Adventní setkání

Adventní setkání Pažské pobočky 2022 se konalo v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí.

 

Adventní setkání Pražské pobočky 2019 se konalo v Suchdole.

Vyslechli jsme přednášku doc. Jana Obdržálka o novinkách v definicích měr a vah.
Přednášku doprovodil prof. Libra se svým saxofonem.