Nejbližší seminář

Úterý 25.  května 2021 od 17 hodin

Vážení kolegové a milé kolegyně,

srdečně Vás zveme na květnový seminář SEDMA.
Přednáší Mgr. Roman Pipek

na téma:

O jisté historii minimální – Od Borůvky k neuronovým sítím.

Místo konání: 
on-line s podporou ZOOM

_______________________________________________________________

Úterý 20..  dubna 2021 od 17 hodin
(on-line prostřednictvím ZOOM, přihlaště se na adresu:
alena.solcova@fit.cvut.cz

Na programu je

HISTORIE NEKONEČNA
OD ANTIKY K SOUČASNOSTI.

Přednáší

RNDr. Petr Zamarovský, FEL ČVUT v Praze.

Místo konání:
Ještě on-line.

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O

Úterý 16..  března 2021 od 17 hodin

(datum konání semináře posunuto ze 17.3. 2020 o rok na 16. 3. 2021. Koná se prostřednictvím ZOOM on-line)

TAXIKÁŘSKÁ GEOMETRIE

prof. RNDr. Luboš Pick, DSc., MFF UK     

Upozorňujeme, že nepůjde o horor z pražské taxislužby, ale bude se mluvit o normách a metrikách a měření vzdáleností. AŠ
Místo konání:
Zasedací místnost A 1455,
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze,
Thákurova 7, Praha 6.

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O

Úterý 18. února 2020 od 17 hodin‘

LEIBNIZOVA  CESTA K NEKONEČNĚ MALÝM VELIČINÁM

Mgr. Jan Makovský, Ph.D.,  CTS Praha

Co mají společného světový vír a duše, srážky těles, éter a nekonečno?
Zápas o samostatnost geometricky budované přírody,        
jenž se odehrává uvnitř pojmu pohybu:
v propasti „vědy o bodu“, mezi dělitelným a nedělitelným, veličinou a její hranicí.

Z labyrintu mnoha protichůdných náčrtů a pojednání z let 1669-1676 se pokusíme vynést  Ariadninu  nit Leibnizova vlastního putování labyrintem kontinua,
v němž se proplétají určení přirozenosti těles s geometrickou analýzou nekonečna.

Místo konání:
Zasedací místnost A 1455,
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6.

 

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O

 

 

Úterý 15. října 2019 od 17 hodin

BERNARD BOLZANO a co ještě o něm nevíme

prof. Jan Šebestík, Paříž

Bohužel se připravovaný seminář nekoná pro nemoc přednášejícího!

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_

Úterý 17. září 2019 od 17 hodin

RIEMANNOVA HYPOTÉZA a co o ní víme          

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., KMA MFF UK Praha

Riemannova hypotéza odolává
i těm nejlepším matematikům už téměř 160 let.
Je jedním ze sedmi takzvaných Problémů tisíciletí, které byly
v roce 2000 zformulovány
v americkém Clayově matematickém institutu
s cílem pojmenovat to, na co by se měla matematika v novém tisíciletí především soustředit. Zdánlivě abstraktní tvrzení o tom, jak by měly být rozloženy kořeny jedné z matematických funkcí, má překvapivé důsledky nejen pro teorii prvočísel, jejich rozložení, odhad jejich počtu, ale zasahuje také do moderních oblastí současné algebry a dokonce i kvantové fyziky.
Pobavíme se o všech těchto aspektech Riemannova problému i o tom, jak to všechno souvisí se šifrováním, kódováním a internetovou bezpečností,
a jaké důsledky pro ni by mohlo vyřešení Riemannovy záhady přinést.

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6.

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_

Sobota 25. května 2019 – společný výlet Pražské pobočky JČMF, HEXA  a dalších zájemců na Mělník. Vyjímáme z programu:

Číslo π a výpočty délky kružnic kolem studny na mělnckém náměstí
Kármánovy víry v okolí soutoku řek Vltavy a Labe a vltavského kanálu.
Římský tábor u Mělníka
Socha Karla IV.
Keplerova Nová stereometrie vinných sudů
Loket český a dolnorakouský na mělnické radnici
Návštěva mělnického muzea
Drobné matematické úlohy.

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_

 

Úterý 12. března 2019 od 17 hodin

RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D., MFF UK

POLOPRAVIDELNÉ MNOHOSTĚNY               

Připomeneme definici polopravidelného mnohostěnu a dále se podrobněji zaměříme na Archimédova tělesa, jejich odvození z Platónových těles, historii od Archiméda přes renesanční umělce ke Keplerovi i využití v moderní architektuře.

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6.

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_

Úterý 26. února 2019 od 17 hodin

prof.. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D., VŠB Ostrava           

Ř + A + D + Y . . .

Už před mnoha staletími si (někteří) lidé uvědomovali, že není úplně jasné, jak sečíst nekonečně mnoho čísel a že tuto znalost potřebují. V průběhu přednášky si ukážeme, jak lze definovat součet (nekonečné) číselné řady a řadu zajímavých příkladů a pozorování. Přednášku ukončí pořádné vrávorání.

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6.

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_

 

Úterý 22. ledna 2019 od 17 hodin

doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.

CESTA MATEMATIKA A ASTRONOMA O TISÍC LET ZPĚT A ZASE ZPÁTKY

SRIPATI (1019 – 1066), indický matematik a astronom 11. století“

Sripati [Šrípati] byl vynikající matematik a astronom 11. století.
Věnoval se výpočtům a pozorování zatmění Slunce a Měsíce, pohybu planet,
přechodům planet přes sluneční disk. Hledal vhodná pravidla pro aritmetické 
operace, dokonce i druhou a třetí odmocninu záporných veličin.
Řešil kvadratické rovnice a neurčité rovnice a jejich soustavy.
Porozumět kořenům indické matematiky je užitečné k tomu, abychom
lépe rozuměli vývoji matematických metod v evropském prostředí.

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6.

_____________________________________________________________

 

Úterý 4. prosince 2018 od 17 hodin

Ing. Jan Zeman, ZČU Plzeň                 

Martin Jašek (1879 – 1945),
plzeňský objevitel Bolzanovy funkce

Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435) ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.
__________________________

 

Úterý 23. října 2018 od 17 hodin

Ing. Vladislav Skála, Praha            

Měření astronomického ciferníku Staroměstského orloje
historického i současného

Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.

__________________________

Úterý 18. září 2018 od 17 hodin

Mgr. Helena Durnová, Ph.D., PdF MU Brno   

Matematik Václav Hlavatý (1894 – 1969)
s počítadlem na cestě kolem světa

Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.

 

__________________________

Úterý 15. května 2018 od 17 hodin

TRADICE A SOUČASNOST APLIKACÍ MATEMATIKY VE STARÉ PRAZE

Tento seminář se koná v Menším Městě pražském, tedy na Malé Straně, a a na Hradčanech.
Sejdeme na Pohořelci (stanice tramvaje č. 22) v 17 hod.     

Budeme se věnovat matematickému vystižení složitějších jevů v díle Keplerově (400. výročí Třetího Keplerova zákona).
Připomeneme si roli chronogramů a chronostichů v baroku.
Ukážeme si, kde vznikal první počítač v Československu a kde působil Antonín Svoboda.
Kde žil a studoval Josef Stepling, zakladatel hvězdárny a matematicko-fyzikálního semináře v Klementinu.
Vysvětlíme, proč se nejstarší inženýrská škola ve střední Evropě přemístila z Malé Strany na Staré Město pražské, atd.

Místo konání:
Hradčany, Pohořelec a Malá Strana.
__________________________

 

Úterý 24. dubna 2018 od 17 hodin

doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.,  
ČZU, Praha        
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.,
MFF UK, Praha

O MENDELOVĚ MATEMATICE
Matematika jako klíč k záhadě

Gregor Johann Mendel (1822 – 1884),
zakladatel genetiky

Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.

__________________________

Úterý 20. března 2018 od 17 hodin

Mgr. Lukáš Vízek, Ph. D., Univerzita Hradec Králové

České publikace o historii matematiky
z přelomu 19. a 20. století v mezinárodním kontextu
                                                                                             
Dílo srovnáme s podobnými díly v řadě českých i zahraničních historiografií té doby. Představíme novou monografii přednášejícího věnovanou Úlehlovu životu a dílu.

Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, v budově A (A 1435) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.

__________________________

Úterý 27. února 2018 od 17 hodin

prof. Dr.  Milan Vlach, MFF UK Praha

Snění o fairové demokracii                                                                         
Paradoxy kolektivního rozhodování

S pomocí snadno pochopitelných ilustrací a drobných laických výletů do historie se pokusím ukázat podstatu problémů kolektivního rozhodování založeného na agregaci individuálních preferencí v preference společenské.
Z čistě matematického hlediska lze říci, že obtíže jsou způsobeny tím, že na konečných množinách neexistují netriviální ultrafiltry.

__________________________

Úterý 23. ledna 2018 od 17 hodin

Přednáší
RNDr. Karel Lepka, Ph.D., MU Brno

Věda ve francouzské revoluci

Astronom Jean-Sylvain Bailly,
autor pětisvazkové Historie astronomie byl odsouzen k smrti
za to, že obhajoval královnu. Markýz de Condorcet je známý pracemi z integrálního počtu (Essai sur le calcul intégral, 1765), analýzy (řady), počtu pravděpodobnosti, věnoval se i problému tří těles.
V roce 1792 byl předsedou zákonodárného shromáždění, Vypracoval systém veřejného vzdělávání dětí i dospělých. Snažil se prosadit rovná práva žen, ras, byl proti otroctví. Antoine-Laurent de Lavoisiere – zakladatel moderní chemie, vytvořil názvosloví. Lazare Carnot, Gaspard Monge, Pierre Simon Laplace a další vytvářeli v době revoluce nové výsledky, kterým se v tomto semináři budeme věnovat.
Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, v budově A (A 1435) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.

__________________________

Úterý 28. listopadu 2017 od 17 hodin

Přednáší
Bc. Roman Pipek, Imining GmbH Muenchen
na téma

Biologické hodiny pro matematiky
Zamyšlení nad letošními Nobelovými cenami 
.

Ukážeme, jak významný byl přínos matematiky a informatiky k odměněným objevům.

Letošní Nobelovy ceny se nesly ve znamení úspěchů
molekulární biologie. Za chemii byla udělena „pro vyvinutí
kryo-elektronové mikroskopie umožňující vysoké rozlišení
struktury biomolekul“, která změnila naše představy o realitě.
Cena za fyziologii a medicínu „pro objev
molekulárního mechanismu řízení cirkadiálního rytmu“,
základního rytmu všech pozemských organismů včetně bakterií a
sinic.
Na semináři se budeme zabývat nejen podstatou fungování biologických
hodin, ale pokusíme se přiblížit matematikům způsob uvažování biologů,
včetně toho, jak samotné buňky počítají. Tento způsob počítání je vlastní
i nám lidem a lze tak říci, že je evolučním (biologickým) základem matematického
světa.

Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, v budově A (A 1435) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.
__________________________
 
 Úterý 24. října 2017 od 17 hodin
doc. Alena Šolcová, FIT ČVUT v Praze
ANALÝZA a INTERPRETACE DAT MEZI MATEMATIKOU A ASTRONOMIÍ
Omyly a výsledky Johanna Keplera a Edmonda Halleye

Budeme se věnovat Keplerovým úvahám v době příchodu do Prahy, od pojednání Mysterium cosmographicum (1596) k Nové astronomii.
Ve druhé části přiblížíme Halleyovo pozorování komet a závěry, k nimž dospěl, a též jeho opomíjený důležitý příspěvek ke vzniku pojišťovací matematiky.

Připomeneme 25 let konání semináře SEDMA (SEmináře pro historii matematiky, informatiky a astronomie).

********                                                    

Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435)
ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.
__________________________
Úterý 13. června 2017 od 17 hodin

prof. Jan Sokol, FHS UK Praha

POČÍTAČE PŘED PůL STOLETÍM       
O prvním setkání s počítači (1964)

***************************

Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435)
ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.
__________________________

Úterý 23. května 2017 od 17 hodin

Ing. Jan Zeman, ZČU Plzeň

David Hilbert a kruh jeho spolupracovníků v Göttingen
Blízcí přátelé H. Minkowski a A. Hurwitz a Hilbertovi žáci

 ********
Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435)
ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.
____________________________________________
Úterý 11. dubna 2017 od 17 hod.

RNDr. Václav Vopravil, Praha

Historie kombinatorických her   
Království NIMu

 

Seminář je věnován nestranným hrám a matematickým technikám, které mohou být použity při jejich analýze z historického hlediska. Seminář se soustředí na dobře známou hru s odebíráním kamenů NIM.  Nestranné hry jsou hrami dvou hráčů bez náhody, kdy hráči mají stejné možnosti tahů. Možná vás překvapí, jak bohatá může být teorie kolem těchto her a jejich moderních variant. Nestranné hry  tvoří zajímavou algebraickou strukturu. Typickou hrou je  Boutonova hra NIM.  Představeny budou osobnosti  a jejich příspěvky k teorii.

 ********
Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435)
ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.
 —————————————————————————————–

Úteý 21. března 2017 v 17 hod.

prof. Dr.  Milan Vlach, MFF UK Praha

O porcování
Vlídný úvod do teorie                            

Se situacemi, v nichž se členové dané skupiny mají rozdělit o dělitelný objekt tak, aby byl každý spokojen se svým dílem, se lidé (a nejen lidé) potýkají od nepaměti. Elementárními prostředky se pokusím ukázat, za jakých podmínek a jakými postupy lze každému členu skupiny zajistit uspokojující část, a zároveň upozornit na problémy, které ještě nemají uspokojivé řešení.

Plakát ve formatu pdf: Porc_L

 

 ********
Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435)
ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.
 —————————————————————————————–

Úteý 28. února 2017 v 17 hod.

RNDr. Jan Kalina, Ph.D., Ústav informatiky AV ČR

První matematický výsledek v biologii
Gregor Mendel očima biostatistika 

Mendel_01

Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435)
ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.

 

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Úterý 10. ledna 2017 v  17 hodin

Miroslava Otavová, VŠE Praha

Vztahy Josefa Ladislava Jandery a Bernarda Bolzana   bolzano_jandera_03
Matematika v Praze v první polovině 19. století.

Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze, v budově A (A 1435) ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

8. listopadu 2016, v 17  hodin

Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.,
Katedra informatiky a kvantitativních metod,
Bankovní institut vysoká škola, a.s.
O vývoji kryptografie.
Utajená komunikace od starověkého Egypta po kvantovou kryptografii
 
Seminář se koná v zasedací místnostikryptografie
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze, v budově A (A 1435) ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.

Plakat ve formátu .pdf: krypto

 

 

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Úterý  11. října 2016 od 17 hod.

Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D., Ústav dálného východu FF UK

Lineární algebra v čínské matematice
Od operaci se zlomky k soustavam rovnic

Místo konání:
FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6,
zasedací místnost A 1435, budova A – 14. podlaží

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

 

Úterý 21. června 2016 od 17 hod.

doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., FIT ČVUT v Praze

Josef Stepling

Josef Stepling

Matematické metody, experiment a pozorování
v pozdně barokní Praze

K 300. výročí narození Josefa Steplinga (1716 – 1778)

Matematici, fyzikové a speciálně učitelé jsou vítáni!

Josef Stepling učinil v Praze první kroky
ke studiu Newtonových Principií. Změnil způsob vzdělávání na pražské universitě
od Aristotelových metod k moderním, kde experiment, pozorování a analýza dat hraje závažnou úlohu. Založil semináře po vzoru londýnské Royal Society. Zařídil v Klementinu hvězdárnu a na vlastní náklady ji vybavil přístroji. Jeho korespondence s evropskými matematiky a astronomy (Max. Hell, Franz Huberti, Jean-Antoine Nollet, Ruder Boskovič, Nicolas-Louis Lacaille, Christian Wolf, Leonhard Euler) je důležitá pro studium matematických znalostí té doby. Stepling podstatně ovlivnil řadu svých nástupců. Přispěl k vývoji symboliky. Zabýval se teorií čísel, infinitezimálním počtem a aplikacemi. Založil nejstarší pravidelné meteorologické pozorování v Evropě.

Místo konání:
FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6
zasedací místnost A 1435, budova A – 14. podlaží
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Úterý 26. dubna 2016 od 17 hod.

Mgr. Tereza Bártlová, MFF UK Praha
Historie rekreační matematiky aneb
Jak může vzniknout ze zábavné hádanky nová matematická teorie. 

Přehled matematických hádanek   matematicka_rekreace
a rébusů, které se táhnou napříč
celými dějinami matematiky.
Jejich zadání měnilo
v průběhu let,
ukážeme si v jaké podobně se s nimi
můžeme setkat dnes. Seznámíme se také
s několika matematickými problémy,
původně určenými jen k pobavení,
ve skutečnosti stály na počátku vývoje nových matematických disciplín.“

 

Místo konání:
FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6
zasedací místnost A 1435, budova A – 14. podlaží
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

 

 

Úterý 5. dubna 2016 od 17 hod.

v rámci programu skupiny HEXA (Historie exaktních věd)

Alena Šolcová. FIT ČVUT v Praze
Srb a Štys – čeští Zeissové
O osudu těch, kteří pomáhali měřit a pozorovat oblohu. Srb&Stys01

Jaroslav Srb (1893) a Josef Štys (1889) navázali na keplerovskou tradici geometrické optiky v Praze  doby rudolfinské a patřili
mezi zakládající členy České astronomické společnosti.

Místo konání:
FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6
zasedací místnost A 1435, budova A – 14. podlaží

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Úterý 23. února 2016 od 17 hod.

Pavel Truhlář, FF UK Praha
Hilbertův program
Nemožnost axiomatizace matematiky

Hilbertův program

Místo konání:
FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 7,
Praha 6
zasedací místnost A 1435, budova A – 14. podlaží.
Plakát ke stažení zde:Hilbert

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Úterý 19. ledna 2016 od 17 hod.

Prof. RNDr. Luboš Pick, DSc.  MFF UK Praha

Klamná intuice v matematice a fyzice, Pickus_intuitionem(2)aneb několik návodů,
jak se zaručeně dostat na scestí.

Místo konání:
FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6
zasedací místnost A 1435,
budova A – 14. podlaží

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Ve středu 25. listopadu 2015 od 16 hod.

Mgr. Pavel Klavík a Mgr. Jiří Šejnoha, MFF UK

uvedou diskusi
k metodám vzdělávání a zkoušení na příkladu lineární algebry

ZNÁT nebo VYZNAT SE?                                              Znatnebovyznatse

Seznámíme se s jejich neobvyklým projektem,
který může podpořit aktivní myšlení, vzdělávání a
rozvíjet schopnost samostatného studia a hlubší porozumění teorii.

Pořádá Pražská pobočka JČMF,
Oddělení pro vzdělávání v matematice, fyzice a informatice

Místo konání:
FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6
zasedací místnost A 1435, budova A – 14. podlaží

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

 

Úterý 10. listopadu 2015 od 17 hod.

doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc., FSV ČVUT v Praze

PERSPEKTIVA JAKO KORMIDLO MALÍŘŮ

Na cestě k vědeckému zdůvodnění perspektivy od Albertiho k Duererovi

Plakát k vytištění je zde:    Perspectiva    

Perspectiva_Cotchanderli

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,  
14. patro budovy A
FIT ČVUT v Praze,  Thákurova 7. Praha 6

 xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox

Úterý 20. října 2015 od 17 hod. RNDr. Václav Vopravil, PrahaTeorie_komb_her Kombinatorická teorie her v minulosti a dnes Nadreálná čísla jako příklady kombinatorický her Ukázka hry s překvapivým výsledkem Plakát k vytištění je zde: Teorie_komb_her

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,  
14. patro budovy A
FIT ČVUT v Praze,  Thákurova 7. Praha 6
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox 
Úterý 29. září 2015 od 16 hod.
Krátká procházka Prahou
Novoměstské zvěrokruhy, relativita času a einsteinovské zamyšlení.

Sraz účastníků je na Jungmannově nám. u sochy slavného lingvisty v Praze 1. Pořádá skupina HEXA (Historie exaktních věd). Všechny zájemce srdečně zveme. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Úterý, 23. června 2015 od  17 hod.
V rámci semináře pořádáme besedu na téma:
ARNOŠT KOLMAN – matematik – logik – filosof VE VÍRU UDÁLOSTÍ 20. STOLETÍ Zamyšlení nad pamětmi Arnošt Kolmana – Zaslepená generace uvedou15_06_23_Kolman(1) RNDr. Antonín Vrba, CSc. a Alena Šolcová
Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,  
14. patro budvy A
FIT ČVUT v Praze,  Thákurova 7. Praha 6

***************************************************************

Úterý, 26. května 2015 od  17 hod.

RNDr. Jaroslav Flejberk, Praha LamaniHlavy

přednáší na téma  Lámání hlavy s hlavolamy
Místo konání:
Zasedací mistnost – A 1435,
14. patro budovy A,
Fakulta informačních technologií, Thákurova 7, Praha 6
******************************************************************************

Úterý, 28. dubna 2015 od  17 hod. Setkání HEXA na téma Portolánové mapy, loxodromyMonnoFrancesco a pozorování  noční oblohy nokturnalem

Místo konání:
Zasedací mistnost – A 1435,
14. patro budovy A,
Fakulta informačních technologií, Thákurova 7, Praha 6

 

**************************************************************************************************** Boruvka_Jarnik&CO_01 (5) Úterý, 7. dubna 2015 od  17 hod. Prof. RNDr. Jaroslav NEŠETŘIL, DrSc., MFF UK                 přednáší na téma SLAVNÁ CHVÍLE ČESKÉ MATEMATIKY – GRAFOVÉ ALGORITMY Otakar Borůvka, Vojtěch Jarnik a další..

Místo konání:
Zasedací mistnost – A 1435,
14. patro budovy A,
Fakulta informačních technologií, Thákurova 7, Praha 6
_________________________________________________________________________
 Úterý 24. března 2015 od 17 hod.

Ing. Martin Kákona, Hvězdárna Soběslav        each_Family_Atomic_Clocks (1) Určování času pomocí GPS aneb  atomové hodiny do každé rodiny Místo konání: Zasedací místnost A 1435 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7-9, Praha 6 (14. podlaží budovy A) Plakát najdete zde: each_Family_Atomic_Clocks (1) *********************************************************************************************** Úterý 3. března 2015 od 17 hod. doc. RNDr. Martin Klazar, Ph.D.,  MFF UK Praha                     Diophantus[1] Z historie řešení diofantických rovnic: Od Diofanta k Mihailescovi Místo konání: Zasedací místnost A 1435 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7-9, Praha 6 (14. podlaží budovy A) Plakát najdete zde: Diophantus *********************************************************************************************** Úterý 13. ledna 2015 od 17 hod. Mgr. Petr Scheirich, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR HISTORIE NAVIGACE Navigare_necesse Od starověku po 20. století Místo konání: Zasedací místnost A 1435 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7-9, Praha 6 (14. podlaží budovy A) : ***************************************************************************************************

Úterý 9.  prosince 2014 od 17 hod.

RNDr. JAN FÁBRY, CSc., Fyzikální ústav AV ČR

  PRůVODCE KEPLEROVÝM SPISEM: Novoroční dárek aneb O šestiúhelníkovém sněhu (Strena seu De nive sexangula …)                      O nejtěsnějším uspořádání koulí Místo konání: Zasedací místnost A 1435 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7-9, Praha 6 (14. podlaží budovy A) Plakát najdete zde: Keplerova vlocka ************************************************************************************************* Úterý 18. listopadu 2014 od 17 hod.     Doc. RNDr. ALENA ŠOLCOVÁ, Ph.D., FIT ČVUT v Praze  Jakubova hůl a Levi ben Gerson (1288 – 1344)      Umění výpočtů a astronomie židovského astronoma    Seminář se koná v Zasedací místnosti A 1435 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 14. podlaží budovy A, Thákurova 7, Praha 6. Zde najdete plakát: Navigare_necesse_I            Středa 29. října  2014 od 17 hod.  – setkání HEXA

Roman Pipek & kol.

Nové výsledky z putování po stopách Aloise Martina Davida

Seminář se koná v Zasedací místnosti A 1435 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 14. podlaží budovy A, Thákurova 7, Praha 6. Zde najdete plakát:David_10_14 Pozor, nové misto našeho setkání je v nejvyšším patře nejvyšší budovy ČVUT s krásnou vyhlidkou  a výtahy jsou v chodu!.

 

Úterý 14. října  2014 od 17 hod.

Mgr. Libor Koudela, Ph. D., Ústav matematiky a kvantitativních metod, Univerzita Pardubice

Mezník v historii teorie množin 100 let od vydání  Grundzüge der Mengenlehre Felixe Hausdorffa

Felix Hausdorff – astronom, optik, matematik, básník, spisovatel Jeho výsledky a dramatický osud

V úvodní části přednášky připomeneme život Felixe Hausdorffa (1868-1942) spolu s jeho matematickým i literárním dílem. Další část bude věnována Hausdorffově knize „Grundzüge der Mengenlehre“ z roku 1914, která měla zásadní vliv na vývoj topologie a teorie množin. Speciálně ovlivnila generaci matematiků soustředěných kolem časopisu Fundamenta mathematicae, vycházejícího od roku 1920.

Plakát najdete zde:      Hausdorff                    Hausdorff

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 14. podlaží budovy A, Thákurova7, Praha 6. Pozor, nové misto našeho setkání je v nejvyšším patře nejvyšší budovy ČVUT s krásnou vyhlidkou a výtahy jsou v chodu!.

 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

 

Sobota 16. srpna / Neděle 17. srpna 2014

Putování po stopách Aloise Martina Davida

Cesta po stopách astronoma Aloise Martina Davida, čtvrtého ředitele hvězdárny v Klementinu, v okolí premonstrátského kláštera v Teplé na Karlovarsku bude pokračovat v podvečer přednáškami a astronomickým pozorováním. Všichni zájemci jsou vítáni. Je zajištěna lokální doprava a ubytování, z toho důvodu je počet účastníků omezen, registrace do 18. července 2014 a další informace na adrese: alena.solcova@fit.cvut.cz.

Místo konání: premonstrátský klášter Teplá a  Nežichov na Karlovarsku.
Úterý 17. června  2014 od 17 hod.

doc. RNDr. Jan Mareš, CSc., KM FJFI ČVUT v Praze ALGEBRAICKÉ ROVNICE OD CARDANA KE GALOISOVI

Motto: Přísahám ti, že nejen nikdy neuveřejním tvé objevy, ale slibuji ti rovněž, že si je zapíši v kódu, takže ani po mé smrti nebude nikdo schopen jim porozumět.                                             Cardano Tartagliovi v roce 1539

Plakát najdete zde:  Cardano-Galois(2) Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 3. podlaží Nové budovy ČVUT.

Cardano-Galois(2)

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Úterý 27. května  2014 od 17 hod. HEXA – skupina pro historii exaktních věd Astronomický zlomek nalezený u Rukopisu Královédvorského Alena Šolcová

astronomicky_ zlomek

astronomicky_ zlomek

Plakát najdete zde: zlomek_astro Setkání  se koná v místnosti A1442 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 14. podlaží budovy A, Thákurova 7, Praha 6.

 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Úterý 13. května  2014 od 17 hod. Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D., KDM MFF UK                            Archimedova_metoda1 Archimédés a jeho Metoda

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 3. podlaží Nové budovy ČVUT.

Plakát najdete zde: Archimedova_metoda1

 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

    Úterý 22. dubna  2014 od 17 hod. doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK: ČEŠTINA VE VĚKU  POČÍTAČů – JAZYKOVÉ KORPUSY

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 3. podlaží Nové budovy ČVUT. -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Úterý 8. dubna od 17 hod.  HEXA Procházka Prahou Sraz na stanici tramvaje č. 22 – Pohořelec ************************************************************************ Úterý 25. března  2014 od 17 hod. Ke  100. výročí Kopal_a_3p matematika a astronoma Zdeňka Kopala doc..RNDr.  Martin  Šolc, CSc., Astronomický ústav UK, MFF UK: Zdeněk Kopal a těsné dvojhvězdy doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., FIT ČVUT v Praze: Numerické metody v astronomii  Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 3. podlaží Nové budovy ČVUT. Plakaty najdete zde:  Kopal_t_3pKopal_a_3p Úterý 11. března  2014 od 17 hod. Setkání skupiny HEXA (Historie exaktních věd) Program: Antonín Vrba, Milan Patka: Steinichovy astronomické hodiny z roku 1911 Roman Pipek:   Astronomické hodiny  v Mnichově Alena Šolcová: Le Verrierův objev nové planety, (Medailonek  k výroči francouzského astronoma Le Verriera). Plakát najdete zde: HEXA_14_03_11 Setkání se koná v místnosti A1442 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (v budově FIT a FSV ČVUT zvané A – nejvyšší z budov) Vstup: Thákurova 7 – prostřední nízká budova, pak doprava k výtahům do 14. podlaží.       Úterý 25. února 2014 od 17 hod. Ing. Lubomír Soukup, Ph.D., UTIA AV ČR: Historie normálního rozdělení  Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 3. podlaží Nové budovy ČVUT. Plakat najdete zde: Gauss_3 Kde se vzalo normální rozdělení pravděpodobnosti? Vyrostlo jako strom. Začalo to před 280 lety. *****************************************************************

Normální rozdělení

Normální rozdělení

Přednáška vychází z hlavních historických kořenů normálního rozdělení. Upozorní na jeho podstatné vlastnosti (kmen) a vyzdvihne jeho význam pro současnost i budoucnost vědy (plody). Historické kořeny normálního rozdělení sahají hluboko jak v oblasti matematiky, tak v prostředí praktických aplikací. Historie normálního rozdělení je spjata se jmény věhlasných matematiků jako Moivre, Gauss, Laplace, Ljapunov. Prakticky bylo normální rozdělení využíváno krátce po jeho matematickém odvození, a to vědci neméně zvučných jmen – Gauss, Quételet, Galton, Pearson.   Úterý 11. února 2014 od 17 hod. Setkání skupiny HEXA (Historie exaktních věd) Program: Alena Šolcová: Jubilejní hodiny orlojového typu v Lieru ve Flandrech Roman Pipek:   Orloj v Mnichově Po stopách Aloise Martina Davida – premiéra fotomagazínu    Plakát najdete zde: HEXA_14_02_11

HEXA_14_02_11

HEXA1

Seminář se koná v místnosti A1442 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (v budově FIT a FSV ČVUT zvané A – nejvyšší z budov) Vstup: Thákurova 7 – prostřední nízká budova, pak doprava k výtahům do 14. podlaží.