Kombi-Olomouc

Historie matematiky pro studenty kombinovaného studia na UPOL

Konzultace – pátek  6. ledna 2023 

Eukleidovy Základy a jejich komentáře a překlady
Po stopách Eukleidova algoritmu
Numerace od indickoarabských číslic
Algoritmy a další pomůcky pro aritmetické operace – metoda gelosia
Vývoj české matematické terminologie
Chyby a omyly a jejich užitečnost. Příklady – Fermat, Euler, Lagrange.

Kolokvium plánujeme na 26. kvěrtna 2023. Zapište se do STAGu.

Přehled přijatých témat seminárních prací:
(Přijatá práce je vyznačena modrou barvou.)

[1] Danihelka, Filip: Egyptské zlomky.
[2] Molnárová, Stanislava: Pýthagorova věta.
[3] Stočesová, Simona: Počítadla a počítací pomůcky.
[4] Jalůvková, Mariana: Matematika ve starověké Babylonii.
[5] Bránková, Petra: Carl F. Gauss – život a dílo – Gaussova křivka.
[6] Nováková, Karin: Život Pýthagora.
[7] Ligocký, Martin: Sedm mostů města Královce.
[8] Beránková, Anna: Eulerovo číslo.
[9] Karban, Michal: Komplexní čísla a Cardanovy vzorce.
[10] Tomancová, Blanka: Matematické hry.
[11] Švajnoch, Radim: Ludolphovo číslo.
[12] Szkanderová, Klára: Dokonalá čísla.
[13] Pekárková, Anna: Thalés z Mílétu a jeho dílo.
[14] Šlechtová, Marie: Fibonacci – život a dílo.
[15] Mozgvová, Lucie: Bernard Bolzano – život a dílo.
[16] Stehlíková, Tereza: Matematika ve starém Egyptě. 
[17] Flámová, Ludmila: Isaac Newton – život a dílo.
[18] Bartošová, Beata: René Descartes – život a dílo.
[19] Březinová, Blažena:
[20] Fenclová, Veronika: Historie výpočetní techniky.
[21] Janáková, Kateřina: Zlatý řez.
[22] Dus, Jakub: Eukleidés-život a dílo.
[23] Mužíková, Aneta: Historie kombinatoriky.
[24]