WZFHM_Olomouc

Filosofie a historie matematiky – UPOL Olomouc
Stránka  je určena studentům rozšiřujícího studia.

Přehled přijatých témat seminárních prací – LS 2022:

[01] Kudrna, Jiří: Archimedes a jeho metoda měření kruhu pomocí obsahu trojúhelníku a její využití ve výuce na základní škole.
[02] Radová, Alena: Matematika v personalistice.
[03] Čermák, Martin: Matematika v geodézii – Geoid a Křovákovo zobrazení.
[04] Sahajová, Eliška:  Georg Alexander Pick – jeho život i dílo. 
[05] Mládková, Pavla: Kritéria dělitelnosti vycházející z vlastností cifer – historický vývoj
[06] Trsek, Alexandra: Stanislav Vydra – život a dílo.
[07] Hendrych, Petr: Zlatý řez – jeho využití v historii a dnes.
[08] Stuchlíková, Vladimíra: Lineární rovnice – pohled do historie lineární algebry.
[09] Jeglová, Jana: Významné ženy v dějinách matematiky.
[10] Bukáčková, Jitka: Benoît Mandelbrot – život a dílo.
[11] Stoklásková, Alena: Vyučování matematice na měšťanské škole se zaměřením na geometrii
[12] Dinžíková, Veronika: Zénonovy paradoxy.
[13] Dvořáková, Kateřina: Johannes Kepler jako matematik, astronom a astrolog.
[14] Tichá, Marcela: René Descartes – život a dílo.

Z konzultace v sobotu 14. května 2022

  1. Kořeny matematických metod a numerace v Indii – příklad: Srípati, 11. století  Sripati22  Srípatiho identita
  2. Eukleidovy Základy – encyklopedie řecké matematiky a její komentáře EuklZakl_hl_22
    Projděte se po stopách Eukleidova algoritmu: EA_2022
  3. Vývoj symboliky ve středověké matematiky – příklad Johannes Widmann, přelom 15. a 16. století Plus_JWidmann_22
  4.  Význam a hodnota omylů a chyb pro vývoj matematiky a práce učitelů s nimi – Fermat, Euler, etc. Troja22