FI a HIST matematiky pro uč__ZŠ-SŠ, OLOMOUC

Filosofie a historie matematiky pro ZŠ _ Historie matematiky pro SŠ _ kombinované studium.

 1. konzultace 6. května 2021
  Úvod do předmětu
  Uvod21_OL_2K
  Počátky aritmetiky
  ARITM_2021_0L_2K
  Kapitoly z antické matematiky
  PYTH21_OL_2K
 2. konzultace 13. května 2021
  Po stopách Eukleidova algoritmu

  Středověké algoritmy pro aritmetické operace a výpočetní pomůcky
  (Boethius, Gerbert z Aurillacu, Leonardo z Pisy, Raymundus Llulus …)
  Matematika v 17.stol. Nové směry v uvažování – René Descartes
  (Rozprava o metodě, analytická gometrie – souvislosti algebry a geometrie)
  Jazyk matematiky a jeho vývoj – terminologie, symbolika
  ____________________________________
  Stručně o lineární algebře
  LA_strucne_cz_21

  Benoit Mandelbrot a studium chaosu ve 20. a 21. století
  Mandelbrot21 

 

Plánované termíny kolokvií: 28. 5. 2021, 11. 6. 2021, příp. 25. 6. 2021.
Nezapomeňte se zapsat do STAGu!

______________________________________

Přehled přijatých témat seminárních prací v letním semestru 2021

[1]  Buršíková, Olga: Dvojková soustava a její osud od 17. do 20. století.
[2]  Homola, Leon: Bernard Bolzano.
[3]  Karhánková, Soňa: Otevřené a nevyřešené problémy 
v matematice pro 21. století.

[4]  Fojtová, Jitka: Ada Lovelace –  matematička a programátorka.
[5]  Nevoránková, Helena: Život a dílo René Descarta.
[6]  Slobodianová, Lída: Jak vznikla periodická soustava prvků
a její propojení s matematikou.

[7]  Nečesalová, Eva: Leonardo Pisano, zv. Fibonacci, (cca 1175 – 1250) – život a dílo.
[8]  Kadlecová, Jaroslava: David Hilbert – život a dílo.
[9] Trsek, Alexandra: Vývoj hledání prvočísel a dělitelnost. O Ératosthenova síta k dalším metodám.
[10] Pietraszek, Martin: Pierre Fermat – život a dílo.
[11] Obšilová,  Lucie: François Viéte – život a dílo.
[12] .Minář, Martin: Historické algoritmy a jejich využití ve vyučování informatice.
[13]  Hendrych, Petr: ???