Historie matematiky a informatiky 2

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

vítám Vás v předmětu „Historie matematiky a informatiky 2“
v zimním semestru 2023/2024.

Zahájíme přednáškami podle rozvrhu v Dejvicích. První z nich  se bude konat

v pátek 27. 9. 2023 ve 12:45 hodin v místnosti č. 1242.

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

Doporučení:
Do poloviny semestru si vyberte vlastní téma seminární práce a pošlete mi návrh mailem. Po přijetí můžete pracovat na vlastním díle.
Ke zkoušce si pak připravíte prezentaci toho nejzajímavějšího,
co jste se o tématu dozvěděli.

Do programu zařadíme též přednášku v terénu: Prahou po stopách matematiků, informatiků a astronomů.  Na termínu se domluvíme později.
Předběžný program přednášek a cvičení naleznete níže.

Srdečně zdravím  Alena Šolcová

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

Přijatá témata seminárních prací v ZS 2022-2023:

[01] Faikl, Tomáš: Generující funkce a jejich aplikace. 
[02] Svoboda, Adam: Historie teorie her.
[03] Kouba, Alois: Historie matematické analýzy, zejména v 17. a 18. století.
[05] Fencl, David: Alan Turing (1912-1954), život a dílo. 
[04] Seibert, Michal: Měření obvodu Země v antickém Řecku.
[06] Šolc, Michal: Kapitoly z histotrie her.

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

 

Předběžný program ZS 2023-2024:

1. přednáška    23. září  2022 – Úvod do předmětu  010Uvod20
Antická tradice ve vývoji matematiky a informatiky

Písmena alfabety:

2. přednáška –  30. září 2022 –

Od Pýthagory ke slavné Pickově větě  011PYTH20
Počátky informatiky a technologií v antice 021GRT2020

O počátcích variačního počtu a Carl Fridrich Gauss – Varipoc2020

3.  přednáška – .7 října 2022 –

Eukleidovy Základy a jejich komentátoři a překladatelé  030EuklZakl14OPPA
Po stopách Eukleidova algoritmu. 040EA-17

+ Cvičení 1

Matematika v nejstarších civilizacích Babylón, Egypt, numerace,poziční a nepoziční systémy, kmenné zlomky KHIM_013ARITM_2020

4.  přednáška – 14. října  2022 

Pohled matematika, informatika a astronoma o tisíc let zpět
Co dokázal Sripati (1019 – 1056), indický matematik a astronom v 11. století? Sripati22

5.   přednáška – 21. října  2022 – Počítače ve středověku.
(Computus Bédy Ctihodného. Počítání na rukou. Abakus papeže Silvestra II.,
Ibn Yunus – algoritmus. Raymundus Llulus – mechanický počítač  a univerzální jazyk.)
Stredo20

 Mechanické kalkulátory …16_17stol07p11_17

+
Cvičení  2.  Vývoj symboliky a řešení rovnic do středověku cvičeni_X2
                       Pravidelná tělesa, figurální čísla, algebraické identity, Pickova věta

Přednáška – 28. října  2022 – Přednáška se nekoná – děkanský den

____________________________________________________________

6.  přednáška – 4. listopadu  2022 – Matematika za Velkou čínskou zdí    china_1_praha16  china_2_praha16

Matematika v předkolumbovské Americe – Zápisy numerických informací. Dvacítková a pětková soustava, použití nuly. Kalendáře Mayů (tzolkin a haab, kalendáře Aztéků
(Cyklus 52 let, rozdělený na 4 období (13 x 4) AnteKolumb

Cvičení 3.  Metoda gelosia, algoritmus odmocňování, řetězové zlomky, etc. 

Stručně o lineární algebře   LA_strucne_cz.
Použijte Cramerovo pravidlo k řešení soustavy rovnic:   x + y = 3, x – 2y = 1

7.   přednáška – 11. listopadu  2022

René Descartes a Bílá Hora, Mezi algebrou a geometrií – Jak dělat ‚vědu‘?  Desc1_11_20

Matematika a fyzika v pozdně barokní Praze – Josef Stepling                    – stepling_klem2
– Vývoj terminologie a symboliky  – Diofantos – symbol pro neznámou, …  jazyk_mat16

Umění a matematika  Baroque architecture

8. přednáška – 18. listopadu 2022  Matematická analýza logiky a George Boole  BooleNJ17

Osud Alana Turinga  turing17

Goedelovy věty

Cvičení 4.

9.  přednáška – 25. listopadu 2022-  Fraktalista Benoît Mandelbrot 
(1924 – 2010) aneb soběpodobnost a fraktály na scéně
Mandelbrot

Obejdeme se v budoucnosti bez hackerů  HACK1

10. přednáška – 2. prosince 2022 – Bolzanova tradice – Bolzanovy analytické úvahy/ Základy matematiky očima Bernarda Bolzana: Bolzano20 

Matematika, informatika ve 20. a 21. století 
Hilbertovy problémy pro 20. století – Mats2021_2020
_____________________

Albert Einstein na cestě k obecné teorii relativity,
Nikola Tesla Tesla_A_17, Albert Einstein AE17
Georg Pick  a Pickova věta a stomachion stomachion_pick

11. přednáška – 9. prosince 2022 Přednáška v terénu:
Po stopách matematiků, astronomů a informatiků Prahou.
Začínáme ve 14: 30 na stanici tramvaje č. 22 na Pohořelci.

12. přednáška – 16. prosince 2022

Johannes Kepler a jeho odkaz pro 21. století.
Důkaz Keplerovy hypotézy
  roku 2017 potvrzen! Kepler_hypo20


Cvičení  6. – Opakování  – Kepler a možnosti pětičetné symetrie rtx12100022p
_____________________________________________0


First steps in History of Computing in the Czechoslovakia szlecture17
Portolánové mapy, loxodromy, měření času a úhlů nokturnalem Portoloxo

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

Přijatá témata seminárních prací v ZS 2021-2022:

[01] Pokorný, Jan: Paul Erdõs, život a dílo (příp. bude upraveno)
[02] Omrai, David:.Hisako Koyama, astronomka, která vytvořila databázi slunečních skvrn za několik století.  
[03] Michalíček, Petr: Niel Sloane a On-line Encyclopedia of Integer Sequences. 
[04] Šmejkal, Dominik:
[05] Mikolášek, Jan: Hypatia z Alexandrie a doba, která ovlivnila její život. 
[06] Karimov, Mikhail: Historie navigace.

Přijatá témata seminárních prací v ZS 2020-2021 pro Vaši inspiraci:

[01] Hlaváč, Jaroslav: Historie topologického prostoru.
[02] Melcher, Lukáš: Z historie šifrování.
[03] Soukup, Jiří: Konečná tělesa, historie a jejich aplikace v dnešních                                                  technologiích.
[04] Pekar, Lukáš: Iracionální čísla.
[05] Bašta, Tomáš: Alain Turing.
[06] Uhříček, Daniel: Goldbachova hypotéza.
[07] Jankovec, Adam: Vývoj umělé inteligence v letech 1950 – 2000.
[08] Sůvová, Denisa: Fraktály, jejich historie a vybrané příklady.
[09] Geletka, Filip: Cracking a útok hrubou silou.
[10] Filan, Juraj: Richard Feynman – nanotechnologie a kvantové počítání.
[11] Dang, Lukáš: Keplerova hypotéza o uspořádání koulí a jejich hustotě.
[12] Pokorný, David: Vývoj moderní mechaniky (Od Galilea Galilei a Johanna                                              Keplera k Williamu R. Hamiltonovi).
[13] Jílek, Vojtěch: Matematika v šachu.
[14] Svobodová, Hana: Astrometrie – výpočty vzdáleností objektů na obloze                                               (Technologické limity v minulosti a současnosti.)
[15] Glejtek, Matej: Charles Babbage a Differential Engine I, II a Analytical Engine –                                 Prvé návrhy programovatel’ných počítačov.
[16] Kňazovický, Marek: Historie a vývoj kvantové kryptografie.
[17] Grófek, Tomáš: Historie programování a programovacích paradigmat. (Od děrných štítků  až k současným konceptům – OOP)
[18] Nguyen, Van Nhan: Historie metru.
[19] Kaloc, Jakub: Kapitoly z historie malwaru.
(Od Johna von Neumanna k současnosti.) 

 . . .           

Přijatá témata seminárních prací v ZS 2019-2020:

 • Zuzana Fílová: Matematika v hudbě. Systémy ladění  a jejich vývoj.
 • Vladislav Khachaturian: Historie (ne)svobodného internetu.
 • Marek Erben: Historie zeměpisné navigace.
 • Jan Onderka: Historie integrálních a diskrétních transformací.
 • Laura Klimešová: Historie a význam Fibonacciovy posloupnosti.
 • Andrea Holoubková: Nikola Tesla.
 • Peter Páleník: Vývoj algoritmov pre výpočet Veĺkej noci.
 • Radomír Žemlička: Vývoj „kalkulačky“.
 • Jiří Groh: Historie neuronových sítí.
 • Lukáš Korel: Historie bezdrátové komunikace.
 • Ladislav Zemek: Velká Fermatova věta a její důkaz.
 • Jakub Novák: Historie komplexních čísel.
 • Jan Kubát: Matice a maticový počet.
 • Antonín Teichmann: Preantická matematika (bude specifikováno).
 • Antonín Dvořák: Mayský kalendář.
 • Tomáš Balíhar: Zlatý řez a kde se s ním setkáme.
 • Michal Junek: Virtuální realita.
 • Pavel Švagr: Richard E. Bellman (a dynamické programování). 
 • Mikuláš Dvořák: Korespondence Fermata a Pascala o pravděpodobnosti.

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

Přijatá témata seminárních prací v ZS 2018-2019:

[01] Oldřich Malec: Historie a vývoj SW 
[02] Michal Šanda: Historie čísla π
[03] Jakub Dvořák: Historie kryptologie
[04] Štěpán Adámek: Hledání velkých prvočísel (historie)
[05] Daniel Šup: Umělá inteligence a její vývoj
[06] Jana Orogončíková: Ada Byron
[07] Jan Sučan: Historie objektovo-orientovaného programovania
[08] Petr Pilař: Sphericony
[09] V. Stuchlík: Archimédovy kruhy
[10] Š. Schierreich: Historie nuly
[11] Petr Nohejl: Joseph Kruskal a jeho výzkum
[12] Peter Mitura: História kompetitívneho programovania
[13] Lukáš Lojík: Vojtěch Jarník
[14] Vjačeslav Kroilov: Vývoj využití výpočetní techniky v kosmonautice
[15] Ondřej Pírko:  Alan Turing a jeho dílo
[16] Samuel Butta: Problém aktuálního a potenciálního nekonečna

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

Přijatá témata seminárních prací v ZS 2017-2018:

[01] Marek Bielik: Laplaceův démon
[02] Tomáš Zimmerhakl: Historie šifrování
[03] Michal Kváček: Mechanické kalkulátory
[04] Matouš Pištora: Počátky matematiky v Čechách
[05] Jan Zvěřina: Vývoj českého počítače SAPO
[06] Barbora Jančovičová: Ženy v histórii matematiky
[07] Michal Režnický: Vladimír Vand – konstruktér počítače
[08] Jan Parma: Claude Elwood Shannon

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Přijatá témata seminárních prací v ZS 2016-2017:

[01]  Jan Brož: Historie malwaru (viry …)
[02]  David Jagoš: Historie malwaru
[03] Jaroslav Šmolík: Matematické paradoxy
[04]  Vladimír Kotýnek: Vývoj kryptografie
[05]  Lubomír Baloun: Vývoj zápisu číslic
[06]  Marek Foltýn: Historické souvislosti mezi matematikou, informatikou a hudbou
[07]  Martin Dostál: Dennis Ritchie
[08]  Jan Brejvík: Historické způsoby dálkové komunikace (historie telegrafie, telefonu…)
[09]  Jaroslav Hrách: Zlatý řez
[10]  Jana Mašková: Cimrman, matematik
[11]  Jakub Homolka: Fraktály
[12]  Jan Rubín: Historie počítačových her
[13]  Jana Čabaiová: J. Petzwal/Ch. Doppler

o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o

Úlohy k zamyšlení a procvičení:

A. Zkuste odpovědět na několik učeně popletených  otázek:

1. Jakou část část Země představuje čtyřnásobek poloviny čtvrtiny polokoule?

2. On je proti přátelům nepřátel přátel náboženství. Je pro nebo proti náboženství?

3. Bylo vyvráceno vyvrácení té nepravé novinky, která byla falešná. Je novinka falešná nebo pravdivá?

4. Našli imitaci falešné paruky. Co našli?

5. Byl přítelem protivníků společnosti proti antiliberalismu.
Je přítelem nebo protivníkem liberalismu?

Neznámý autor úloh Bohumil Dobrovolný (pseudonym) poznamenává: I ve vážném tisku se i s takovými zrnky moudrosti setkáte. Věnujte jim proto péči.