HMI-přednášky pro denní studium

Předběžný program pro letní semestr 2019/2020:

 

Pozor! Přednáška 16. dubna 2020 + cvičení liché i sudé 4. se koná v terénu
Po stopách matematiků, fyziků astronomů a informatiků Prahou.
Tato přednáška spojená s procházkou Prahou začíná
v 15 hod. u Prašné brány na nám. Republiky

______________________________________________________________________

1. přednáška – 20. února 2020
Úvod do předmětu. Co je matematika? Co je historie? Antická tradice a významné osobnosti (Thalés, Pýthagorás, Sókratés, Platón, Aristotelés, …, Apoloniós, Ératosthenés, Archimédés, Ptólemaiós, Diophantos) –
Krása v matematice. Literatura. BI_HMI_UVOD21

Vývoj technologií v antice, automaty, mechanismus z Antikythéry.   012GRT18

+ cvičení 11.  –  cvičeni_1_2021  Numeraca do středověku. Egypt, Babylónie, Čína, Mayové, Indie Řecká numerace  _ Zopakujte si alfabetu! Staří Řekové užívali desítkovou soustavu, ale k zápisu čísel užívali písmena své alfabety. Viz tabulka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. přednáška – 27. února 2020

Pýthagorás (6. st. př. n. l.) a teorie čísel – dokonalá čísla, spřátelená čísla, prvočísla, figurální čísla  – Helénistická matematika – úvod, 021PYTH18
Klasické problémy – Hry – stomachión – Pickova věta
+
cvičení liché 1.
Babylónská numerace, egyptská numerace,
zápisy numerických postupů v Řecku – ionský postup a alfabeta,

algoritmus  pro odmocňování víceciferných čísel

3. přednáška – 5. března 2020

Eukleidovy Základy, jejich komentátoři a překladatelé 030EuklZakl18OPPA

Poznámky k vývoji terminologie a symboliky.

+ cvičení sudé 2.
(Babylónská a egyptská numerace, Pickova věta a výpočet obsahu na síti)
Algoritmus  pro odmocňování víceciferných čísel, řetězové zlomky

12. března 2020

Po stopách Eukleidova algoritmu 040EA-18OPPA
Výpočetní metody a pomůcky ve středověku. Algoritmy pro násobení  – metoda gelosia, kombinatorické úvahy Raymunda Lulla 050stredo140PPA

+ cvičení liché 2.  Řetězové zlomky, odmocňování, metoda gelosia

5. přednáška – 26. března 2020 + cvičení liché 3.
Matematika v 16. a 17. století: řešení kvadratických, kubických a bikvadratických rovnic, Scipio del Ferro, Tartaglia,  Gieronimo Cardano, Raffaelo Bombelli, Francois Viete, Adriaen van Roomen – řešení rovnice 45. stupně. 060PocatkyAlgebryOPPA

Gaussova metoda určení Velikonoční neděle a nepravidelných svátků
080VaripocetOPPA

6. přednáška – 2. dubna 2020 + cvičení sudé 4.
Od Simona Stevina a jeho desetinných čísel k výpočetním metodám 19. a 20. století
John Napier, Henry Briggs, Johannes Kepler  logari,tmy,  Wiiliam Schickard první mechanický kalkulátor, Jacquardova myšlenka děrných štítků. Charles Babbage, Ada Lovelace, Hermann Holerith – sčítání lidu a vznik IBM

7. přednáška – 9. dubna 2020 + cvičení liché 4.

Joseph Stepling a vznik matematicko-fyzikálního semináře v Praze v Klementinu
Steplingovi žáci: Antonín Strnad, Joannes Tessánek, Franz Joseph Gerstner Martin Alois David, Bernard Bolzano (1781 – 1848) 

8. přednáška – 16. dubna 2020 + cvičení sudé 5.

Po stopách matematiků, fyziků astronomů a informatiků Prahou.
Tato přednáška spojená s procházkou Prahou začíná
v 15 hod. u Prašné brány na nám. Republiky

9. přednáška – 23. dubna 2020 + cvičení liché 5.

Matematika a informatika v 19. století.
Joseph-Marie Jacquard a tkalcovské stavy s děrnými štítky
Charles Babbage a Analytic Engine, Ada Lovelace Bernoulliho čísla,
August de Morgan a matematická indukce
Herrmann Hollerith – sčítání lidu a děrné štítky  Babbage_19cent_19

_O_O_

Pozor! Přednáška 30. dubna 2020 se nekoná – podle rozvrhu je lichý pátek!

_O_O_

10. přednáška – 7. května 2020 + cvičení sudé 6.

Matematika na přelomu 18. a 19. století na pražské univerzitě
Bernard Bolzano a jeho matematické výsledky     Bolzano19

Počátky Booleovy algebry – George Boole (1815 Lincoln – 1864 Cork, Irsko)  

11. přednáška – 14. května 2020 + cvičení liché 6.

****************************************************************************************************

Na této stránce najdete také  slidy z přednášek pro denní studium z minulých let:

1.  Úvodní přednáška 010Uvod14

2.  Počátky informatiky a matematiky v antice 020Greece2

3.  Eukleidovy Základy 030EuklZakl14OPPA

4.  Po stopách Euklidova algoritmu 040EA-HMIOPPA

5.  Matematika a informatika ve středověku a v renesanci 050stredo140PPA

6.  Počátky algebry 060PocatkyAlgebryOPPA
Staroměstský orloj a matematika: orlojkombi14

7.  Matematika a  informatika v 16. a 17. století  07016_17dil1

8.  Počátky variačního počtu 080VaripocetOPPA
Matematika a astrnomie za Velkou čínskou zdí ChinaKombi14

9.  Issac Newton a jeho dílo 091Newt_OPPA
Gottfried Wilhelm Leibniz a bratři Bernoulliové 092LeibnizBernliiOPPA

10. Matematika v době Bernarda Bolzana 100BolzanoOPPA

11. Charles Babbage a jeho snahy vytvořit počítací stroj 111BabbageOPPA

12. Hermann Holerith a sčítání lidu na konci 19. století 112 Holerith14OPPA
Matematika ve 20. a 21. století 121Mats2021OPPA
Eliptické křivky 122elipkrivkyOPPA