HMI-přednášky pro denní studium

Předběžný program pro letní semestr 2023/2024:

______________________________________________________________________

1. přednáška – 22. února 2024
Úvod do předmětu. Co je matematika? Co je historie? Antická tradice a významné osobnosti (Thalés, Pýthagorás, Sókratés, Platón, Aristotelés, …, Apoloniós, Ératosthenés, Archimédés, Ptólemaiós, Diophantos) –
Krása v matematice. Literatura. BI_HMI_UVOD21

Vývoj technologií v antice, automaty, mechanismus z Antikythéry.   012GRT18

2. přednáška – 29. února 2024

Pýthagorás (6. st. př. n. l.) a teorie čísel – dokonalá čísla, spřátelená čísla, prvočísla, figurální čísla  – Helénistická matematika – úvod,
Klasické problémy – Hry – stomachión – Pickova věta PYTH21_OL_2K

Indický matematik Šrípati z 11. století a jeho identita.

+ Cvičení 7.  března 2024  cvičeni_1_2022  Numerace do středověku. Egypt, Babylónie, Čína, Mayové, Indie Řecká numerace  _ Zopakujte si alfabetu! Staří Řekové užívali desítkovou soustavu, ale k zápisu čísel užívali písmena své alfabety. Viz tabulka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babylónská numerace, egyptská numerace,
zápisy numerických postupů v Řecku – ionský postup a alfabeta,

.

3. přednáška – 6. března 2024

Eukleidovy Základy, jejich komentátoři a překladatelé EuklZakl_hl_21
Poznámky k vývoji terminologie a symboliky.

___________________________________________________

4. přednáška -13. března 2024

Po stopách Eukleidova algoritmu 040EA-18OPPA
Bézoutova identita a Eukleidovo lemma.
Výpočetní metody a pomůcky ve středověku.

OXXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXXO

Cvičení 2.  – 16. března 2023

Algoritmus  pro odmocňování víceciferných čísel v desítkové soustavě.
Řetězové zlomky
Gaussův algoritmus pro výpočet pohyblivých křesťanských svátků = výpočet Velikonoční neděle – Computus – Bede Venerabilis – Beda Ctihodný (672-735).

5. přednáška – 22. března 2023
Matematika ve středověku do počátku novověku (17. století). Řešení kvadratických, kubických a bikvadratických rovnic. Pomůcky a metody
k numerickým výpočtům. První algoritmy.  Stredo_arab_1cas_t21

Vývoj symboliky: Sčítání, odčítání (+, -)
a chebský rodák Johannes Widmann (1489).
Klaudiánova mapa Čech – 1518.

Přístroje Leonarda da Vinci, Albrecht Duerer (písmo pro tisk a perspektiva) a jeho Melencolia a magický čtverec, Voynichův rukopis a příležitost k dekódování

 6. přednáška – . 29. března 2023
Od Simona Stevina a jeho desetinných čísel k výpočetním metodám 19. a 20. století
John Napier, Henry Briggs, Johannes Kepler  logaritmy,  Wiiliam Schickard první mechanický kalkulátor, Jacquardova myšlenka děrných štítků. Charles Babbage, Ada Lovelace, Hermann Holerith – sčítání lidu a vznik IBM

+ Cvičení 3. – 30. března 2023

Algoritmy pro násobení  – metoda gelosia,.
Kombinatorické úvahy Raymunda Lulla.
Napierovy hůlky.
Stredo_arab_1cas_t21

7. přednáška – 5. dubna 2023

Joseph Stepling a vznik matematicko-fyzikálního semináře v Praze v Klementinu
Steplingovi žáci: Antonín Strnad, Joannes Tessánek, Franz Joseph Gerstner Martin Alois David, Bernard Bolzano (1781 – 1848) 

Matematika na přelomu 18. a 19. století na pražské univerzitě
Bernard Bolzano a jeho matematické výsledky     Bolzano19  

8. přednáška – 12. dubna 2023

Matematika a informatika v 19. století.

Počátky Booleeovy algebry a George Boole.
Stručný vývoj lineární algebry (Vektory, řešení soustav rovnic, G. W. Leibniz, G. Cramer, J: J. Sylvester a A. Cayley – pojem matice a operace s nimi. Cayleyova, Hamiltonova věta.

+ cvičení 4. 

Počátky Booleovy algebry – George Boole (1815 Lincoln – 1864 Cork, Irsko)  

9. přednáška – 19. dubna 2023

Hodnota omylů a chyb a práce s nimi  –
O terminologii a kráse odborného jazyka 

Benoit Mandelbrot –  dimenze a fraktály, studium chaosu

Joseph-Marie Jacquard a tkalcovské stavy s děrnými štítky
Charles Babbage a Analytic Engine, Ada Lovelace Bernoulliho čísla,
August de Morgan a matematická indukce
Herrmann Hollerith – sčítání lidu a děrné štítky  Babbage_19cent_19

10. přednáška – 26. dubna  2023

Matematika 19. a 20. století.
David Hilbert a jeho 23 otevřených porblémů pro 21. století
Důkaz Keplerovy hypotézy o uspořádání koulí (1611 – vyslovena, dokázána Thomasem Halesem  (poprvé 1998 – přijata 2017)

+ cvičení 5.  

Portolánové mapy a loxodromy

11. přednáška – 3. května  2023.

Obejdeme se v budoucnosti bez hackerů?
O počítačích, svobodě a soukromí.

Jak to bylo dřív?  HACK21
Hackeři – počítačová elita nebo underground?

10. května 2023 – Rektorský den – Přednáška se nekoná

11. května 2023 – Přednáška v terénu – Procházka po stopách matematiky, fyziky a astronomie Starým Městem pražským. Sraz u Prašné brány v 16 hodin!

12. přednáška – 17. května 2023

________________________________________________________________

Matematika a Isaac Newton. Představa  funkce a její vývoj
Maths_Newt_21

Alan Turing (1912 – 1954), životní osudy a výsledky.
Articifial Inteligence  a Albert Einstein.

Digital Einstein

Z historie ČVUT – významné osobnosti:
Christian Doppler a Nikola Tesla, Albert Einstein

 

****************************************************************************************************

Na této stránce najdete také  slidy z přednášek pro denní studium z minulých let:

1.  Úvodní přednáška 010Uvod14

2.  Počátky informatiky a matematiky v antice 020Greece2

3.  Eukleidovy Základy 030EuklZakl14OPPA

4.  Po stopách Euklidova algoritmu 040EA-HMIOPPA

5.  Matematika a informatika ve středověku a v renesanci 050stredo140PPA

6.  Počátky algebry 060PocatkyAlgebryOPPA
Staroměstský orloj a matematika: orlojkombi14

7.  Matematika a  informatika v 16. a 17. století  07016_17dil1

8.  Počátky variačního počtu 080VaripocetOPPA
Matematika a astrnomie za Velkou čínskou zdí ChinaKombi14

9.  Issac Newton a jeho dílo 091Newt_OPPA
Gottfried Wilhelm Leibniz a bratři Bernoulliové 092LeibnizBernliiOPPA

10. Matematika v době Bernarda Bolzana 100BolzanoOPPA

11. Charles Babbage a jeho snahy vytvořit počítací stroj 111BabbageOPPA

12. Hermann Holerith a sčítání lidu na konci 19. století 112 Holerith14OPPA
Matematika ve 20. a 21. století 121Mats2021OPPA
Eliptické křivky 122elipkrivkyO