HMI-přednášky pro denní studium

Předběžný program pro letní semestr 2020/2021:

______________________________________________________________________

1. přednáška – 20. února 2021
Úvod do předmětu. Co je matematika? Co je historie? Antická tradice a významné osobnosti (Thalés, Pýthagorás, Sókratés, Platón, Aristotelés, …, Apoloniós, Ératosthenés, Archimédés, Ptólemaiós, Diophantos) –
Krása v matematice. Literatura. BI_HMI_UVOD21

Vývoj technologií v antice, automaty, mechanismus z Antikythéry.   012GRT18

+ cvičení 1. _ 1. skupina –  cvičeni_1_2021  Numerace do středověku. Egypt, Babylónie, Čína, Mayové, Indie Řecká numerace  _ Zopakujte si alfabetu! Staří Řekové užívali desítkovou soustavu, ale k zápisu čísel užívali písmena své alfabety. Viz tabulka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. přednáška – 27. února 2021

Pýthagorás (6. st. př. n. l.) a teorie čísel – dokonalá čísla, spřátelená čísla, prvočísla, figurální čísla  – Helénistická matematika – úvod,
Klasické problémy – Hry – stomachión – Pickova věta PYTH21_OL_2K

+ cvičení liché 1._ 2. skupina
Babylónská numerace, egyptská numerace,
zápisy numerických postupů v Řecku – ionský postup a alfabeta,

Viz cvič pro skup 1 v minulém týdnu.

3. přednáška – 4. března 2021

Eukleidovy Základy, jejich komentátoři a překladatelé EuklZakl_hl_21
Poznámky k vývoji terminologie a symboliky.

+ cvičení sudé 2. _ 1. skuipna
Algoritmy Theona z Alexandrie pro násobení, dělení a odmocňování v šedesátkové soustavě.  
Algoritmus  pro odmocňování víceciferných čísel v desítkové soustavě

4. přednáška -11. března 2021

Po stopách Eukleidova algoritmu 040EA-18OPPA
Výpočetní metody a pomůcky ve středověku. 

cvičení liché 2._ 2. skupina
Algoritmy Theona z Alexandrie pro násobení, dělení a odmocňování v šedesátkové soustavě.  
Algoritmus  pro odmocňování víceciferných čísel v desítkové soustavě+  Řetězové zlomky, odmocňování, metoda gelosia

5. přednáška – 18.. března 2021
Matematika v ve středověku do počátku novověku (17. století). Řešení kvadratických, kubických a bikvadratických rovnic. Pomůcky a metody
k numerickým výpočtům. První algoritmy.  Stredo_arab_1cas_t21

+ cvičení 3. _ 1. skupina

Algoritmy pro násobení  – metoda gelosia,.
Kombinatorické úvahy Raymunda Lulla.
Napierovy hůlky.
Stredo_arab_1cas_t21

Gaussova metoda určení Velikonoční neděle a nepravidelných svátků
080VaripocetOPPA

6. přednáška – . 25. března 2021
Od Simona Stevina a jeho desetinných čísel k výpočetním metodám 19. a 20. století
John Napier, Henry Briggs, Johannes Kepler  logari,tmy,  Wiiliam Schickard první mechanický kalkulátor, Jacquardova myšlenka děrných štítků. Charles Babbage, Ada Lovelace, Hermann Holerith – sčítání lidu a vznik IBM

+ cvičení 3. _ 2. skupina

7. přednáška – 1. dubna 2021

Joseph Stepling a vznik matematicko-fyzikálního semináře v Praze v Klementinu
Steplingovi žáci: Antonín Strnad, Joannes Tessánek, Franz Joseph Gerstner Martin Alois David, Bernard Bolzano (1781 – 1848) 

Matematika na přelomu 18. a 19. století na pražské univerzitě
Bernard Bolzano a jeho matematické výsledky     Bolzano19

+ cvičení 4. _ 1. skupina

Počátky Booleovy algebry – George Boole (1815 Lincoln – 1864 Cork, Irsko)  

8. přednáška – 8. dubna 2021 

Matematika a informatika v 19. století.
Joseph-Marie Jacquard a tkalcovské stavy s děrnými štítky
Charles Babbage a Analytic Engine, Ada Lovelace Bernoulliho čísla,
August de Morgan a matematická indukce
Herrmann Hollerith – sčítání lidu a děrné štítky  Babbage_19cent_19

+ cvičení 4. _ 2. skupina

Počátky Booleovy algebry – George Boole (1815 Lincoln – 1864 Cork, Irsko)  

9. přednáška – 15.. dubna 2021

Mandelbrot neceločíselné dimenze a fraktály, studium chaosu

+ cvičení 5. _ 1. skupina

Portolánové mapy a loxodromy

10. přednáška – 22. dubna  2021.

Stručně o vývoji lineární algebry G.W. Leibniz, A. Cauchy, A. Cayley, J.J. Sylvester, …). Matematika 19. a 20. století

+ cvičení 5. _ 2. skupina. 

Portolánové mapy a loxodromy

11. přednáška – 29. dubna  2021.

Obejdeme se
v budoucnosti bez hackerů?
O počítačích, svobodě a soukromí.
Jak to bylo dřív?  HACK21
Hackeři – počítačová elita nebo underground?

12. přednáška – 6. května 2021

Matematika a Isaac Newton. Představa  funkce a její vývoj
Maths_Newt_21

+ cvičení liché 6_ 1. skupina
Alan Turing (1912 – 1954), životní osudy a výsledky.
Articifial Inteligence  a Albert Einstein.

13. přednáška – 13. května 2021

+ cvičení 6. _  2. skupina
Alan Turing (1912 – 1954), životní osudy a výsledky.
AI a Albert Einstein.


https://digitalhumans.com/digital-einstein/

Bézoutova identita a Eukleidovo lemma.

****************************************************************************************************

Na této stránce najdete také  slidy z přednášek pro denní studium z minulých let:

1.  Úvodní přednáška 010Uvod14

2.  Počátky informatiky a matematiky v antice 020Greece2

3.  Eukleidovy Základy 030EuklZakl14OPPA

4.  Po stopách Euklidova algoritmu 040EA-HMIOPPA

5.  Matematika a informatika ve středověku a v renesanci 050stredo140PPA

6.  Počátky algebry 060PocatkyAlgebryOPPA
Staroměstský orloj a matematika: orlojkombi14

7.  Matematika a  informatika v 16. a 17. století  07016_17dil1

8.  Počátky variačního počtu 080VaripocetOPPA
Matematika a astrnomie za Velkou čínskou zdí ChinaKombi14

9.  Issac Newton a jeho dílo 091Newt_OPPA
Gottfried Wilhelm Leibniz a bratři Bernoulliové 092LeibnizBernliiOPPA

10. Matematika v době Bernarda Bolzana 100BolzanoOPPA

11. Charles Babbage a jeho snahy vytvořit počítací stroj 111BabbageOPPA

12. Hermann Holerith a sčítání lidu na konci 19. století 112 Holerith14OPPA
Matematika ve 20. a 21. století 121Mats2021OPPA
Eliptické křivky 122elipkrivkyOPPA