Adventní setkání 2019

Adventní setkání Pražské pobočky 2019 se konalo v Suchdole.

Vyslechli jsme přednášku doc. Jana Obdržálka o novinkách v definicích měr a vah.
Přednášku doprovodil prof. Libra se svým saxofonem.