Oddělení pro vzdělávání v matematice, fyzice a informatice

18. září 2017

Algoritmizace: Kam s ní (ve školním vzdělávání)?
Seminář pro učitele ZŠ a SŠ ve spolupráci s MFF UK.

Program: programAlgoritmizace

28. listopadu 2015
Diskuse nad zkouškovým experimentem, P. Klavík, J. Šejnoha,