Kombi-Olomouc

Historie matematiky pro studenty kombinovaného studia na UPOL

Konzultace – pátek  10. listopadu 2023 

Úvod do předmětu

Poznámky k matematice v Řecku

Eukleidovy Základy a jejich komentáře a překlady
Po stopách Eukleidova algoritmu
Vývoj numerace v Babylonii, Egyptě, v Řecku, v Římě, v mayské civilizaci  k  indickoarabským číslicím.

Vývoj české matematické terminologie Vácav J. Wessely, Felbigerův Schulordnung, Stanislav Vydra: Počátkové arythmetiky, časopis Dobroslav, Josef Vojtěch Sedláček atd.
Chyby a omyly a jejich užitečnost. Příklady – Fermat, Euler, Lagrange.

Matematika v 19. – 20. století
Nové geometrie a fráktály (Benoit Mandelbrot)

Pokud jste tak ještě neučinili pošlete mi mailem návrh tématu seminární práce ke schválení!

Pošlete dokončenou práci s přehledem použitých zdrojů mailem na moji adresu.
alena.solcova@fit.cvut.cz

Kolokvium plánujeme na  9. února 2024

Po vyhlášení termínu, prosím, zapište se do STAGu.

Přehled přijatých témat seminárních prací v roce 2023- 2024:

[1] Stočesová, Simona: Počítadla, výpočetní pomůcky. 
[2] Kouřil, Vojtěch: Geometrie v době baroka.
[3] Jančíková, Kateřina: Mosty v Královci a teorie grafů.
[4] Beránková, Anna: Eulerovo číslo.
[5] Ivanová, Tereza: Fibonacci ve výtvarném umění.
[6] Zemanová, Jana:
[7] Vacková, Denisa:
[8] Skopalová, Lucie: Problém čtyř barev.
[9] Ondrová, Kateřina: Aritmetické operace ve starém Egyptě.
[10] Strnadová, Barbora: Archimedés, jeho život a dílo.
[11] Drcman, Michal: Logická hra – Kakuro.
[12] Plaček, Jiří: John von Neumann –  matematické metody a vývoj výpočetní techniky.
[13] Přepechalová, Martina: Goldbachova hypotéza.
[14] Sucháčková, Klára: Leonard Euler a úloha o mostech v Královci.
[15] Dus, Jakub: Matematické hry a hádanky (v historickém kontextu).
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

_______________________________________________________________

Pro inspiraci
Přehled přijatých témat seminárních prací v roce 2022- 2023:
(Přijatá práce je vyznačena modrou barvou.)

[1] Danihelka, Filip: Egyptské zlomky.
[2] Molnárová, Stanislava: Pýthagorova věta.
[3] Stočesová, Simona: Počítadla a počítací pomůcky.
[4] Jalůvková, Mariana: Matematika ve starověké Babylonii.
[5] Bránková, Petra: Carl F. Gauss – život a dílo – Gaussova křivka.
[6] Nováková, Karin: Život Pýthagora.
[7] Ligocký, Martin: Sedm mostů města Královce.
[8] Beránková, Anna: Eulerovo číslo.
[9] Karban, Michal: Komplexní čísla a Cardanovy vzorce.
[10] Tomancová, Blanka: Matematické hry.
[11] Švajnoch, Radim: Ludolphovo číslo.
[12] Szkanderová, Klára: Dokonalá čísla.
[13] Pekárková, Anna: Thalés z Mílétu a jeho dílo.
[14] Šlechtová, Marie: Fibonacci – život a dílo.
[15] Mozgvová, Lucie: Bernard Bolzano – život a dílo.
[16] Stehlíková, Tereza: Matematika ve starém Egyptě. 
[17] Flámová, Ludmila: Isaac Newton – život a dílo.
[18] Bartošová, Beata: René Descartes – život a dílo.
[19] Březinová, Blažena:
[20] Fenclová, Veronika: Historie výpočetní techniky.
[21] Janáková, Kateřina: Zlatý řez.
[22] Dus, Jakub: Eukleidés-život a dílo.
[23] Mužíková, Aneta: Historie kombinatoriky.
[24]