Historie-matematiky-Olomouc

 • Historie matematiky, Pedagogická fakulta UP Olomouc

Vážené kolegyně a kolegové,
zdravím Vás na počátku semestru.

Přednášky v zimním semestru 2021-2022 budou zahájeny 11. října. podle rozvrhu.

Konzultace pro kombinované studium je předběžně naplánována na 21. 1. 2022.  (viz stránka pro studenty předmětu „Historie matematiky v kombinovaném studiu“  na této webové stránce v odkazu http://alenasolcova.cz/historie-matematiky-kombi-Olomouc, data budou upřesněna a potvrzena.)

Alena Šolcová

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

Přijatá témata seminárních prací v ZS 2020-2021:

[1] Trávníčková, Jana: Klasické úlohy z teorie grafů (Eulerovský tah – Problém 4 barev).
[2] Zbořilová, Karolina: Gaspard Monge a Mongeovo promítání.
[3] Kočařová, Eliška: Franςois Viète – život a dílo.
[4] Charvát,, Josef. Abraham de Moivre – život a dílo.
[5] Potužák, Václav: Život a dílo profesora Václava Hlavatého.
[6] Maňák, Zdeněk: Carl Friedrich Gauss – matematik.
[7] Večeřová, Kateřina: Matematika v obrazech Leonarda da Vinci.
[8] Doláková, Veronika: Alain Turing a rozluštění Enigmy.
[9] Hanák, Vojtěch: Život a dílo Johna von Neumanna.
[10] Kotková, Anna: Život a dílo Bernarda Bolzana.
[11]Vémolová, Jana: Josef Stepling, život a dílo.
[12]

 

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

Předběžný program:

 1.   přednáška – 11. října 2021 – Úvod do předmětu.
  Kapitola z prehistorie aritmetiky. Egypt a matematika. Desetinný systém. Numerace. Aritmetické operace. Kmenné zlomky. KHIM_013ARITM_2020
  Kapitoly z antické matematiky. HIM012PYTH20
  Cvičení  – Geometrická algebra. Algebraické identity. Egyptské zlomky, Egyptské měrné jednotky. Jak najít druhou odmocninu? Klasické antické úlohy – Kvadratura kruhu …
  Stomachion a použití Pickovy věty
 2. přednáška – 25. října 2021 – Eukleidovy Základy a komentáře  EuklZakl_hl_20
  Po stopách Eukleidova algoritmu. 040EA-2020
  Matematika ve středověku.  Kapitola z matematiky v Indii – Šrípati a jeho učitelé – dílo Ganitalaka  – Sripati20
  Cvičení –  Vývoj symbolů do středověku  – cvičeni_X2
 3.  přednáška – 8. listopadu 2021 – Aritmetika a algebra středověku.  Nástroje k výpočtům a k řešení otázek filosofických a etických. Al Chvárizmí: „Aritmetický  traktát“ a „Algebraický traktát“. Abu Kamil a teorie řešení kvadratických rovnic. Indické rašíkáty a al Bírúní. Raymundus Llulus: „Ars magna“ a universální jazyk. William Schickard a kalkulátor pro Keplera, 1623/4. Stredo20
  Cvičení – Napierovy tyčky. Vývoj algebry v 16. a 17. století. NSD (935, 408) a Eukleidův algoritmus. Scipio del Ferro, Tartaglia – Cardanovy vzorce a kubická rovnice. François Viète: „Úvod do analytického umění“ a symbolika, Raffaelo Bombelli: „Algebra“ 1572, Adriaan van Roomen – výzva řešit rovnici 45. stupně.
 4. přednáška – 22. listopadu 2021 – Počátky variačního počtu.Carl Fridrich Gauss.  Varipoc2020
  Cvičení – Lineární rovnice a jejich soustavy. Výpočet data nepravidelných svátků – Gaussova metoda. Aktualita: René Descartes a Bílá Hora.  Desc1_11_20
  Stručně  o vývoji lineární algebry. Leibniz a determinanty. Euler a existence řešení. Gaussova eliminační metoda. Násobení matic a Arthur Cayley. Název pro matici – matrix – James J. Sylvester. Cayleyova- Hamiltonova věta. LA_strucne_cz
 5. přednáška – 6. listopadu  2021 – Matematika v 19. století – Charles Babbage a vývoj výpočetní techniky – Počátky Booleovy algebry – Dimenze a fraktály – Benoit Mandelbrot
  Cvičení: Úpravy výrazů v Booleově algebře‘
  ____________________________________________
 6. přednáška? – 20. prosince –  Bolzanova tradice Bolzano20M – Hilbertovy problémy pro 20. století – Mats2021_2020 Důkaz Keplerovy hypotézy  – 2017 Kepler_hypo20
  Cvičení – Opakování  – Kepler a možnosti pětičetné symetrie rtx120100022p
  _____________________________________________

Přijatá témata seminárních prací v ZS 2020-2021:

Denní studium:

[01] Kolářová, Adriana: Historie důkazu Velké Fermatovy věty.
[02] Rusnoková, Nikol: Gaspard Monge.
[03] Wagnerová, Pavla: Perspektiva.
[04] Peterková, Barbora: Teorie chaosu.
[05] Kubjátová, Svatava: Pýthagorejci.
[06] Truhlářová, Sonja: Eulerovo číslo.
[07]  Hendrych, Jaromír: LudolLfovo číslo.
[08] Mátychová, Lenka: Historie a současnost Matematické olympiády.
[09] Růžica, Lukáš: Historie kódování.
[10] Malečková, Michaela: Zlatý řez.
[11] Oravová, Veronika: Leonardo Fibonacci: Život a Fibonacciho posloupnost.
[12] Holinka, Lukáš: Digitální podpis.
[13] Krňávková, Jana: Bernard Bolzano – život a jeho příspěvky k matematice.
[14] Machanová, Eliška: 3 významné objevy ve vývoji matematiky (Iracionalita, nekonečno, neúplnost) .
[15] Toufarová, Blanka: Matematika ve starověké Mezopotámii.
[16] Škubník, Pavel: Vývoj měrných jednotek v českých zemích.
[17] Icelová, Andrea: Fraktály.
[18] Beníčková, Michaela: Kde se vzaly symboly?
[19] Lastič, Daniel: Albrecht Dürer.
[20] Minarčík, Vojtěch: John Nash – život a dílo.
[21] Vrtalová, Pavlína: Titiův-Bodeův zákon.
[22] Kučerová, Klára: René Descartes – život a dílo.
[23] Řezáčová, Barbora: Historie maturity z matematiky.

Termíny kolokvií ZS 2021

12. ledna 2021 od 14 hod.
[01]  Mátychová, Lenka: Historie a současnost Matematické olympiády.
[02]  Krňávková, Jana: Bernard Bolzano – život a jeho příspěvky k matematice.
[03]  Oravová, Veronika:  Leonardo Fibonacci: Život a Fibonacciho posloupnost.
[04]  Toufarová, Blanka: Matematika ve starověké Mezopotámii.
[05]  Kolářová, Adriana: Historie důkazu Velké Fermatovy věty.
[06]  Lastič, Daniel: Albrecht Dürer.
[07]  Holinka, Lukáš: Digitální podpis.
[08]  Růžica,  Lukáš: Historie kódování.
[09]  Truhlářová, Sonja: Eulerovo číslo.
[10]   Peterková,  Barbora: Teorie chaosu.

26. ledna 2021 od 14 hod.
[01] Škubník, Pavel: Vývoj měrných jednotek v českých zemích.
[02] Malečková, Michaela: Zlatý řez.
[03] Icelová,  Andrea: Fraktály.
[04]  Wagnerová, Pavla: Perspektiva. 
[05]  Beníčková, Michaela: Kde se vzaly symboly?
[06]  Minarčík, Vojtěch: John Nash – život a dílo.
[07]  Machanová, Eliška: 3 významné objevy ve vývoji matematiky (Iracionalita, nekonečno, neúplnost) .
29. ledna 2021 od 10:30
[01] Kubjatová, Svatava: Pýthagorejci.
[02] Kučerová, Klára: René Descartes – život a dílo.
[03] Rusnoková, Nikol: Gaspard Monge.
[04] Hendrych, Jaromír: Ludolfovo číslo.
[05] Vrtalová, Pavlína: Titiův-Bodeův zákon.
[06] Řezáčová, Barbora: Historie maturity z matematiky.