Matematický atlas

Jak se člení matematika?

Zde je uveřejněno mezinárodní rozdělení matematiky do řady odvětví  Math atlas .