FI a HIST matematiky pro uč__ZŠ-SŠ, OLOMOUC

WZFHM – rozšiřující studium – 2023

 1. konzultace – 12. května 2023 – Plánovaný termín kolokvia – 19. červen, 14 hod.

  Úvod do předmětu (Matematika jako studium struktur a jejich vlastností, krása matematiky, kořeny v klasickém Řecku – Od Thaleta, Pýthagora, … )
  Eukleidovy Základy a jejich komentáře (13 knih – geometrie, aritmetika 3Dgeometrie, pravidelná tělesa-počet 5 – čtyřstěn, krychle, osmistěn, dvanáctistěn a dvacetistěn)
  Po stopách Eukleidova algoritmu (poměr čísel, největší společný dělitel, řetězové zlomky, aplikace – kyvadlové hodiny, Huyghensovo planetrarium, temporální ladění v hudbě, neurčité rovnice …).
  Vývoj terminologie v 18. – 20. století (J. Wesely, Felbigerův Schulordnung, Stanislav Vydra – Cordatus Bohemus, Josef Václav Sedláček …)
  Význam chyby v matematice (Malfattiho úloha, Fermatova čísla, Eulerův polynom).

 

 1.  Přehled přijatých témat seminárních prací v letním semestru 2023

  [01] Dinžíková, Veronika: René Descartes – život a dílo.
  [02] Halbichová,-Nekvapilová Eliška: Zlatý řez.
  [03] Žáková, Kateřina: Historie měření na Zemi.
  [04] Bártová, Michaela: Magické čtverce.
  [05] Pálková, Lenka: Fibonacciho posloupnost.
  [06] Holubová, Lucie: Čínská matematika.
  [07] Klimundová, Veronika: Diofantos – jeho život, dílo Aritmetika a nynější příklady pro 2.stupen ZŠ.
  [08] David Pavlůsek
  [09] Štarhová, Marie: Ženy v matematice.
  [10] Domanský, Marek:
  [11] Skoupá, Jana: Matematika v architektuře.
  [12] Kobylková, Jitka: Římské číslice.
  [13] Andrlová, Veronika: Matematika a hudba.
  [14] Lazarová, Martina: Historie a vývoj číselných soustav.
  [15] Foltová Michaela: Hlavolam Rubikova kostka.

                                                               -o-O-o-

Pro inspiraci poznámky z roku 2021

Filosofie a historie matematiky pro ZŠ _ Historie matematiky pro SŠ _ kombinované studium.

 1. konzultace 6. května 2021
  Úvod do předmětu
  Uvod21_OL_2K
  Počátky aritmetiky
  ARITM_2021_0L_2K
  Kapitoly z antické matematiky
  PYTH21_OL_2K
 2. konzultace 13. května 2021
  Po stopách Eukleidova algoritmu

  Středověké algoritmy pro aritmetické operace a výpočetní pomůcky
  (Boethius, Gerbert z Aurillacu, Leonardo z Pisy, Raymundus Llulus …)
  Matematika v 17.stol. Nové směry v uvažování – René Descartes
  (Rozprava o metodě, analytická gometrie – souvislosti algebry a geometrie)
  Jazyk matematiky a jeho vývoj – terminologie, symbolika
  ____________________________________
  Stručně o lineární algebře
  LA_strucne_cz_21

  Benoit Mandelbrot a studium chaosu ve 20. a 21. století
  Mandelbrot21 

 

Plánované termíny kolokvií: 28. 5. 2021, 11. 6. 2021, příp. 25. 6. 2021.
Nezapomeňte se zapsat do STAGu!

______________________________________

Přehled přijatých témat seminárních prací v letním semestru 2021

[1]  Buršíková, Olga: Dvojková soustava a její osud od 17. do 20. století.
[2]  Homola, Leon: Bernard Bolzano.
[3]  Karhánková, Soňa: Otevřené a nevyřešené problémy 
v matematice pro 21. století.

[4]  Fojtová, Jitka: Ada Lovelace –  matematička a programátorka.
[5]  Nevoránková, Helena: Život a dílo René Descarta.
[6]  Slobodianová, Lída: Jak vznikla periodická soustava prvků
a její propojení s matematikou.

[7]  Nečesalová, Eva: Leonardo Pisano, zv. Fibonacci, (cca 1175 – 1250) – život a dílo.
[8]  Kadlecová, Jaroslava: David Hilbert – život a dílo.
[9] Trsek, Alexandra: Vývoj hledání prvočísel a dělitelnost. O Ératosthenova síta k dalším metodám.
[10] Pietraszek, Martin: Pierre Fermat – život a dílo.
[11] Obšilová,  Lucie: François Viéte – život a dílo.
[12] .Minář, Martin: Historické algoritmy a jejich využití ve vyučování informatice.
[13]  Hendrych, Petr: ???