Historie matematiky a informatiky 2

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

vítám Vás v předmětu „Historie matematiky a informatiky 2“
v zimním semestru 2023/2024.
Zahájíme přednáškami podle rozvrhu v Dejvicích. První z nich  se bude konat

v pátek 27. 9. 2023 ve 12:45 hodin v místnosti č. 1242.


Alena Šolcová

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

Doporučení:
Do poloviny semestru si vyberte vlastní téma seminární práce a pošlete mi návrh mailem. Po přijetí můžete pracovat na vlastním díle.
Ke zkoušce si pak připravíte prezentaci toho nejzajímavějšího,
co jste se o tématu dozvěděli.

Do programu zařadíme též přednášku v terénu: Prahou po stopách matematiků, informatiků a astronomů.  Na termínu se domluvíme později.
Předběžný program přednášek a cvičení naleznete níže.

Srdečně zdravím  Alena Šolcová

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

Přijatá témata seminárních prací v ZS 2023-2024:

[1] Čermák, Jakub: Platón a platónská tělesa.
[2] Bína, Marek: Historie balistiky od počátků k zaměřeným střelám.
[3] Efimov, Vladimir: Problémy tisíciletí a Poincarého věta.
[4] Filonchuk, Mykyta: Faktoriál – význam a použití.
[5] Taganashkina, Liudmila: Historie důkazu Velké Fermatovy věty.
[6] Tesaříková, Anna Ženy v historii matematiky.
[7] Bartoš, Jan: Einsteinův problém: Historie a řešení.
[8] Kula, Patrik: Periodická tabulka grup.
[9] Moisidis, Konstantin Filip: Riemannova hypotéza.
[10]
[11]
[12]

______________________________________________________________________

 

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

Předběžný program ZS 2023-2024:

1. přednáška    27. září  2023 – Úvod do předmětu  010Uvod20
Antická tradice ve vývoji matematiky a informatiky

Písmena alfabety:

Pohled matematika, informatika a astronoma o tisíc let zpět
Co dokázal Sripati (1019 – 1056),
indický matematik a astronom v 11. století? Sripati22
Počátky informatiky a technologií v antice 021GRT2020

2.  přednáška – .4 října 2023 –
Eukleidovy Základy a jejich komentátoři a překladatelé  030EuklZakl14OPPA

Matematika v nejstarších civilizacích Babylón, Egypt, numerace,poziční a nepoziční systémy, kmenné zlomky KHIM_013ARITM_2020

3.  přednáška – 11. října  2023 

Po stopách Eukleidova algoritmu (Aristarchos, Archimedés, al Mahání,  Bézoutova identita, řetězové zlomky, Christian Huyghens, J. L. Lagrange – kaskádová metoda …)

+ Cvičení 1_ 12. října 2023

Pýthagorejci:
Pravidelná tělesa, figurální čísla, algebraické identity,
hra Stomachion,
Georg Pick  a Pickova věta a stomachion stomachion_pick

o_O_o

4.   přednáška – 18.října  2023 – Počítače ve středověku.
(Computus Bédy Ctihodného. Počítání na rukou. Abakus papeže Silvestra II.,
Ibn Yunus – algoritmus. Raymundus Llulus – mechanický počítač  a univerzální jazyk.)
Stredo20

 Mechanické kalkulátory …16_17stol07p11_17
O počátcích variačního počtu a Carl Fridrich Gauss – Varipoc2020

o_O_o

5.  přednáška – 25. října  2023 – Matematika za Velkou čínskou zdí    china_1_praha16  china_2_praha16

+ Cvičení  2._26. října
  Vývoj symboliky a řešení rovnic do středověku cvičeni_X2

o_O_o

Matematika v předkolumbovské Americe – Zápisy numerických informací. Dvacítková a pětková soustava, použití nuly. Kalendáře Mayů (tzolkin a haab, kalendáře Aztéků
(Cyklus 52 let, rozdělený na 4 období (13 x 4) AnteKolumb

Stručně o lineární algebře   LA_strucne_cz.

Použijte Cramerovo pravidlo k řešení soustavy rovnic:   x + y = 3, x – 2y = 1

o_O_o

6.   přednáška – 1. listopadu  2023

René Descartes a Bílá Hora, Mezi algebrou a geometrií – Jak dělat ‚vědu‘?  Desc1_11_20

Matematika a fyzika v pozdně barokní Praze – Josef Stepling                    – stepling_klem2
– Vývoj terminologie a symboliky  – Diofantos – symbol pro neznámou, …  jazyk_mat16

Umění a matematika  Baroque architecture

o_O_o

7. přednáška – 8. listopadu 2023  Matematická analýza logiky a George Boole  BooleNJ17
Osud Alana Turinga  turing17
Goedelovy věty

 

Cvičení 3. _9. listopadu 2023 Metoda gelosia, algoritmus odmocňování, řetězové zlomky, etc.

o_O_o

8.  přednáška – 15. listopadu 2023-
Fraktalista Benoît Mandelbrot (1924 – 2010) aneb soběpodobnost a fraktály na scéně Mandelbrot

 

o_O_o

9. přednáška – 22. listopadu 2023 – Bolzanova tradice – Bolzanovy analytické úvahy/ Základy matematiky očima Bernarda Bolzana: Bolzano20 

Cvičení 4. 23. listopadu 2023

Příklady z historických pramenů

o_O_o

10. přednáška – 29. listopadu 2023

Matematika, informatika ve 20. a 21. století 
Hilbertovy problémy pro 20. století – Mats2021_2020

o_O_o

11. přednáška –  6. prosince. 2023
Analytic Engine, 1. polovina 19. stol. – Charles Babbage a Ada Lovelace
Programování a poetická věda – Bernoulliho čísla

AdaBrno_nadvakrat-1
AdaBrno_nadvakrat-2

Cvičení 5._ 7. prosince 2023

o_O_o

12. přednáška –  13. prosince. 2023

Albert Einstein na cestě k obecné teorii relativity,
Nikola Tesla Tesla_A_17, Albert Einstein AE17

Obejdeme se v budoucnosti bez hackerů  HACK1

13. přednáška – 20. prosince 2022

Johannes Kepler a jeho odkaz pro 21. století.
Důkaz Keplerovy hypotézy
  roku 2017 potvrzen! Kepler_hypo20Cvičení  6._ 21. prosince 2023
Opakování  – Kepler a možnosti pětičetné symetrie rtx12100022p0

o_O_o
_____________________________________________


First steps in History of Computing in the Czechoslovakia szlecture17
Portolánové mapy, loxodromy, měření času a úhlů nokturnalem Portoloxo

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

Přijatá témata seminárních prací v ZS 2022-2023: pro Vaši inspiraci

[01] Faikl, Tomáš: Generující funkce a jejich aplikace. 
[02] Svoboda, Adam: Historie teorie her.
[03] Kouba, Alois: Historie matematické analýzy, zejména v 17. a 18. století.
[05] Fencl, David: Alan Turing (1912-1954), život a dílo. 
[04] Seibert, Michal: Měření obvodu Země v antickém Řecku.
[06] Šolc, Michal: Kapitoly z histotrie her.

Přijatá témata seminárních prací v ZS 2021-2022:

[01] Pokorný, Jan: Paul Erdõs, život a dílo (příp. bude upraveno)
[02] Omrai, David:.Hisako Koyama, astronomka, která vytvořila databázi slunečních skvrn za několik století.  
[03] Michalíček, Petr: Niel Sloane a On-line Encyclopedia of Integer Sequences. 
[04] Šmejkal, Dominik:
[05] Mikolášek, Jan: Hypatia z Alexandrie a doba, která ovlivnila její život. 
[06] Karimov, Mikhail: Historie navigace.

Přijatá témata seminárních prací v ZS 2020-2021 pro Vaši inspiraci:

[01] Hlaváč, Jaroslav: Historie topologického prostoru.
[02] Melcher, Lukáš: Z historie šifrování.
[03] Soukup, Jiří: Konečná tělesa, historie a jejich aplikace v dnešních                                                  technologiích.
[04] Pekar, Lukáš: Iracionální čísla.
[05] Bašta, Tomáš: Alain Turing.
[06] Uhříček, Daniel: Goldbachova hypotéza.
[07] Jankovec, Adam: Vývoj umělé inteligence v letech 1950 – 2000.
[08] Sůvová, Denisa: Fraktály, jejich historie a vybrané příklady.
[09] Geletka, Filip: Cracking a útok hrubou silou.
[10] Filan, Juraj: Richard Feynman – nanotechnologie a kvantové počítání.
[11] Dang, Lukáš: Keplerova hypotéza o uspořádání koulí a jejich hustotě.
[12] Pokorný, David: Vývoj moderní mechaniky (Od Galilea Galilei a Johanna                                              Keplera k Williamu R. Hamiltonovi).
[13] Jílek, Vojtěch: Matematika v šachu.
[14] Svobodová, Hana: Astrometrie – výpočty vzdáleností objektů na obloze                                               (Technologické limity v minulosti a současnosti.)
[15] Glejtek, Matej: Charles Babbage a Differential Engine I, II a Analytical Engine –                                 Prvé návrhy programovatel’ných počítačov.
[16] Kňazovický, Marek: Historie a vývoj kvantové kryptografie.
[17] Grófek, Tomáš: Historie programování a programovacích paradigmat. (Od děrných štítků  až k současným konceptům – OOP)
[18] Nguyen, Van Nhan: Historie metru.
[19] Kaloc, Jakub: Kapitoly z historie malwaru.
(Od Johna von Neumanna k současnosti.) 

 . . .           

Přijatá témata seminárních prací v ZS 2019-2020:

 • Zuzana Fílová: Matematika v hudbě. Systémy ladění  a jejich vývoj.
 • Vladislav Khachaturian: Historie (ne)svobodného internetu.
 • Marek Erben: Historie zeměpisné navigace.
 • Jan Onderka: Historie integrálních a diskrétních transformací.
 • Laura Klimešová: Historie a význam Fibonacciovy posloupnosti.
 • Andrea Holoubková: Nikola Tesla.
 • Peter Páleník: Vývoj algoritmov pre výpočet Veĺkej noci.
 • Radomír Žemlička: Vývoj „kalkulačky“.
 • Jiří Groh: Historie neuronových sítí.
 • Lukáš Korel: Historie bezdrátové komunikace.
 • Ladislav Zemek: Velká Fermatova věta a její důkaz.
 • Jakub Novák: Historie komplexních čísel.
 • Jan Kubát: Matice a maticový počet.
 • Antonín Teichmann: Preantická matematika (bude specifikováno).
 • Antonín Dvořák: Mayský kalendář.
 • Tomáš Balíhar: Zlatý řez a kde se s ním setkáme.
 • Michal Junek: Virtuální realita.
 • Pavel Švagr: Richard E. Bellman (a dynamické programování). 
 • Mikuláš Dvořák: Korespondence Fermata a Pascala o pravděpodobnosti.

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

Přijatá témata seminárních prací v ZS 2018-2019:

[01] Oldřich Malec: Historie a vývoj SW 
[02] Michal Šanda: Historie čísla π
[03] Jakub Dvořák: Historie kryptologie
[04] Štěpán Adámek: Hledání velkých prvočísel (historie)
[05] Daniel Šup: Umělá inteligence a její vývoj
[06] Jana Orogončíková: Ada Byron
[07] Jan Sučan: Historie objektovo-orientovaného programovania
[08] Petr Pilař: Sphericony
[09] V. Stuchlík: Archimédovy kruhy
[10] Š. Schierreich: Historie nuly
[11] Petr Nohejl: Joseph Kruskal a jeho výzkum
[12] Peter Mitura: História kompetitívneho programovania
[13] Lukáš Lojík: Vojtěch Jarník
[14] Vjačeslav Kroilov: Vývoj využití výpočetní techniky v kosmonautice
[15] Ondřej Pírko:  Alan Turing a jeho dílo
[16] Samuel Butta: Problém aktuálního a potenciálního nekonečna

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

Přijatá témata seminárních prací v ZS 2017-2018:

[01] Marek Bielik: Laplaceův démon
[02] Tomáš Zimmerhakl: Historie šifrování
[03] Michal Kváček: Mechanické kalkulátory
[04] Matouš Pištora: Počátky matematiky v Čechách
[05] Jan Zvěřina: Vývoj českého počítače SAPO
[06] Barbora Jančovičová: Ženy v histórii matematiky
[07] Michal Režnický: Vladimír Vand – konstruktér počítače
[08] Jan Parma: Claude Elwood Shannon

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Přijatá témata seminárních prací v ZS 2016-2017:

[01]  Jan Brož: Historie malwaru (viry …)
[02]  David Jagoš: Historie malwaru
[03] Jaroslav Šmolík: Matematické paradoxy
[04]  Vladimír Kotýnek: Vývoj kryptografie
[05]  Lubomír Baloun: Vývoj zápisu číslic
[06]  Marek Foltýn: Historické souvislosti mezi matematikou, informatikou a hudbou
[07]  Martin Dostál: Dennis Ritchie
[08]  Jan Brejvík: Historické způsoby dálkové komunikace (historie telegrafie, telefonu…)
[09]  Jaroslav Hrách: Zlatý řez
[10]  Jana Mašková: Cimrman, matematik
[11]  Jakub Homolka: Fraktály
[12]  Jan Rubín: Historie počítačových her
[13]  Jana Čabaiová: J. Petzwal/Ch. Doppler

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

Úlohy k zamyšlení a procvičení:

A. Zkuste odpovědět na několik učeně popletených  otázek:

1. Jakou část část Země představuje čtyřnásobek poloviny čtvrtiny polokoule?

2. On je proti přátelům nepřátel přátel náboženství. Je pro nebo proti náboženství?

3. Bylo vyvráceno vyvrácení té nepravé novinky, která byla falešná. Je novinka falešná nebo pravdivá?

4. Našli imitaci falešné paruky. Co našli?

5. Byl přítelem protivníků společnosti proti antiliberalismu.
Je přítelem nebo protivníkem liberalismu?

Neznámý autor úloh Bohumil Dobrovolný (pseudonym) poznamenává: I ve vážném tisku se i s takovými zrnky moudrosti setkáte. Věnujte jim proto péči.