Publikace

[229] Šolcová, A.: Fourierův odkaz dnešku, Obzory matematiky, fyziky a informatiky, přijato, 2024, 6 stran

[228] Fuentes Guillén, E., Matematické dílo Bernarda Bolzana ve světle jeho rukopisů (Překlad z anglického originálu: Šolcová, A., Šolc, J., Trlifajová, K.), Filosofia Praha 2023, ISBN 978-80-7007-742-9 Filosofia – Nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR > Matematické dílo Bernarda Bolzana ve světle jeho rukopisů (cas.cz)

[227] Šolcová, A.: Kapitoly z historie matematiky a informatiky,  Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha, 2017, 208 stran, 2. vydání 2023, ISBN

[226] Šolcová, A., Valenta, J.: Thomas Alva Edison – nejslavnější vynálezce. Návštěva T. A. Edisona v českých zemích před 111 lety a jeho uctívání v české společnosti a kultuře, Čs. časopis pro fyziku, 72, č. 6, str. 455 – 465.

[225] Šolcová, A.: 20. sjezd JČMF v Plzni 2022, PMFA 67 (2022), č. 3, 149-158.

[224] Šolcová, A.: The New Method of Measure of Longitude – Alois Martin David, The Biographical Encyclopedia of Astronomers, 3rd Edition, 2022, Editors-in-Chief: Philip D. Nicolson, Jennifer Lynn Bartlett, Section Editor: Jordan Marche, Springer Nature Heidelberg, pp. xxx-xx(x+6).

[223] Šolcová, A., Valenta, J.: Pražské oslavy 450. výročí narození Johanna Keplera, Čs. čas. fyz., 72 (2022), č. 2,  139 – 141.

[222] Šolcová, A.: Rozloučení s panem prof. Jaroslavem Kurzweilem, JČMF – webpage.

[221] Šolcová, A.: 450 let od narození Johanna Keplera – 10. ledna 2022, JČMF – webpage

[220] Šolcová, A., Valenta. J.:Vytváření českého názvosloví v díle J. F. Smetany a jeho předchůdců v 18. a 19. století,  Čs. čas. fyz., 71 (2021), č. 6,  446- 453..

[219] Šolcová, A., Valenta. J.: Medailér a sochař Zdeněk Kolářský očima fyziků a matematiků, Čs. čas. fyz. 71 (2021), č. 5, 309 401.

[218] Šolcová, A.: Bolzano on Bolzano? A hitherto ‚unknown‘ announcement on Bolzano Beyträge (auth. Elías Fuentes Guillén)  Bolzano o Bolzanovi: Doposud neznámé oznámení Bolzanových Beyträge – překlad do českého jazyka 16 stran, 2021

[217] Křížek, M., Somer, L., Šolcová, A.: From Great Discoveries in Number Theory to Applications, Springer Verlag, 2021, 361pp., ISBN 978-3-030-83898-0.

[216] Šolcová, A., Wolf, J.: Slovo na závěr, in: Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích – současnost II., 7. svazek edice, Jonathan Livingston, Praha 2021, str. 127-128, ISBN …

[215] Šolcová, A., Šolc, J:  Dokonalý den – 28.6. 2020,  Inovační podnikání a transfer technologií (117), XXVIII (2020), č. 3, str. 10-11, ISSN 12104612.

[214] Šolcová, A.: První kroky k elektromagnetismu a Hans Christian Oersted (1777 – 1851), Čs. čas. fyz. 70 (2020), č. 3, str. 225 – 227.

[213] Šolcová, A.: Fyzika očima Komenského (Kom_physics), Rozhledy matematicko-fyzikální, 2020

[212] Šolcová, A.: Předseda České astronomické společnosti JUDr. Kazimír Pokorný, Krásné město, Město Kutná Hora, 1/2020, str 14-15.

[211] Šolcová, A., Šolc, M.: Jak aktuální byly ve své době  české učebnice fyziky a astronomie  Josefa Františka Smetany (Základové hvězdosloví čili astronomie a Počátky silozpytu čili fysiky), kapitola v knize „Josef František Smetana a jeho doba“, (eds. Morávková, N., Řeháček, K., Jíra,J.), Nakl. viaCentrum Praha, 2019, str. 132-153.

[[210] Šolcová, A.:  Čeština – jazyk matematiky, fyziky a astronomie v časech Josefa Františka Smetany, kapitola v knize „Josef František Smetana a jeho doba“, (eds. Morávková, N., Řeháček, K., Jíra,J.), Nakl. viaCentrum Praha, 2019, 2019,
str. 154 – 163.

[209] Šolcová, A.: 19. sjezd JČMF v Ostravě 2018, Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 63 (2018), str. 212-125.

[208] Šolcová, A.: Bernard Bolzanoin: Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích 5,  Jonathan Livingston Praha, 2018, .47 – 79. ISBN 978-80-7551-096-9.

[207] Šolcová, A.: 150 let od narození prof. Karla Petra, Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 63 (2018), 149-150.

[206] Křížek, M., Somer L., Šolcová, A.: Kouzlo čísel. Od velkých objevů
k aplikacím.
 Vydání 3. Edice Galileo sv. 39.  Academia, Praha 2018. ISBN  978-80-200-2840-2. Vydání 2. Praha 2011. ISBN 978-80-200-1996-7. 1. vydání díla – Praha 2009, ISBN 978-80-200-1610-2, oceněno 1. cenou Josefa Hlávky za vědeckou literaturu 2010.

[205] Šolcová, A.: Some Milestones in the Development of Fuzzy Logic, in: Beauty of Logic, Prague 2018, submitted

[204] Benda, J., Šolcová, A.: Seminář Matematika na vysokých školách, Herbertov 2017, PMFA 62 (2017), č. 3

[203] Šolcová, A.: Počátek vývoje pojišťovací matematiky – Edmond Halley (1656–1742) Od výpočtů drah komet k demografickým analýzám, in: Matematika na vysokých školách 11, Matematické metody a modely v oblasti financí, Herbertov, JČMF, 2017, 59 – 62. ISBN 978-80-0-06179-4.

[202] Šolcová, A.: Antonín Svoboda, in: Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích 3, (Heyrovský, Dolejšek, Svoboda, Svatý, Holý), Jonathan Livingston Praha, 2017, 89 – 132. ISBN 978-80-7551-046-4.

[201] Šolcová, A.: Kapitoly z historie matematiky a informatiky,  Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha, 2017, 208 stran, 1. vydání. ISBN 978-80-01-06092-9..

[200] Šolcová, A.: Kepler a Praha, in: Johannes Kepler: O šestiúhelné sněhové vločce (Strena – Novoroční dárek, 1611, latinsky a česky, překlad do češtiny Petr Daniš), MatfyzPress, Praha 2016, str. 87 – 94. ISBN 978-80-7378-258-0 (1. vydání), 978-7378-328-0.

[199] Šolcová, A.: The Early Days of the Boolean Algebra, George Boole and Mathematical Analysis of Logic, in Eds. Molnar J., Konečná P., Peška, P.:  Book of Abstracts of 23rd ČPS Mathematical Conference, 7. -10. 6. 2016 Nový Jičín, Univ. Palackého Olomouc 2016,
ISBN 978-80-244-4972-2, str. 29.

[198] Šolcová, A.: Mathematics and Physics in Prague of Slowly Fading Baroque.
Joseph Stepling (1716 – 1778) – the Founder of the Prague Observatory, in Program and Abstracts of the History of Mathematics and Teaching of Mathematics Conference, Eger, May 19-22, 2016, str. 11.

[197] Šolcová, A.: Matematik Vojtěch Rödl čestným doktorem ČVUT
v Praze, 
Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 61 (2016), 87-88.

[196] Šolcová, A., Benda, J: Adventní setkání pobočky v Praze – 2015, Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 61 (2016),  86.

[195] Šolcová, A.: Programování a poetická věda, K 200. výročí narození Ady Lovelace (1815 – 1852), AD 200, Brno, 2015, 32 stran.

[194] Šolcová, A.: Chyba jako motivace, Organon IX, Olomouc 2014, 87 -100.

[193] Šolcová, A.: O hřevulích s ohnivým ohonem. Několik poznámek k vývoji české terminologie, JihoČAS  23 (2015), č. 1,  4 – 7.

[192] Šolcová, A.: Od Tychona Brahe k nesprávnému „Tycho de Brahe“. Pátrání po po nejstarším výskytu, kdy se chybné jméno objevilo, Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 59 (2014), 310 – 318.

[191] Šolcová, A.: Několik cest k minimalizaci výrokových forem, Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 59 (2014), 246 – 250.

[190]  Šolcová, A.: First Steps in History of Computing in Czechoslovakia,  History of computing (Chapt. 3.2)8 th IT STAR (eds. P. Nedkov, B. Domolki, G. Occhini) , Szeged, Hungary 2014, 63 – 79,
ISBN 978-88-98091-34-8.

[189] Šolcová, A.: Co prozradí paralaxa aneb Pohled ke hvězdám očima geometrů vesmíru, Jak je vesmír velký? OAV (21), Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy, bVŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013, 1-7.

[188]  Keller, J. Šolcová, A., Šolc, M.: Problém kánonu  (Das Kanon-Problem), Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 58 (2013), 158 – 161. (Překlad článku z němčiny.)

[187]  Křížek, M., Šolc, J., Šolcová, A.:  Is there a crystal lattice possessing five-fold symmetry?, Mathematical Advances in Translation, 2012, 8 pages (Chinese)

[186] Šolcová, A., Křížek, M.: Vladimír Vand – fyzik, krystalograf a tvůrce mechnického počítacího stroje, XXVI. Zborník dejín fyziky, Zborník vybraných príspevkov z medzinárodných seminárov dejín fyziky, XV. Medzinárodný seminár dejín fyziky (XV. MESDEF), Plzeň 2008, Slovenská společnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV, Historický ústav SAV, Bratislava 2012, 55 – 70. ISBN 978-80-969508-5-0, EAN 9788096950850.

[185] Šolcová, A.: O vzniku Jednoty českých matematiků a fyziků, Rozhledy matematicko-fyzikální, 87 (2012), č. 1, 1-4.

[184] Křížek, M., Šolc, J., Šolcová, A.:  Is there a crystal lattice possessing   five-fold symmetry?, Notices Amer. Math. Soc. 59 (2012), 22 – 30.

[183]  Křížek, M., Šolcová, A.: 3. seminář Albert Einstein a Praha 1911 – 1912, Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 56 (2011), 347.

[182] Křížek, M., Šolcová, A., Somer, L.: 600 years of Prague’s horologe and the mathematics behind it, Math. Spectrum 44 (2011/2012), 28 – 33.

[181] Zajac, Š.; Šolcová, A.: Pamětní medaile Jednoty. (Czech). In: Dolejší, Jiří (editor); Rákosník, Jiří (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech). Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2012. pp. 18-19.

[180] Šolcová, A., Křížek, M.: Vladimír Vand (1911-1968): A Pioneer of Computational Methods in Crystalography, IEEE Ann. Hist. Comput. 33 (2011), No. 4, 38-44.

[179] Křížek, M., Šolcová, A.: 10. seminář o pražském orloji, Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 56 (2011), 261.

[178] Šolcová, A., Matyska, C.: Nová pamětní deska k poctě fyzika Mohorovičiče umístěna v Klementinu, Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 56 (2011), 261-262.

[177] Šolcová, A., Křížek, M.: K 100. výročí narození Vladimíra Vanda, Astropis 18 (2011), č. 1, 16 – 17.

[176] Křížek, M., Šolcová, A.: Pokračování semináře Albert Einstein a Praha 1911 – 1912, Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 56 (2011), 174.

[175] Šolcová, A., Šolc, J.: Variační počet, Radonova transformace a počítačová tomografie v Děčíně, Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 56 (2011), 83-85.

[174] Křížek, M., Somer L., Šolcová, A.: Kouzlo čísel. Od velkých objevů k aplikacím. Vydání 2. (upravené). Edice Galileo sv. 39.  Academia, Praha 2011. ISBN 978-80-200-1996-7. 1. vydání díla (ISBN 978-80-200-1610-2), oceněno Cenou Josefa Hlávky za vědeckou literaturu 2010.

[173] Šolcová, A., Křížek, M.: Cesta ke hvězdám i do nitra molekul – Osudy Vladimíra Vanda, konstruktéra počítačů, Matematický ústav AV ČR, Praha 2011. ISBN 978-80-85823-56-1.

[172] Křížek, M., Šolcová, A.: Vladimír Vand – konstruktér mechanických počítačů. K 100. výročí narození. (Czech) [Vladimír Vand – Designer of mechanical computers]. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, vol. 56 (2011), issue 1, pp. 19-34.

[171] Křížek, M., Šolcová, A., Cyklus seminářů k 600. výročí vzniku pražského orloje, Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 55 (2010), 317 – 319.

[170] Křížek, M., Šolcová, A.: Albert Einstein a Praha 1911 – 1912, Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 55 (2010), 319.

[169] Liu, L., Křížek, M., Šolcová, A.: Equation for the optimal trajectory of linear dynamical systems with a quadratic criterion, Far East J. Dyn. Systems 14 (2010), 159-170. Zbl 1216.49004, MR 2815024.

[168] Křížek, M., Šolcová A., Somer, L.: The mathematics behind Prague’s horologe (in Chinese and English), Math. Culture 1 (2010), no. 2, 69 – 77.

[167] M. Křížek, A. Šolcová, Pražský orloj a planetní hodiny, Astropis 17 (2010), č. 3, 35 – 37.

[166] Šolcová, Alena; Zajac, Štefan: Nová medaile JČMF. (Czech). Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, vol. 55 (2010), issue 2, pp. 162-163.

[165] Šolcová, A., Křížek, M.: Procházky Prahou matematickou, fyzikální a astronomickou (3. část). (Czech) [Walks through Prague mathematical, physical and astronomical (Part 3)]. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 55 (2010), issue 3, pp. 215-230.

[164] Křížek, M., Šolc, J., Šolcová, A. (eds.): 600 let pražského orloje, Proc. Conf. Karolinum, Prague 2010, Special Issue of Pokroky Mat. Fyz. Astronom.. No.4, vol. 54, Union of Czech Mathematicians and Physicists, Prague, 2009, 112 pp., CS-ISSN-0032-2423

[163] Nečasová, Š. – Šolcová A.: Nečasův archiv, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2009, roč. 54, č. 3, s. 259. ISSN 0032-2423..

[162] Šolcová, A.: Co vše skrývá depozitář muzea hl. města Prahy?, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 54 (2009), 370-371.

[161] Šolc, J., Šolcová, A: Zaniklé orloje v Čechách, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 54 (2009), 370.

[160] Šolcová, A.: Esprinchardův popis orloje — cestovní zpráva učeného hugenota, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 54 (2009), 364-365.

[159] Šolcová, A.: Zpráva o nejstarším orloji v Čechách, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 54 (2009), 357.

[158] Šolcová, A.: Mistr Jan Šindel — pravděpodobný tvůrce matemarického modelu pražského orloje, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 54 (2009), 307-317. Solcova_Jan_Sindel

[157] Šolcová, A., Křížek, M.: Jak výzkum ve Škodovce změnil osud astronoma Vladimíra Vanda. Zpravodaj, Hvězdárna a planetárium Plzeň, květen -srpen, 2009, 4-6, 4-5, 7-8, 4-5.

[156] Křížek, M., Somer, L. Šolcová, A.: Deset matematických vět o pražském orloji, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 54 (2009), 281-300.

[155] Křížek, M., Šolcová, A.: Orloj v Kryštofově údolí, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 54 (2009), 359-360.

[154] Šolcová, A.: Vzpomínka na RNDr. Zdeňka Horského, CSc., Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 54 (2009), 82-83.

[153] Šolcová, A.: Galileo, Kepler a letošní Mezinárodní rok astronomie – 2009, Rozhledy matematicko-fyzikální,84 (2009), 3-5.

[152] Křížek, M., Šolcová, A., Somer, L.: The astronomical clock of Prague and triangular numbers, Matematika a současná společnost, sborník příspěvků vědeckého symposia, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 2008, 41-50.

[151] Šolc, J., Šolcová, A.: Johann Radon (1887-1956), Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 53 (2008), č. 1, 80-81.

[150] Šolcová, A., Křížek, M.: Nobelova cena na dosah — zapomenutý osud fyzika Vladimíra Vanda, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
53 (2008), č. 1, 7-21.

[149] Křížek, M., Somer, L., Šolcová, A.: Kouzlo čísel , Od velkých objevů k aplikacím. Edice Galileo Sv. 39, Academia, Praha 2009, 320 stran. Vydání první. Odevzdáno v roce 2007. Cena Josefa Hlávky za rok  2010. ISBN 978-80-200-1610-2.

[148] Šolcová, A.: 90. výročí založení České astronomické společnosti, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 52 (2007), č. 4, 264.

[147] Šolcová, A.: Vznik a první léta České astronomické společnosti, Astropis XV (2008), 14-19.

[146] Šolcová, A.: Astronomové starověkých kultur a Betlémská hvězda, Katolický týdeník 49 XV (2007), 5.

[145] Křížek, M., Šolc, J., Šolcová, A.: Pražský orloj a stereografická projekce, Matematika-fyzika-informatika 17 (2007/2008), 129-139.

[144] Šolcová, A.: Jan Šindel a matematika ukrytá v pražském orloji, 28. mezinárodní konference Historie matematiky, Jevíčko, Matfyzpress, Praha, 2007, 96-99.

[143] Křížek, M., Šolcová, A.: Optimální řízení lineárních dynamických systémů s kvadratickým kritériem, Matematika na vysokých školách, Variační principy
v matematice a fyzice (ed. L. Herrmann), FS ČVUT & JČMF v Praze, Herbertov, 2007, 53-60, ISBN 80-01-03269-8.

[142] Křížek, M., Šolcová, A., Somer, L.: Construction of Šindel Sequences, Comment. Math. Univ. Carolin. 48 (2007), 373-388.

[141] Křížek,M., Šolcová, A., Somer, L.: Ten Theorems on the Astronomical Clock of Prague, Internat. Conf. Presentations of Mathematics ’07, eds. Příhonská, J., Segeth, K.,
Andrejsová, D., Liberec 2007, 53-62.

[140] Šolcová, A., Křížek, M.: Procházky Prahou matematickou, fyzikální a astronomickou (2. část), Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 52 (2007), 127-141.

[139] Šolcová, A., Křížek, M., Olivová, J.: Following in the Footsteps of Brahe, Kepler, and Einstein, Invitations to Private Walks through Prague of Mathematics, Physics, and Astronomy, Dissertatio cum Nuncio Sidereo III (2006), No. 8, Prague, 4.

[138] Šolcová, A., Křížek, M., Olivová, J.: Nobel Prize Laureates and Prague, Invitations to Private Walks through Prague of Mathematics, Physics, and Astronomy, Dissertatio cum Nuncio Sidereo III (2006), No. 7,
Prague, 4.

[137] Šolcová, A., Křížek, M., Olivová, J.: Klementinum and Old Town Bridge Tower, Invitations to Private Walks through Prague of Mathematics, Physics, and Astronomy, Dissertatio cum Nuncio Sidereo III (2006), No. 5, Prague, 4.

[136] Šolcová, A., Křížek, M., Olivová, J.: A Walk around the Old Town, Invitations to Private Walks through Prague of Mathematics, Physics, and Astronomy, Dissertatio cum Nuncio Sidereo III (2006), No. 4, Prague, 4.

[135] Šolcová, A., Křížek, M., Olivová, J.: Staroměstské nám. (Old Town
Square),
Invitations to Private Walks through Prague of Mathematics, Physics, and Astronomy, Dissertatio cum Nuncio Sidereo III (2006), No. 3, Prague, 8.

[134] Šolcová, A., Olivová, J.: Vyšehrad, Invitations to Private Walks through Prague of Mathematics, Physics, and Astronomy, Dissertatio cum Nuncio Sidereo III (2006), No. 1, Prague, 8.

[133] Křížek, M., Šolcová, A.: How to measure gravitational aberration?
Proceedings of S 240, International Astronomical Union XXVIth General Assembly, Prague 14-25 August 2006, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2007, 389, 670-677.

[132] Křížek, M., Somer, L., Šolcová, A.: What Mathematics Is Hidden Behind the Astronomical Clock of Prague? Proceedings of SPS2, International Astronomical Union XXVIth General Assembly, Prague 14-25 August 2006, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 3 pages.

[131] Křížek, M., Somer, L., Šolcová, A.: What Mathematics Is Hidden Behind the Astronomical Clock of Prague? Abstract Book, International Astronomical Union XXVIth General Assembly, Prague 14-25 August 2006, 445.

[130] Křížek, M., Šolcová, A.: How to measure gravitational aberration? Abstract Book, International Astronomical Union XXVIth General Assembly, Prague 14-25 August 2006, 243.

[129] Křížek, M., Šolcová, A., Somer, L.: Šindel sequences and the Prague horologe, Proceedings of the International Conference PANM 13, (eds. J. Chleboun, K. Segeth, T. Vejchodský), Mathematical Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague 2006, 156-164.

[128] Šolcová, A., Křížek, M.: Matematika koja upravlja „orlojem“ u Pragu, Vasiona 54 (2006), 46-51.

[127] Šolcová, A., Křížek, M.: Elitné prvočísla, Obzory matematiky, fyziky a astronomie 35 (2006), č. 4, 1-6.

[126] Šolcová, A., Křížek, M.: Procházky Prahou matematickou, fyzikální a astronomickou (1. část), Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 51 (2006), č. 4, 217-230.

[125] Křížek, M., Šolcová, A.: Jaká matematika se ukrývá v pražském orloji? Matematika-fyzika-informatika, 16 (2006/2007), č. 3, 129-137.

[124] Kučera, P., Šolcová, A.: Profesor František Vyčichlo podle archivních pramenů a ve vzpomínkách kolegů a žáků, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 50 (2005),
č. 4, 332-340.

[123] Šolcová, A.: Osobní webové stránky a světový adresář matematiků, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 50 (2005), č. 3, 260.

[122] Šolcová, A.: Zemřel Herrmann Heine Goldstine, průkopník výpočetní techniky, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 50 (2005), č. 3, 260.

[121] Šolcová, A.: Sté narozeniny Henri Cartana, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 50 (2005), č. 3, 259.

[120] Šolcová, A.: Fermat Numbers and Tests for Primality, SS6. Modern Mathematics, XXIInd International Congress of History of Science, Beijing 2005, 375.

[119] Křížek, M., Šolcová, A.: Jak spolu souvisí chaos, fraktály a teorie čísel, Matematika na vysokých školách, Determinismus a chaos, ed. L. Herrmann, FS ČVUT & JČMF v Praze, Herbertov, 2005, 96-113, ISBN 80-01-03269-8.

[118] Křížek, M., Liu, L., Šolcová, A.: Fundamental Achievements of Ancient Chinese Mathematicians, Mathematical Spectrum, 38 (2005/2006), 99-107, ISSN 0025-5653.

[117] Šolcová, A.: Further Development of Fermat’s Ideas in Connection with Applied mathematics in Engineering, Proceedings of Workshop 2005, Czech Technical University in Prague, CTU Reports, Special Issue, Vol. 9, March 2005, 40-41,
ISBN 80-01-03201-9.

[116] Šolcová, A.: From „Tycho Brahe to Incorrect „Tycho de Brahe“. An
Searching for the First Occurrence, when the Mistaken Name of Famous Astronomer Appeared
, Acta Universitatis Carolinae, Mathematica et Physica, Prague, Vol. 46, Supplementum, 2005, 29-36.

[115] Křížek, M., Šolcová, A.: Prvočíslo 11 v kódování, Rozhledy matematicko-fyzikální 79 (2004), 208-214.

[114] Křížek, M., Šolcová, A.: Numerický matematik a astronom Zdeněk Kopal, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 49 (2004), č. 3, 244-257.

[113] Šolcová, A.: Přechod Venuše přes sluneční disk dne 8. června 2004, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 49 (2004), č. 2, 176.

[112] Šolcová, A.: Překlad: Raussen, M., Skau, Ch., Rozmluva s Jeanem-Pierrem Serrem, prvním nositelem Abelovy ceny , Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 49 (2004), č. 2, 114-121.

[111] Šolcová, A.: Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky, Od prvotisků do konce 19. stol., Odd. 49 Philosophia nationalis, Národní knihovna ČR Praha 2004.

[110] Šolcová, A.: Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky, Odd. 14 Mathesis, Národní knihovna ČR Praha 2004, 52-53.

[109] Šolcová, A., Faltysová, V.: Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky, Od prvotisků do konce 19. stol., Odd. 12
Philosophia universalis
, Národní knihovna ČR Praha 2004, 45-48.

[108] Šolcová, A.: The Founders of the Conjugate Gradient Method, Conjugate Gradient Algorithms and Finite Element Methods, Scientific Computation, Křížek,M., Glowinski, R., Neittaanmäki, P., Korotov, S. Eds., Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 2004, 3-10 (úvodní kapitola
monografie), ISBN 3-540-21319-8.

[107] Křížek, M., Šolcová, A.: Fermat and Mersenne Numbers in Pepin’s test, Demonstratio Mathematica, XXXIX (2006), 4, 737-742.

[106] Šolcová, A.: Johannes Kepler – zakladatel nebeské mechaniky, Velké postavy vědeckého nebe, Prometheus Praha 2004, 48 stran, 1. vydání, ISBN 80-7196-274-0.

[105] Šolcová, A.: Interaktivní vědecká centra – nové možnosti vzdělávání matematice, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 48 (2003), č. 4, 326-335.

[104] Šolcová, A.: Fourierův odkaz dnešku, Matematika na vysokých školách, Sborník
(5. ročníku) semináře, Herbertov, ČVUT v Praze a JČMF v Praze, 2003, 71-76,
ISBN 80-01-02746-5.

[103] Šolcová, A.: Nové perspektivy pro didaktiku matematiky – interaktivní vědecká centra, 3. konference o matematice na vysokých školách s mezinárodní účastí, Vojenská akademie v Brně, 2003, 165–173, ISBN 80-85960-51-6.

[102] Šolcová, A.: Překlad: Bulirsch, R., Virtuální realita – symbióza vědy a umění, pro: Math.and Computer Modelling in Science and Engineering, January 2003 (originál anglicky), 9 stran.

[101] Šolcová, A.: Překlad: Hiriart-Urruty J.-B., Pierre Fermat: člověk, doba, velké výsledky in: Šolcová A., Křížek M., Mink G. (eds.), Matematik Pierre de Fermat, Cahiers du CEFRES, vol. 28, Praha, 2002, 123-129
(originál francouzsky).

[100] Šolcová, A.: Fermatův odkaz, in: Šolcová A., Křížek M., Mink G. (eds.), Matematik Pierre de Fermat, Cahiers du CEFRES, vol. 28, Praha, 2002, 173-202.

[99] Šolcová, A., Křížek, M., Mink, G.(eds.): Matematik Pierre de Fermat, Cahiers du CEFRES, vol. 28, Praha, 2002, 209 stran, ISBN 80-86311-12-0.

[98] Šolcová, A.: D’Artagnan mezi matematiky k 400. výročí narození Pierra de Fermata), Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 46 (2001), č. 4,  286-298.

[97] Křížek, M., Liu, L., Šolcová, A.: Fundamental Achievements of Ancient Chinese Mathematicians, XXI Congress of History of Science, 1. Symposia, Mexico City 2001, 63-64.

[96] Šolcová, A.: Kepler and Fermat: Two Different Examples of Motivation by Ancient Mathematics, XXI Congress of History of Science, 1. Scientific Sections 9.1, Mexico City 2001, 67.

[95] Šolcová, A.: Mathematical Topography of Scientifically Significant
European Towns,
XXI Congress of History of Science, 1. symposia, Mexico City 2001, 441-442.

[94] Šolcová, A.: Foreword in: Křížek, M., Luca, F., Somer, L.: 17 Lectures of Fermat Numbers: From Number Theory to Geometry, Springer Verlag, Berlin – Heidelberg – New York, 2001, VII – XVII.

[93] Šolcová, A.: Překlad: Toepell Michael: 100 let „Základů geometrie“, Rozhodující příspěvek Davida Hilberta k formalizaci matematiky, Pokroky
matematiky, fyziky a astronomie 45 (2000), č. 2, 89-97, ISSN 0032-2423

[92] Šolcová, A., Křížek, M.: Matematicko-fyzikální knihovny klasické i elektronické, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 45 (2000), č. 1, 64-71, ISSN 0032-2423.

[91] Šolcová, A.: Na počátku byl sinus aneb První léta trigonometrie, Rozhledy matematicko-fyzikální, roč. 76 (1999), č. 6, 287-292, ISSN 0035-9343.

[90] Šolcová, A.: Handbuch der deutschen historischen Buchbestände,
Teil Prag – Clementinum, Abt., XLIX,
Univ. Giessen (matematický
fond Národní knihovny od jejího vzniku do roku 1900, odd. 49) – Olms-Weidmann,
Hildesheim 2000, 122-123, ISBN 3-487-10353-2.

[89] Šolcová, A.: Handbuch der deutschen historischen Buchbestände,
Teil Prag – Clementinum, Abt., XIV,
Univ. Giessen (matematický
fond Národní knihovny od jejího vzniku do roku 1900, odd. 14) – Olms-Weidmann,
Hildesheim 2000, 82-83, ISBN 3-487-10353-2.

[88] Šolcová, A.: Handbuch der deutschen historischen Buchbestände,
Teil Prag – Clementinum, Abt., XII,
Univ. Giessen (matematický
fond Národní knihovny od jejího vzniku do roku 1900, odd. 12), Olms-Weidmann,
Hildesheim 2000, 77-79, ISBN 3-487-10353-2.

[87] Šolcová, A.: Život a zásluhy matematika, astronoma a meteorologa Antonína Strnada (1746-1799), Městské muzeum, Náchod 1999, 16 stran, ISBN 80-238-49-62-X.

[86] Šolcová, A.: První léta české matematiky na pražské technice, Matematika na vysokých školách, Herbertov 1999, 49-50, ISBN 80-01-01973-X.

[85] Šolcová, A.: Gustav Skřivan a matematika pro techniky česky, Matematika na vysokých školách, Herbertov 1999, 47-48, ISBN 80-01-01973-X.

[84] Šolcová, A.: Seminář ke 120. výročí narození A. Einsteina, Pokroky
matematiky, fyziky a astronomie, 44 (1999), č. 3, 261-262, ISSN 0032-2423.

[83] Šolcová, A., Křížek, M.: Nová pamětní deska Albertu Einsteinovi, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 44 (1999), č. 3, 258-261, ISSN 0032-2423.

[82] Křížek, M., Šolcová, A., Toepell, M.: Neues Einstein-Denkmal in
Prag 1999
, Der mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht,
53 (2000), Heft 4, 252-253.

[81] Šolcová, A.: Malý průvodce Prahou Alberta Einsteina 1911-1912,
Informace MVS, č. 53, 5/1999, 32-36.

[80] Šolcová, A.: Relativita a hudba v Praze, PRAHA (Pražské Radniční Aktuality, rozHovory, zprAvodajství), Institut městské informatiky, hl.m.Prahy, 4/1999, č. 2., 13,
ISSN 1211-8532.

[79] Šolcová, A.: Památníky matematiků, fyziků a astronomů na Olšanech, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 44 (1999), č. 1, 62-74, ISSN 0032-2423.

[78] Šolcová, A.: Scientific Contacts between Astronomers in Prague and
Other European Observatories,
Prospect of Astronomy and Astrophysics
for the New Millenium, European Space Agency, 1998, 134-134.

[77] Šolcová, A.: Joannes Marcus of Kronland and Mathematics,
in: Joannes Marcus Marci, A Seventeenth-Century Bohemian Polymath, Charles
University Press, Prague, 173-202, ISBN 80-7184-475-6.

[76] Šolcová, A., Křížek, M.: Čas plyne, jméno zůstává: Albert Einstein,
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 43 (1998), č. 4, 265-277,
ISSN 0032-2423.

[75] Šolcová, A.: Zkoušky učitelské způsobilosti v 19. století, 6. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol, 21. – 23. 10. 1998, JČMF Mariánské Lázně 1998, 95-100.

[74] Šolcová, A.: Matematika a astronomie v době pobělohorské,
Ondřejovská hvězdárna 1898 – 1998, Sborník o české a moravské astronomii,
Astronomický ústav AV ČR v nakl. Vesmír, Praha 1998, 33 – 43, ISBN
80-902487-1-3.

[73] Šolcová, A.: Christian Doppler – profesor matematiky na pražské polytechnice (1836-1847), Matematika v proměnách věků I, Dějiny matematiky sv. 11, Prometheus Praha, 1998, 163-168, ISBN 80-7196-107-8.

[72] Šolcová, A.: Francesco Maurolico and Mathematical Induction (A
Contribution of Civil Engineer to Mathematics),
Collection of Papers,
Congratulations on Prof. K. Rektorys’s birthday, Czech Technical University ,
Faculty of Civil Engineering & Union of Czech Mathematicians and Physicists,
Prague 1998, 77 – 82, ISBN 80-7015-612-0.

[71] Šolcová, A.: Místo posledního odpočinku Jana Marka Marci? Dějiny
věd a techniky XXXI (1998), č. 1, 47-48, Praha 1998, ISSN 0300-4414.

[70] Šolcová, A.: Z výstavy Descartes-Komenský, in: Filosofické dílo René Descartesa, Filosofia Praha,
1998, Příl. 5-6, 217.

[69] Šolcová, A.: Matematizace obrazu světa – Algebra v Descartově Geometrii, Proceedings of the 21th Comenius Colloquium Uherský Brod, September 25 -27, 1996, Studia comeniana et historica, Musaeum Comenii Hunno Brodense XXVI/1996, 55 – 56, 1998, ISSN 0323 – 2220F.

[68] Šolcová, A.: Uneasy Way to Numerical Calculations in Rudolfinian
Times, From Prosthaphaeresis Method to Logarithms,
Science and
Technology in Rudolfinian Time, Acta historiae rerum naturalium necnon
technicarum, New Series, Vol. (1997), National Technical
Museum in Prague & Society for the History of Science and Technology, Prague 1997, 127, ISSN 1211-958X.

[67] Šolcová, A.: Matematika v minulosti fakulty, Zpravodaj fakulty stavební, 6/1997, č. 12, 5-9.

[66] Šolcová, A., Šolc, M.: Čeněk Strouhal a August Seydler, přátelé,
Seminář 90 let budovy Fyzikálního ústavu, MFF UK, Praha 1997.

[65] Šolcová, A., Šolc, M.: Profesor August Seydler, astronom, fyzik a humanista, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 42 (1997), č. 4, 188 – 209, ISSN 0032-2423.

[64] Šolcová, A., Šturzová, J.: „Rozmlouvali jsme spolu čtyři hodiny(Descartes a
Komenský
),
scénář a realizace výstavy při příležitosti konference + Mezinárodního symposia Filosofické dílo René Descartesa, Uherský Brod, 23. 9 – 28. 9. 1996, Filosofický ústav AV ČR, Muzeum J.A.Komenského, Praha.

[63] Horský, Z., Janta, J., Šolcová, A., Závětová, M.: Praha v historii
fyziky
, JČMF Praha 1996, 2. vydání -česky, anglicky, 28 stran.

[62] Šolcová, A.: Historie matematiky skrytá ve stránkách
skript,
Sborník 24.konference na VŠTEZ, Brno, 1996, 184 – 187.

[61] Šolcová, A.: Děkujeme Ti, Leibnizi, za integrál, Informace MVS, č. 47, 7/96, 24 – 28.

[60] Šolcová, A.: Trvalý pomník Janu Markovi Marci z Kronlandu (1595 –
1667),
Zpravodaj Komise pro matematiku na VŠTEZ, 8/96, 3 – 6.

[59] Šolcová, A.: Jaká je cena historických pramenů pro výuku matematiky?
5. Setkání matematiků všech typů a stupňů škol, Plzeň, 1995, 107 – 108.

[58] Šolcová, A.: Jan Marek Marci z Kronlandu a matematika.Život, dílo, doba.
Sborník přednášek, Lanškroun, 1995, 58 – 82.

[57] Šolcová, A.: Dánský astronom Tycho Brahe Český časopis pro fyziku, 1995, č. 1, 24.

[56] Šolcová, A., Vosáhlo, P.: Matematické metody v pracech Johanna
Keplera (diplom. práce),
Letní škola Historie matematiky, Vyškov, 1994.

[55] Šolcová, A., Soumar, J.: Astronomické přístroje v Klementinu v letech
1750 – 1850 (diplom. práce), Seminář pro vyučující dějinám
věd a techniky, NTM Praha 1994.

[54] Šolcová, A.: Základy matematiky a fyziky v experimentech ,
in: Ciprian a kol.: Heureka, didaktické pomůcky od Komenského k dnešku, Moravské zemské muzeum Brno, 1994, 20-28.

[53] Šolcová, A.: Tulio Levi-Civita, Z kalendáře dějin matematiky, Zpravodaj učitele matematiky a fyziky, 1, 1993.

[52] Šolcová, A.: David Hilbert, Z kalendáře dějin matematiky,
Zpravodaj učitele matematiky a fyziky, 1, 1993.

[51] Šolcová, A.: Jean Baptiste Joseph Fourier, Z kalendáře dějin matematiky, Zpravodaj učitele matematiky a fyziky, 1, 1993.

[50] Šolcová, A.: Jakub Filip Kulik, Z kalendáře dějin matematiky, Zpravodaj učitele
matematiky a fyziky, 1, 1993.

[49] Šolcová, A.: Mikuláš Kopernik, Z kalendáře dějin matematiky, Zpravodaj učitele
matematiky a fyziky,
1, 1993.

[48] Šolcová, A.: Mathematics at the German University in Prague,
XIX. Congress of History of Science, Zaragoza, Spain, 1993.

[47] Šolcová, A.: Early History and Acceptance of the Metric System in
the Kingdom of Bohemia,
XIX. Congress of History of Science, Zaragoza,
Spain, 1993.

[46] Šolcová, A.: Hra, experiment, porozumění, Rozhledy matematicko-fyzikální, 5/6, 1993, ISSN 0035-9343.

[45] Šolcová, A.: Experimentem k poznání II (Per Experimentum ad
Scientiam II)
,
libreto, scénář a realizace výstavy, 5-8/1993, NTM Praha 1993.

[44] Šolcová, A.: Kapesní slovník astronoma v labyrintu Komenského spisů, Říše hvězd 4-5/1992, 78-79.

[43] Šolcová, A., Horský, Z., Janta, J., Závětová, M.: Praha v historii fyziky, JČMF Praha 1992, 1. vydání – česky, anglicky, 28 stran.

[42] Šolcová, A.: Per Experimentum ad Scientiam – prima mostra
scientifica interattiva in Cecoslovacchia,

in: La Matematica tra didattica e cultura, Laboratorio dell Immaginario scientifico e Nucleo di Ricerca Didattica, Trieste 1992.

[41] Šolcová, A.: Experimentem k poznání (Per Experimentum ad
Scientiam),
libreto, scénář a realizace výstavy, 3-9/1992, Národní technické muzeum, Praha.

[40] Šolcová, A., Šolc, M.: New Physical Thinking as the Background for the
Development of Astrophysics at the End of the 19th Century,
Publ. Inst. Hist. Nat. Sci. Vol. XXVII, ČSAV Praha (also in Czech, ed. J Folta) 1991.

[39] Šolcová, A.: 35 hesel pro Biografický slovník (astronomie,
matematika),
Praha 1991.

[38] Šolcová, A.: Bludiště, Dějiny matematiky a fyziky v
obrazech VIII, JČSMF Praha, 1990, list 32, ISBN 80-7015-156-0.

[37] Šolcová, A.: Johann Heinrich Pfaff, Dějiny matematiky a fyziky v obrazech VIII, JČSMF Praha,1990, list 20, ISBN 80-7015-156-0.

[36] Šolcová, A.: Marius Sophus Lie, Dějiny matematiky a fyziky v obrazech VIII, JČSMF
Praha
,1990, list 13, ISBN 80-7015-156-0.

[35] Šolcová, A.: Anders Celsius,
Dějiny matematiky a fyziky v obrazech VIII, JČSMF Praha, 1990, list 9, ISBN
80-7015-156-0.

[34] Šolcová, A.: Anders Jons Ângström, Dějiny matematiky a fyziky v obrazech VIII, JČSMF Praha, 1990, list 1, ISBN 80-7015-156-0.

[33] Šolcová, A.: Sciaparelli and August Seydler, professor of
mathematical physics in Prague,
CoMA Workshop, Solda (Itálie), 1990.

[32] Šolcová, A.: Gaussův žák, August Ferdinand Möbius, matematik nebo astronom?, Říše hvězd 1990, č. 11, 211-213.

[31] Šolcová, A.: Franz C. Hallaschka , Dějiny matematiky a
fyziky v obrazech VII, JČSMF Praha, 1989, list 28.

[30] Šolcová, A.: Martin Alois David, Dějiny matematiky a fyziky v obrazech VII, JČSMF Praha, 1989, list 25.

[29] Šolcová, A.: Antonín Strnad, Dějiny matematiky a fyziky v obrazech VII, JČSMF Praha,
1989, list 24.

[28] Šolcová, A.: Stanislav Vydra, Dějiny matematiky a fyziky v
obrazech VII, JČSMF Praha,1989, list 23.

[27] Šolcová, A.: Theodor Brorsen and His Observatory in Senftenberg in
East Bohemia
,
XVIII. Congress of History of Science, Hamburg-Muenchen, 1989.

[26] Šolcová, A.: Theodor Brorsen – the 2nd Danish Astronomer in Czech
Kingdom (19th Cent.)
,
Preprint, Univ. Uppsala, Uppsala 1988, 8 stran.

[25] Šolcová, A.: František Josef Studnička, Dějiny matematiky a fyziky v obrazech VI, JČSMF Praha, 1988,
list 19.

[24] Šolcová, A.: Pierre Simon Laplace, Dějiny matematiky a
fyziky v obrazech VI, JČSMF Praha, 1988, list 12.

[23] Šolcová, A.: Johann Heinrich Lambert, Dějiny matematiky a
fyziky v obrazech VI, JČSMF Praha, 1988, list 11.

[22] Šolcová, A.: Jean l’Rond d’Alembert, Dějiny matematiky a
fyziky v obrazech VI, JČSMF Praha, 1988, list 2.

[21] Šolcová, A.: Proměnná hvězda Mira, Rozhledy
matematicko-fyzikální 66 (1987/88).

[20] Šolcová, A.: Mapa oblohy z chrámu v Dendeře, Rozhledy
matematicko-fyzikální, 66 (1987/88), 353.

[19] Šolcová, A.: Zední kvadrant Tychona Brahe, Rozhledy matematicko-fyzikální 66 (1987/88), 397.

[18] Šolcová, A.: Matematika v památkách Prahy, V. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky, Ždár nad Sázavou, 22.-25. srpna 1988, JČSMF Brno 1988, 40-43.

[17] Šolcová, A.: Vector Operations in LOGO, International
Symposium on Research and Development in Mathematical Education, Bratislava
1988.

[16] Šolcová, A.: Teaching Text Synthesis in LOGO,
International Symposium on Research and Development in Mathematical Education,
Bratislava, 1988.

[15] Šolcová, A.: Ptolemaios, Přemožitelé času 21, Interpress Praha, 1987, 63-67.

[14] Šolcová, A.: Číslo p a jeho přátelé, Rozhledy matematicko-fyzikální 65 (1986/87),
č. 10, 153-161.

[13] Šolcová, A.: Metodický list k textu „Chyby a počítače“,
Výzkumný ústav pedagogický, Praha 1987, 33 stran.

[12] Šolcová, A.: Chyby a počítače, Výzkumný ústav pedagogický,
Praha 1987, 42 stran.

[11] Šolcová, A.: Friedrich Wilhelm Bessel, Dějiny matematiky a
fyziky v obrazech V, JČSMF Praha, 1986, list 5.

[10] Šolcová, A.: F.W. Bessel a matematika, Z dějin geodézie a kartografie 5, 107, NTM Praha, 1986, 151-157.

[9] Šolc, M., Šolcová, A.: Astronom Bessel,
Z dějin geodézie a kartografie 5, 107, NTM Praha, 1986, 135-150.

[8] Šolcová, A., Šolc, M.: Život a dílo F.W. Bessela, Z dějin geodézie a
kartografie
5, 107, NTM Praha, 1986, 126-134.

[7] Šolcová, A.: Metodický list k vyučování jazyku KAREL, Výzkumný ústav pedagogický, Praha 1986, 20 stran.

[6] Šolcová, A.: Programovací jazyk KAREL, Výzkumný ústav
pedagogický, Praha 1986, 37 stran.

[5] Šolcová, A.: Matematika — a česky? (Příspěvek Fr. Jos. Studničky
(1836-1903) k národnímu obrození v matematice a nejen v matematice),

Rozhledy matematicko-fyzikální 64 (1985/86), č. 8, 338-342.

[4] Šolcová, A.: O závorkách, Rozhledy matematicko-fyzikální 64 (1985/86), č. 4,
158-159.

[3] Šolcová, A.: Když uslyšíte o
kvaternionech …(W. R. Hamilton – ke 180. výročí narození
),
Rozhledy matematicko-fyzikální 64
(1985/86), č. 1, 5-6.

[2] Šolcová, A.: Užití kalkulátoru
SHARP-598A v matematice na středních školách
,

Výzkumný ústav pedagogický, Praha 1984, 45 stran.

[1] Šolcová, A.: Některé snahy o zdůvodnění matematické „jistoty“ v letech 1750-1850  (Jean l’Rond d’Alembert, Bernard Bolzano, William Rowan Hamilton),
diplomová práce MFF UK, Praha 1973.