Kombi-Olomouc

Historie matematiky pro studenty kombinovaného studia na UPOL

Konzultace – pátek  10. listopadu 2023 

Úvod do předmětu

Poznámky k matematice v Řecku

Eukleidovy Základy a jejich komentáře a překlady
Po stopách Eukleidova algoritmu
Vývoj numerace v Babylonii, Egyptě, v Řecku, v Římě, v mayské civilizaci  k  indickoarabským číslicím.

Vývoj české matematické terminologie Vácav J. Wessely, Felbigerův Schulordnung, Stanislav Vydra: Počátkové arythmetiky, časopis Dobroslav, Josef Vojtěch Sedláček atd.
Chyby a omyly a jejich užitečnost. Příklady – Fermat, Euler, Lagrange.

Matematika v 19. – 20. století
Nové geometrie a fráktály (Benoit Mandelbrot)

Pokud jste tak ještě neučinili pošlete mi mailem návrh tématu seminární práce ke schválení!

Kolokvium plánujeme na …..

Po vyhlášení termínu, prosím, zapište se do STAGu.

Přehled přijatých témat seminárních prací v roce 2023- 2024:

[1] Stočesová, Simona: Počítadla, výpočetní pomůcky. 
[2] Kouřil, Vojtěch: Geometrie v době baroka.
[3] Jančíková, Kateřina: Mosty v Královci a teorie grafů.
[4] Beránková, Anna: Eulerovo číslo.
[5] Ivanová, Tereza: Fibonacci ve výtvarném umění.
[6] Zemanová, Jana:
[7] Vacková, Denisa:
[8] Skopalová, Lucie: Problém čtyř barev.
[9] Ondrová, Kateřina: Aritmetické operace ve starém Egyptě.
[10] Strnadová, Barbora: Archimedés, jeho život a dílo.
[11] Drcman, Michal:
[12] Plaček, Jiří: John von Neumann –  matematické metody a vývoj výpočetní techniky.
[13] Přepechalová, Martina:
[14] Sucháčková, Klára: ?
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

_______________________________________________________________

Pro inspiraci
Přehled přijatých témat seminárních prací v roce 2022- 2023:
(Přijatá práce je vyznačena modrou barvou.)

[1] Danihelka, Filip: Egyptské zlomky.
[2] Molnárová, Stanislava: Pýthagorova věta.
[3] Stočesová, Simona: Počítadla a počítací pomůcky.
[4] Jalůvková, Mariana: Matematika ve starověké Babylonii.
[5] Bránková, Petra: Carl F. Gauss – život a dílo – Gaussova křivka.
[6] Nováková, Karin: Život Pýthagora.
[7] Ligocký, Martin: Sedm mostů města Královce.
[8] Beránková, Anna: Eulerovo číslo.
[9] Karban, Michal: Komplexní čísla a Cardanovy vzorce.
[10] Tomancová, Blanka: Matematické hry.
[11] Švajnoch, Radim: Ludolphovo číslo.
[12] Szkanderová, Klára: Dokonalá čísla.
[13] Pekárková, Anna: Thalés z Mílétu a jeho dílo.
[14] Šlechtová, Marie: Fibonacci – život a dílo.
[15] Mozgvová, Lucie: Bernard Bolzano – život a dílo.
[16] Stehlíková, Tereza: Matematika ve starém Egyptě. 
[17] Flámová, Ludmila: Isaac Newton – život a dílo.
[18] Bartošová, Beata: René Descartes – život a dílo.
[19] Březinová, Blažena:
[20] Fenclová, Veronika: Historie výpočetní techniky.
[21] Janáková, Kateřina: Zlatý řez.
[22] Dus, Jakub: Eukleidés-život a dílo.
[23] Mužíková, Aneta: Historie kombinatoriky.
[24]