbert z Aurillacu, Leonardo z Pisy, Raymundus Llulus …)
  Matematika v 17.stol. Nové směry v uvažování – René Descartes
  (Rozprava o metodě, analytická gometrie – souvislosti algebry a geometrie)
  Jazyk matematiky a jeho vývoj – terminologie, symbolika
  ____________________________________
  Stručně o lineární algebře
  LA_strucne_cz_21
 3. Benoit Mandelbrot a studium chaosu ve 20. a 21. století
  Mandelbrot21 

______________________________________

Přehled přijatých témat seminárních prací v letním semestru 2021

[1]  Buršíková, Olga: Dvojková soustava a její osud od 17. do 20. století.
[2]  Homola, Leon: Bernard Bolzano.
[3]  Karhánková, Soňa: Otevřené a nevyřešené problémy 
v matematice pro 21. století.

[4]  Fojtová, Jitka: Ada Lovelace –  matematička a programátorka.
[5]  Nevoránková, Helena: Život a dílo René Descarta.
[6]  Slobodianová, Lída: Jak vznikla periodická soustava prvků
a její propojení s matematikou.

[7]  Nečesalová, Eva: Leonardo Pisano, zv. Fibonacci, (cca 1175 – 1250) – život a dílo.
[8]  Kadlecová, Jaroslava: David Hilbert – život a dílo.
[9] Trsek, Alexandra: Vývoj hledání prvočísel a dělitelnost. O Ératosthenova síta k dalším metodám.
[10] Pietraszek, Martin: Pierre Fermat – život a dílo.
[11] Obšilová,  Lucie: François Viéte – život a dílo.
[12] .Minář, Martin: Historické algoritmy a jejich využití ve vyučování informatice.
[13]  Hendrych, Petr: ???