Nejbližší seminář

 

Úterý 5. března 2024 od 17 hodin

Zveme Vás na březnový seminář SEDMA,

přednáší prof. RNDr. Milan Vlach, DrSc., MFF UK,

na téma                                                                                 

Dvě století lineárního programování

Lineární programování se zabývá speciálními úlohami na vázané extrémy funkcí více proměnných,
a to úlohami na extrémy lineárních funkcí vázaných podmínkami ve tvaru lineárních rovnic a nerovností.

Neustálý zájem o tento zdánlivě jednoduchý problém je dán nejen nesčetnými aplikacemi, ale také teoretickou zajímavostí a řadou dosud neřešených problémů.
Je rovněž pozoruhodné, že problematika řešení úloh lineárního programování
je ekvivalentní s problematikou řešení soustav lineárních nerovností
a řešení maticových her ve smíšených strategiích.

V přednášce se pokusíme přiblížit poutavý vývoj této oblasti od Fourierových prací ve dvacátých letech 19. století do současnosti očima neškoleného historika.

Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti A 1435 v budově A Fakulty informačních technologií Thákurova 7_9, Praha 6 v Dejvicích.
                                                              Všichni zájemci jsou vítáni!
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Úterý 6. února 2024 od 17 hodin

Zveme Vás na první seminář SEDMA v roce 2024:                     

Přednáší
Mgr. Helena Durnová, Ph.D.,
 MU Brno, na téma:
Poznámky
k původu Matematické olympiády

Kdo by neznal matematickou olympiádu — soutěž,
která provází děti se zájmem
o matematiku již od páté třídy a pro ty nejnadanější a nejhouževnatější končí účastí na Mezinárodní matematické olympiádě, která letos oslaví  65 let.
Proč se tato soutěž jmenuje „olympiáda“? Má něco společného s olympiádou sportovní? Proč a od kdy patří soutěže k matematické kultuře?
V přednášce představíme některé činnosti matematiků a matematických spolků, které předcházely založení matematických olympiád  v polovíně 30. let 20. století.
Patří mezi ně také takzvaná „c. a k. matematická olympiáda“, soutěž pořádaná Časopisem pro pěstování matematiky od jeho založení v roce 1872,
ale také matematické kluby, zakládané na začátku 20. století  na univerzitách v USA, např. Oskarem Veblenem.

Seminář se koná na FIT ČVUT v Praze Thákurova 9, Praja 6.
Mistnost bude oznámena později.

Všichni zájemci jsou vítáni.

-o-O-o-

 

Úterý 27. června 2023 od 17 hodin

Zveme Vás na červnový seminář SEDMA:

v úterý 27. června 2023.

přednáší Bc. Roman Pipek na téma

O teorii informace, neurovědě digitální demenci

Seminář se koná v zasedací místnosti A 1435 v budově A na FIT ČVUT v Praze Thákurova 9, Praja 6.

Všichni zájemci jsou vítáni.

 

_____________________________________________________________________

Úterý 23. května 2023 od 17 hodin

Zveme Vás na květnový seminář SEDMA                       

v úterý 23. května v 17 hod.

Přednáší prof. RNDr. Luboš Pick, DSc., z MFF UK

Několik poznámek ke sčítání …

 

 

-o-O-o-

Úterý 11. dubna 2023 od 17 hodin

Matfyz a jeho význam v historii a výzkumu meteorologie v Česku

přednáší doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D., MFF UK.

Dějiny meteorologie ve 20. století v českých zemích jsou úzce spjaty
s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy.
Navazují přitom na slavná jména české meteorologie v 18. a 19. století.
V rámci přednášky se seznámíme s činností nejvýznamnějších osob,
které se zasloužily o vývoj fyziky atmosféry.
Dotkneme se i současných aktivit
Katedry fyziky
atmosféry, jejíž náplní je právě
meteorologie a klimatologie.

 

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6.


-o-o-o-o-o-o-o-o-


Úterý 28.  března 2023 od 17 hodin

Přednáší Mgr. Jiří Frantál, MFF UK

na téma

Počátky funkcionálního programování

Lidstvo odedávna toužilo po myslících strojích.
Když se v polovině minulého století začaly objevovat první počítače,
začala se tato odvěká touha pomalu stávat realitou.
Nejdříve však bylo potřeba vytvořit nové programovací jazyky,
které by dosažení tohoto cíle pomohly.
Postupně se tak zrodil zcela nový styl – funkcionální programování.

Během přednášky se podíváme na vývoj tohoto programovacího přístupu.  Náhled obrázku

                                      -o-O-o-

Úterý 24.  ledna 2023 od 17 hodin

Přednáší                                                                           

Mgr. Roman Hašek, Ph.D., PF JČU České Budějovice

na téma:

Preclíková křivka 

v Nové budově ČVUT – v zasedací místnosti pana děkana,
FIT ČVUT v Praze, 3. patro,

Thákurova 9, Praha 6.

Preclíková křivka, anglicky „pretzel curve“, je algebraickou křivkou čtvrtého stupně rovnicí
(x^2 − a^2)^2 + x^2y^2 =ay^2(2y+ 3a); a ∈ R,
jejíž tvar věrně kopíruje tvar známého pečiva. Křivka byla objevena
v roce 2013 pracovníky katedry matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Romanem
Haškem a Janem Zahradníkem jako neočekávaný výsledek počítačového řešení problému zadaného v latinsky psané sbírce geometrických úloh Exercitationes Geometricae vydané v roce 1773 jezuitskou kolejí u svatého Klimenta (Klementinum) v Praze, jejímž autorem je Ioannis Holfeld (1747, Poděbrady–1814, Lvov).

V přednášce bude představena zmíněná sbírka, období jejího vzniku i osoba jejího autora. Bude představen obsah sbírky a typy úloh, které jsou v ní zadané. Zevrubně bude pojednán problém číslo 35, z jehož řešení
preclíková křivka vzešla. Následně bude představena samotná křivka z hlediska svých geometrických vlastností.
Nakonec bude pozornost věnována roli problému 35 a preclíkové křivky jako části jeho řešení, kterou sehrály při vývoji algoritmů počítačové algebry implementovaných
v programu GeoGebra.

-o-o-o-o-o-o-o-o-

Úterý 17.  ledna 2023 od 17 hodin

Přednáší

RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D., FAV ZČU Plzeň

na téma

Mýdlové vločky a bubliny 

V přednášce si budeme povídat o mýdlových bublinách a plochách, které vytváří mýdlový film. Podíváme se, co má společného vedení  vysokého napětí a točité schodiště. Uvidíte i ukázky minimálních ploch vytvořených z mýdlového filmu.

-o-o-o-o-o-o-o-o-

SEDMA POKRAĆUJE!

Úterý 25.  října 2022 od 17 hodin

Vážení kolegové a milé kolegyně,

srdečně Vás zveme na říjnový seminář SEDMA.
Přednáší RNDr. Petr Olšák, ČVUT v Praze

na téma:

Quo vadis TeX?

Donald Knuth ukončil práce na TeXu před 32 lety,
ale i po tomto rozhodnutí pokračovaly různé programátorské týmy
ve vývoji systémů, které z TeXu vycházely.
Mnohé z nich jsou dodnes součástí běžných TeXových distribucí.

Neuškodí se ohlédnout zpět k některým významným historickým
milníkům, které tento vývoj ovlivnily a ovlivňují dodnes včetně stručného
výkladu technického pozadí.

V přednášce shrneme současný stav a směry,

Poster TeX

kam se bude zřejmě vývoj TeXu
a podpůrného softwaru dále ubírat.
Zaměříme se také
na minulost, přítomnost a budoucnost
nejznámějších TeXových
výchozích souborů maker,
jakými jsou LaTeX, ConTeXt a OpTeX.
Upozorníme na bohužel stále užívané TeXové nástroje a postupy,
které jsou z dnešního pohledu přežité a je lépe se jim vyhnout.

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Úterý 25.  května 2021 od 17 hodin

Vážení kolegové a milé kolegyně,

srdečně Vás zveme na květnový seminář SEDMA.
Přednáší Mgr. Roman Pipek

na téma:

O jisté historii minimální – Od Borůvky k neuronovým sítím.

Místo konání: 
on-line s podporou ZOOM

_______________________________________________________________

Úterý 20..  dubna 2021 od 17 hodin
(on-line prostřednictvím ZOOM, přihlaště se na adresu:
alena.solcova@fit.cvut.cz

Na programu je

HISTORIE NEKONEČNA
OD ANTIKY K SOUČASNOSTI.

Přednáší

RNDr. Petr Zamarovský, FEL ČVUT v Praze.

Místo konání:
Ještě on-line.

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O

Úterý 16..  března 2021 od 17 hodin

(datum konání semináře posunuto ze 17.3. 2020 o rok na 16. 3. 2021. Koná se prostřednictvím ZOOM on-line)

TAXIKÁŘSKÁ GEOMETRIE

prof. RNDr. Luboš Pick, DSc., MFF UK     

Upozorňujeme, že nepůjde o horor z pražské taxislužby, ale bude se mluvit o normách a metrikách a měření vzdáleností. AŠ
Místo konání:
Zasedací místnost A 1455,
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze,
Thákurova 7, Praha 6.

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O

Úterý 18. února 2020 od 17 hodin‘

LEIBNIZOVA  CESTA K NEKONEČNĚ MALÝM VELIČINÁM

Mgr. Jan Makovský, Ph.D.,  CTS Praha

Co mají společného světový vír a duše, srážky těles, éter a nekonečno?
Zápas o samostatnost geometricky budované přírody,        
jenž se odehrává uvnitř pojmu pohybu:
v propasti „vědy o bodu“, mezi dělitelným a nedělitelným, veličinou a její hranicí.

Z labyrintu mnoha protichůdných náčrtů a pojednání z let 1669-1676 se pokusíme vynést  Ariadninu  nit Leibnizova vlastního putování labyrintem kontinua,
v němž se proplétají určení přirozenosti těles s geometrickou analýzou nekonečna.

Místo konání:
Zasedací místnost A 1455,
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6.

 

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O

 

 

Úterý 15. října 2019 od 17 hodin

BERNARD BOLZANO a co ještě o něm nevíme

prof. Jan Šebestík, Paříž

Bohužel se připravovaný seminář nekoná pro nemoc přednášejícího!

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_

Úterý 17. září 2019 od 17 hodin

RIEMANNOVA HYPOTÉZA a co o ní víme          

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., KMA MFF UK Praha

Riemannova hypotéza odolává
i těm nejlepším matematikům už téměř 160 let.
Je jedním ze sedmi takzvaných Problémů tisíciletí, které byly
v roce 2000 zformulovány
v americkém Clayově matematickém institutu
s cílem pojmenovat to, na co by se měla matematika v novém tisíciletí především soustředit. Zdánlivě abstraktní tvrzení o tom, jak by měly být rozloženy kořeny jedné z matematických funkcí, má překvapivé důsledky nejen pro teorii prvočísel, jejich rozložení, odhad jejich počtu, ale zasahuje také do moderních oblastí současné algebry a dokonce i kvantové fyziky.
Pobavíme se o všech těchto aspektech Riemannova problému i o tom, jak to všechno souvisí se šifrováním, kódováním a internetovou bezpečností,
a jaké důsledky pro ni by mohlo vyřešení Riemannovy záhady přinést.

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6.

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_

Sobota 25. května 2019 – společný výlet Pražské pobočky JČMF, HEXA  a dalších zájemců na Mělník. Vyjímáme z programu:

Číslo π a výpočty délky kružnic kolem studny na mělnckém náměstí
Kármánovy víry v okolí soutoku řek Vltavy a Labe a vltavského kanálu.
Římský tábor u Mělníka
Socha Karla IV.
Keplerova Nová stereometrie vinných sudů
Loket český a dolnorakouský na mělnické radnici
Návštěva mělnického muzea
Drobné matematické úlohy.

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_

 

Úterý 12. března 2019 od 17 hodin

RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D., MFF UK

POLOPRAVIDELNÉ MNOHOSTĚNY               

Připomeneme definici polopravidelného mnohostěnu a dále se podrobněji zaměříme na Archimédova tělesa, jejich odvození z Platónových těles, historii od Archiméda přes renesanční umělce ke Keplerovi i využití v moderní architektuře.

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6.

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_

Úterý 26. února 2019 od 17 hodin

prof.. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D., VŠB Ostrava           

Ř + A + D + Y . . .

Už před mnoha staletími si (někteří) lidé uvědomovali, že není úplně jasné, jak sečíst nekonečně mnoho čísel a že tuto znalost potřebují. V průběhu přednášky si ukážeme, jak lze definovat součet (nekonečné) číselné řady a řadu zajímavých příkladů a pozorování. Přednášku ukončí pořádné vrávorání.

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6.

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_

 

Úterý 22. ledna 2019 od 17 hodin

doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.

CESTA MATEMATIKA A ASTRONOMA O TISÍC LET ZPĚT A ZASE ZPÁTKY

SRIPATI (1019 – 1066), indický matematik a astronom 11. století“

Sripati [Šrípati] byl vynikající matematik a astronom 11. století.
Věnoval se výpočtům a pozorování zatmění Slunce a Měsíce, pohybu planet,
přechodům planet přes sluneční disk. Hledal vhodná pravidla pro aritmetické 
operace, dokonce i druhou a třetí odmocninu záporných veličin.
Řešil kvadratické rovnice a neurčité rovnice a jejich soustavy.
Porozumět kořenům indické matematiky je užitečné k tomu, abychom
lépe rozuměli vývoji matematických metod v evropském prostředí.

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6.

_____________________________________________________________

 

Úterý 4. prosince 2018 od 17 hodin

Ing. Jan Zeman, ZČU Plzeň                 

Martin Jašek (1879 – 1945),
plzeňský objevitel Bolzanovy funkce

Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435) ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.
__________________________

 

Úterý 23. října 2018 od 17 hodin

Ing. Vladislav Skála, Praha            

Měření astronomického ciferníku Staroměstského orloje
historického i současného

Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.

__________________________

Úterý 18. září 2018 od 17 hodin

Mgr. Helena Durnová, Ph.D., PdF MU Brno   

Matematik Václav Hlavatý (1894 – 1969)
s počítadlem na cestě kolem světa

Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.

 

__________________________

Úterý 15. května 2018 od 17 hodin

TRADICE A SOUČASNOST APLIKACÍ MATEMATIKY VE STARÉ PRAZE

Tento seminář se koná v Menším Městě pražském, tedy na Malé Straně, a a na Hradčanech.
Sejdeme na Pohořelci (stanice tramvaje č. 22) v 17 hod.     

Budeme se věnovat matematickému vystižení složitějších jevů v díle Keplerově (400. výročí Třetího Keplerova zákona).
Připomeneme si roli chronogramů a chronostichů v baroku.
Ukážeme si, kde vznikal první počítač v Československu a kde působil Antonín Svoboda.
Kde žil a studoval Josef Stepling, zakladatel hvězdárny a matematicko-fyzikálního semináře v Klementinu.
Vysvětlíme, proč se nejstarší inženýrská škola ve střední Evropě přemístila z Malé Strany na Staré Město pražské, atd.

Místo konání:
Hradčany, Pohořelec a Malá Strana.
__________________________

 

Úterý 24. dubna 2018 od 17 hodin

doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.,  
ČZU, Praha        
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.,
MFF UK, Praha

O MENDELOVĚ MATEMATICE
Matematika jako klíč k záhadě

Gregor Johann Mendel (1822 – 1884),
zakladatel genetiky

Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.

__________________________

Úterý 20. března 2018 od 17 hodin

Mgr. Lukáš Vízek, Ph. D., Univerzita Hradec Králové

České publikace o historii matematiky
z přelomu 19. a 20. století v mezinárodním kontextu
                                                                                             
Dílo srovnáme s podobnými díly v řadě českých i zahraničních historiografií té doby. Představíme novou monografii přednášejícího věnovanou Úlehlovu životu a dílu.

Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, v budově A (A 1435) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.

__________________________

Úterý 27. února 2018 od 17 hodin

prof. Dr.  Milan Vlach, MFF UK Praha

Snění o fairové demokracii                                                                         
Paradoxy kolektivního rozhodování

S pomocí snadno pochopitelných ilustrací a drobných laických výletů do historie se pokusím ukázat podstatu problémů kolektivního rozhodování založeného na agregaci individuálních preferencí v preference společenské.
Z čistě matematického hlediska lze říci, že obtíže jsou způsobeny tím, že na konečných množinách neexistují netriviální ultrafiltry.

__________________________

Úterý 23. ledna 2018 od 17 hodin

Přednáší
RNDr. Karel Lepka, Ph.D., MU Brno

Věda ve francouzské revoluci

Astronom Jean-Sylvain Bailly,
autor pětisvazkové Historie astronomie byl odsouzen k smrti
za to, že obhajoval královnu. Markýz de Condorcet je známý pracemi z integrálního počtu (Essai sur le calcul intégral, 1765), analýzy (řady), počtu pravděpodobnosti, věnoval se i problému tří těles.
V roce 1792 byl předsedou zákonodárného shromáždění, Vypracoval systém veřejného vzdělávání dětí i dospělých. Snažil se prosadit rovná práva žen, ras, byl proti otroctví. Antoine-Laurent de Lavoisiere – zakladatel moderní chemie, vytvořil názvosloví. Lazare Carnot, Gaspard Monge, Pierre Simon Laplace a další vytvářeli v době revoluce nové výsledky, kterým se v tomto semináři budeme věnovat.
Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, v budově A (A 1435) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.

__________________________

Úterý 28. listopadu 2017 od 17 hodin

Přednáší
Bc. Roman Pipek, Imining GmbH Muenchen
na téma

Biologické hodiny pro matematiky
Zamyšlení nad letošními Nobelovými cenami 
.

Ukážeme, jak významný byl přínos matematiky a informatiky k odměněným objevům.

Letošní Nobelovy ceny se nesly ve znamení úspěchů
molekulární biologie. Za chemii byla udělena „pro vyvinutí
kryo-elektronové mikroskopie umožňující vysoké rozlišení
struktury biomolekul“, která změnila naše představy o realitě.
Cena za fyziologii a medicínu „pro objev
molekulárního mechanismu řízení cirkadiálního rytmu“,
základního rytmu všech pozemských organismů včetně bakterií a
sinic.
Na semináři se budeme zabývat nejen podstatou fungování biologických
hodin, ale pokusíme se přiblížit matematikům způsob uvažování biologů,
včetně toho, jak samotné buňky počítají. Tento způsob počítání je vlastní
i nám lidem a lze tak říci, že je evolučním (biologickým) základem matematického
světa.

Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, v budově A (A 1435) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.
__________________________
 
 Úterý 24. října 2017 od 17 hodin
doc. Alena Šolcová, FIT ČVUT v Praze
ANALÝZA a INTERPRETACE DAT MEZI MATEMATIKOU A ASTRONOMIÍ
Omyly a výsledky Johanna Keplera a Edmonda Halleye

Budeme se věnovat Keplerovým úvahám v době příchodu do Prahy, od pojednání Mysterium cosmographicum (1596) k Nové astronomii.
Ve druhé části přiblížíme Halleyovo pozorování komet a závěry, k nimž dospěl, a též jeho opomíjený důležitý příspěvek ke vzniku pojišťovací matematiky.

Připomeneme 25 let konání semináře SEDMA (SEmináře pro historii matematiky, informatiky a astronomie).

********                                                    

Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435)
ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.
__________________________
Úterý 13. června 2017 od 17 hodin

prof. Jan Sokol, FHS UK Praha

POČÍTAČE PŘED PůL STOLETÍM       
O prvním setkání s počítači (1964)

***************************

Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435)
ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.
__________________________

Úterý 23. května 2017 od 17 hodin

Ing. Jan Zeman, ZČU Plzeň

David Hilbert a kruh jeho spolupracovníků v Göttingen
Blízcí přátelé H. Minkowski a A. Hurwitz a Hilbertovi žáci

 ********
Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435)
ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.
____________________________________________
Úterý 11. dubna 2017 od 17 hod.

RNDr. Václav Vopravil, Praha

Historie kombinatorických her   
Království NIMu

 

Seminář je věnován nestranným hrám a matematickým technikám, které mohou být použity při jejich analýze z historického hlediska. Seminář se soustředí na dobře známou hru s odebíráním kamenů NIM.  Nestranné hry jsou hrami dvou hráčů bez náhody, kdy hráči mají stejné možnosti tahů. Možná vás překvapí, jak bohatá může být teorie kolem těchto her a jejich moderních variant. Nestranné hry  tvoří zajímavou algebraickou strukturu. Typickou hrou je  Boutonova hra NIM.  Představeny budou osobnosti  a jejich příspěvky k teorii.

 ********
Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435)
ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.
 —————————————————————————————–

Úteý 21. března 2017 v 17 hod.

prof. Dr.  Milan Vlach, MFF UK Praha

O porcování
Vlídný úvod do teorie                            

Se situacemi, v nichž se členové dané skupiny mají rozdělit o dělitelný objekt tak, aby byl každý spokojen se svým dílem, se lidé (a nejen lidé) potýkají od nepaměti. Elementárními prostředky se pokusím ukázat, za jakých podmínek a jakými postupy lze každému členu skupiny zajistit uspokojující část, a zároveň upozornit na problémy, které ještě nemají uspokojivé řešení.

Plakát ve formatu pdf: Porc_L

 

 ********
Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435)
ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.
 —————————————————————————————–

Úteý 28. února 2017 v 17 hod.

RNDr. Jan Kalina, Ph.D., Ústav informatiky AV ČR

První matematický výsledek v biologii
Gregor Mendel očima biostatistika 

Mendel_01

Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435)
ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.

 

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Úterý 10. ledna 2017 v  17 hodin

Miroslava Otavová, VŠE Praha

Vztahy Josefa Ladislava Jandery a Bernarda Bolzana   bolzano_jandera_03
Matematika v Praze v první polovině 19. století.

Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze, v budově A (A 1435) ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

8. listopadu 2016, v 17  hodin

Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.,
Katedra informatiky a kvantitativních metod,
Bankovní institut vysoká škola, a.s.
O vývoji kryptografie.
Utajená komunikace od starověkého Egypta po kvantovou kryptografii
 
Seminář se koná v zasedací místnostikryptografie
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze, v budově A (A 1435) ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.

Plakat ve formátu .pdf: krypto

 

 

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Úterý  11. října 2016 od 17 hod.

Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D., Ústav dálného východu FF UK

Lineární algebra v čínské matematice
Od operaci se zlomky k soustavam rovnic

Místo konání:
FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6,
zasedací místnost A 1435, budova A – 14. podlaží

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

 

Úterý 21. června 2016 od 17 hod.

doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., FIT ČVUT v Praze

Josef Stepling

Josef Stepling

Matematické metody, experiment a pozorování
v pozdně barokní Praze

K 300. výročí narození Josefa Steplinga (1716 – 1778)

Matematici, fyzikové a speciálně učitelé jsou vítáni!

Josef Stepling učinil v Praze první kroky
ke studiu Newtonových Principií. Změnil způsob vzdělávání na pražské universitě
od Aristotelových metod k moderním, kde experiment, pozorování a analýza dat hraje závažnou úlohu. Založil semináře po vzoru londýnské Royal Society. Zařídil v Klementinu hvězdárnu a na vlastní náklady ji vybavil přístroji. Jeho korespondence s evropskými matematiky a astronomy (Max. Hell, Franz Huberti, Jean-Antoine Nollet, Ruder Boskovič, Nicolas-Louis Lacaille, Christian Wolf, Leonhard Euler) je důležitá pro studium matematických znalostí té doby. Stepling podstatně ovlivnil řadu svých nástupců. Přispěl k vývoji symboliky. Zabýval se teorií čísel, infinitezimálním počtem a aplikacemi. Založil nejstarší pravidelné meteorologické pozorování v Evropě.

Místo konání:
FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6
zasedací místnost A 1435, budova A – 14. podlaží
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Úterý 26. dubna 2016 od 17 hod.

Mgr. Tereza Bártlová, MFF UK Praha
Historie rekreační matematiky aneb
Jak může vzniknout ze zábavné hádanky nová matematická teorie. 

Přehled matematických hádanek   matematicka_rekreace
a rébusů, které se táhnou napříč
celými dějinami matematiky.
Jejich zadání měnilo
v průběhu let,
ukážeme si v jaké podobně se s nimi
můžeme setkat dnes. Seznámíme se také
s několika matematickými problémy,
původně určenými jen k pobavení,
ve skutečnosti stály na počátku vývoje nových matematických disciplín.“

 

Místo konání:
FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6
zasedací místnost A 1435, budova A – 14. podlaží
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

 

 

Úterý 5. dubna 2016 od 17 hod.

v rámci programu skupiny HEXA (Historie exaktních věd)

Alena Šolcová. FIT ČVUT v Praze
Srb a Štys – čeští Zeissové
O osudu těch, kteří pomáhali měřit a pozorovat oblohu. Srb&Stys01

Jaroslav Srb (1893) a Josef Štys (1889) navázali na keplerovskou tradici geometrické optiky v Praze  doby rudolfinské a patřili
mezi zakládající členy České astronomické společnosti.

Místo konání:
FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6
zasedací místnost A 1435, budova A – 14. podlaží

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Úterý 23. února 2016 od 17 hod.

Pavel Truhlář, FF UK Praha
Hilbertův program
Nemožnost axiomatizace matematiky

Hilbertův program

Místo konání:
FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 7,
Praha 6
zasedací místnost A 1435, budova A – 14. podlaží.
Plakát ke stažení zde:Hilbert

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Úterý 19. ledna 2016 od 17 hod.

Prof. RNDr. Luboš Pick, DSc.  MFF UK Praha

Klamná intuice v matematice a fyzice, Pickus_intuitionem(2)aneb několik návodů,
jak se zaručeně dostat na scestí.

Místo konání:
FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6
zasedací místnost A 1435,
budova A – 14. podlaží

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Ve středu 25. listopadu 2015 od 16 hod.

Mgr. Pavel Klavík a Mgr. Jiří Šejnoha, MFF UK

uvedou diskusi
k metodám vzdělávání a zkoušení na příkladu lineární algebry

ZNÁT nebo VYZNAT SE?                                              Znatnebovyznatse

Seznámíme se s jejich neobvyklým projektem,
který může podpořit aktivní myšlení, vzdělávání a
rozvíjet schopnost samostatného studia a hlubší porozumění teorii.

Pořádá Pražská pobočka JČMF,
Oddělení pro vzdělávání v matematice, fyzice a informatice

Místo konání:
FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6
zasedací místnost A 1435, budova A – 14. podlaží

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

 

Úterý 10. listopadu 2015 od 17 hod.

doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc., FSV ČVUT v Praze

PERSPEKTIVA JAKO KORMIDLO MALÍŘŮ

Na cestě k vědeckému zdůvodnění perspektivy od Albertiho k Duererovi

Plakát k vytištění je zde:    Perspectiva    

Perspectiva_Cotchanderli

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,  
14. patro budovy A
FIT ČVUT v Praze,  Thákurova 7. Praha 6

 xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox

Úterý 20. října 2015 od 17 hod. RNDr. Václav Vopravil, PrahaTeorie_komb_her Kombinatorická teorie her v minulosti a dnes Nadreálná čísla jako příklady kombinatorický her Ukázka hry s překvapivým výsledkem Plakát k vytištění je zde: Teorie_komb_her

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,  
14. patro budovy A
FIT ČVUT v Praze,  Thákurova 7. Praha 6
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox 
Úterý 29. září 2015 od 16 hod.
Krátká procházka Prahou
Novoměstské zvěrokruhy, relativita času a einsteinovské zamyšlení.

Sraz účastníků je na Jungmannově nám. u sochy slavného lingvisty v Praze 1. Pořádá skupina HEXA (Historie exaktních věd). Všechny zájemce srdečně zveme. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Úterý, 23. června 2015 od  17 hod.
V rámci semináře pořádáme besedu na téma:
ARNOŠT KOLMAN – matematik – logik – filosof VE VÍRU UDÁLOSTÍ 20. STOLETÍ Zamyšlení nad pamětmi Arnošt Kolmana – Zaslepená generace uvedou15_06_23_Kolman(1) RNDr. Antonín Vrba, CSc. a Alena Šolcová
Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,  
14. patro budvy A
FIT ČVUT v Praze,  Thákurova 7. Praha 6

***************************************************************

Úterý, 26. května 2015 od  17 hod.

RNDr. Jaroslav Flejberk, Praha LamaniHlavy

přednáší na téma  Lámání hlavy s hlavolamy
Místo konání:
Zasedací mistnost – A 1435,
14. patro budovy A,
Fakulta informačních technologií, Thákurova 7, Praha 6
******************************************************************************

Úterý, 28. dubna 2015 od  17 hod. Setkání HEXA na téma Portolánové mapy, loxodromyMonnoFrancesco a pozorování  noční oblohy nokturnalem

Místo konání:
Zasedací mistnost – A 1435,
14. patro budovy A,
Fakulta informačních technologií, Thákurova 7, Praha 6

 

**************************************************************************************************** Boruvka_Jarnik&CO_01 (5) Úterý, 7. dubna 2015 od  17 hod. Prof. RNDr. Jaroslav NEŠETŘIL, DrSc., MFF UK                 přednáší na téma SLAVNÁ CHVÍLE ČESKÉ MATEMATIKY – GRAFOVÉ ALGORITMY Otakar Borůvka, Vojtěch Jarnik a další..

Místo konání:
Zasedací mistnost – A 1435,
14. patro budovy A,
Fakulta informačních technologií, Thákurova 7, Praha 6
_________________________________________________________________________
 Úterý 24. března 2015 od 17 hod.

Ing. Martin Kákona, Hvězdárna Soběslav        each_Family_Atomic_Clocks (1) Určování času pomocí GPS aneb  atomové hodiny do každé rodiny Místo konání: Zasedací místnost A 1435 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7-9, Praha 6 (14. podlaží budovy A) Plakát najdete zde: each_Family_Atomic_Clocks (1) *********************************************************************************************** Úterý 3. března 2015 od 17 hod. doc. RNDr. Martin Klazar, Ph.D.,  MFF UK Praha                     Diophantus[1] Z historie řešení diofantických rovnic: Od Diofanta k Mihailescovi Místo konání: Zasedací místnost A 1435 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7-9, Praha 6 (14. podlaží budovy A) Plakát najdete zde: Diophantus *********************************************************************************************** Úterý 13. ledna 2015 od 17 hod. Mgr. Petr Scheirich, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR HISTORIE NAVIGACE Navigare_necesse Od starověku po 20. století Místo konání: Zasedací místnost A 1435 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7-9, Praha 6 (14. podlaží budovy A) : ***************************************************************************************************

Úterý 9.  prosince 2014 od 17 hod.

RNDr. JAN FÁBRY, CSc., Fyzikální ústav AV ČR

  PRůVODCE KEPLEROVÝM SPISEM: Novoroční dárek aneb O šestiúhelníkovém sněhu (Strena seu De nive sexangula …)                      O nejtěsnějším uspořádání koulí Místo konání: Zasedací místnost A 1435 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7-9, Praha 6 (14. podlaží budovy A) Plakát najdete zde: Keplerova vlocka ************************************************************************************************* Úterý 18. listopadu 2014 od 17 hod.     Doc. RNDr. ALENA ŠOLCOVÁ, Ph.D., FIT ČVUT v Praze  Jakubova hůl a Levi ben Gerson (1288 – 1344)      Umění výpočtů a astronomie židovského astronoma    Seminář se koná v Zasedací místnosti A 1435 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 14. podlaží budovy A, Thákurova 7, Praha 6. Zde najdete plakát: Navigare_necesse_I            Středa 29. října  2014 od 17 hod.  – setkání HEXA

Roman Pipek & kol.

Nové výsledky z putování po stopách Aloise Martina Davida

Seminář se koná v Zasedací místnosti A 1435 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 14. podlaží budovy A, Thákurova 7, Praha 6. Zde najdete plakát:David_10_14 Pozor, nové misto našeho setkání je v nejvyšším patře nejvyšší budovy ČVUT s krásnou vyhlidkou  a výtahy jsou v chodu!.

 

Úterý 14. října  2014 od 17 hod.

Mgr. Libor Koudela, Ph. D., Ústav matematiky a kvantitativních metod, Univerzita Pardubice

Mezník v historii teorie množin 100 let od vydání  Grundzüge der Mengenlehre Felixe Hausdorffa

Felix Hausdorff – astronom, optik, matematik, básník, spisovatel Jeho výsledky a dramatický osud

V úvodní části přednášky připomeneme život Felixe Hausdorffa (1868-1942) spolu s jeho matematickým i literárním dílem. Další část bude věnována Hausdorffově knize „Grundzüge der Mengenlehre“ z roku 1914, která měla zásadní vliv na vývoj topologie a teorie množin. Speciálně ovlivnila generaci matematiků soustředěných kolem časopisu Fundamenta mathematicae, vycházejícího od roku 1920.

Plakát najdete zde:      Hausdorff                    Hausdorff

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 14. podlaží budovy A, Thákurova7, Praha 6. Pozor, nové misto našeho setkání je v nejvyšším patře nejvyšší budovy ČVUT s krásnou vyhlidkou a výtahy jsou v chodu!.

 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

 

Sobota 16. srpna / Neděle 17. srpna 2014

Putování po stopách Aloise Martina Davida

Cesta po stopách astronoma Aloise Martina Davida, čtvrtého ředitele hvězdárny v Klementinu, v okolí premonstrátského kláštera v Teplé na Karlovarsku bude pokračovat v podvečer přednáškami a astronomickým pozorováním. Všichni zájemci jsou vítáni. Je zajištěna lokální doprava a ubytování, z toho důvodu je počet účastníků omezen, registrace do 18. července 2014 a další informace na adrese: alena.solcova@fit.cvut.cz.

Místo konání: premonstrátský klášter Teplá a  Nežichov na Karlovarsku.
Úterý 17. června  2014 od 17 hod.

doc. RNDr. Jan Mareš, CSc., KM FJFI ČVUT v Praze ALGEBRAICKÉ ROVNICE OD CARDANA KE GALOISOVI

Motto: Přísahám ti, že nejen nikdy neuveřejním tvé objevy, ale slibuji ti rovněž, že si je zapíši v kódu, takže ani po mé smrti nebude nikdo schopen jim porozumět.                                             Cardano Tartagliovi v roce 1539

Plakát najdete zde:  Cardano-Galois(2) Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 3. podlaží Nové budovy ČVUT.

Cardano-Galois(2)

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Úterý 27. května  2014 od 17 hod. HEXA – skupina pro historii exaktních věd Astronomický zlomek nalezený u Rukopisu Královédvorského Alena Šolcová

astronomicky_ zlomek

astronomicky_ zlomek

Plakát najdete zde: zlomek_astro Setkání  se koná v místnosti A1442 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 14. podlaží budovy A, Thákurova 7, Praha 6.

 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Úterý 13. května  2014 od 17 hod. Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D., KDM MFF UK                            Archimedova_metoda1 Archimédés a jeho Metoda

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 3. podlaží Nové budovy ČVUT.

Plakát najdete zde: Archimedova_metoda1

 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

    Úterý 22. dubna  2014 od 17 hod. doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK: ČEŠTINA VE VĚKU  POČÍTAČů – JAZYKOVÉ KORPUSY

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 3. podlaží Nové budovy ČVUT. -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Úterý 8. dubna od 17 hod.  HEXA Procházka Prahou Sraz na stanici tramvaje č. 22 – Pohořelec ************************************************************************ Úterý 25. března  2014 od 17 hod. Ke  100. výročí Kopal_a_3p matematika a astronoma Zdeňka Kopala doc..RNDr.  Martin  Šolc, CSc., Astronomický ústav UK, MFF UK: Zdeněk Kopal a těsné dvojhvězdy doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., FIT ČVUT v Praze: Numerické metody v astronomii  Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 3. podlaží Nové budovy ČVUT. Plakaty najdete zde:  Kopal_t_3pKopal_a_3p Úterý 11. března  2014 od 17 hod. Setkání skupiny HEXA (Historie exaktních věd) Program: Antonín Vrba, Milan Patka: Steinichovy astronomické hodiny z roku 1911 Roman Pipek:   Astronomické hodiny  v Mnichově Alena Šolcová: Le Verrierův objev nové planety, (Medailonek  k výroči francouzského astronoma Le Verriera). Plakát najdete zde: HEXA_14_03_11 Setkání se koná v místnosti A1442 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (v budově FIT a FSV ČVUT zvané A – nejvyšší z budov) Vstup: Thákurova 7 – prostřední nízká budova, pak doprava k výtahům do 14. podlaží.       Úterý 25. února 2014 od 17 hod. Ing. Lubomír Soukup, Ph.D., UTIA AV ČR: Historie normálního rozdělení  Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 3. podlaží Nové budovy ČVUT. Plakat najdete zde: Gauss_3 Kde se vzalo normální rozdělení pravděpodobnosti? Vyrostlo jako strom. Začalo to před 280 lety. *****************************************************************

Normální rozdělení

Normální rozdělení

Přednáška vychází z hlavních historických kořenů normálního rozdělení. Upozorní na jeho podstatné vlastnosti (kmen) a vyzdvihne jeho význam pro současnost i budoucnost vědy (plody). Historické kořeny normálního rozdělení sahají hluboko jak v oblasti matematiky, tak v prostředí praktických aplikací. Historie normálního rozdělení je spjata se jmény věhlasných matematiků jako Moivre, Gauss, Laplace, Ljapunov. Prakticky bylo normální rozdělení využíváno krátce po jeho matematickém odvození, a to vědci neméně zvučných jmen – Gauss, Quételet, Galton, Pearson.   Úterý 11. února 2014 od 17 hod. Setkání skupiny HEXA (Historie exaktních věd) Program: Alena Šolcová: Jubilejní hodiny orlojového typu v Lieru ve Flandrech Roman Pipek:   Orloj v Mnichově Po stopách Aloise Martina Davida – premiéra fotomagazínu    Plakát najdete zde: HEXA_14_02_11

HEXA_14_02_11

HEXA1

Seminář se koná v místnosti A1442 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (v budově FIT a FSV ČVUT zvané A – nejvyšší z budov) Vstup: Thákurova 7 – prostřední nízká budova, pak doprava k výtahům do 14. podlaží.