Setkání 2016

pozvanka_advent_jcmf_s_pivemAdventní setkání Pražské pobočky JČMF 2016

se konalo

v pondělí 12. prosince 2016 v 16:30 v Suchdole:

Na téma Historie piva  prednášel

doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc., ČZU.

Kromě prohlídky místního pivovaru a občerstvení bude setkání doprovozeno hudebním vystoupením prof. Ing. Martina Libry, Ph.D. z ČZU:
Romantická trumpeta.  

 Setkání připravilo letos Fyzikální oddělení PP, děkujeme a těšíme se na setkání se všemi zájemci a příznivci.