Přednášky

2024

4. dubna 2024 Matematika skrytá ve středověkém orloji, Matematika kolem nás, PřF MU Brno.

4. března 2024  George Boole a jeho algebra. Matematická zkoumání základů logiky. Masarykova univerzita Brno.

2023

24. listopadu 2023 Matematika skrytá ve středověkém orloji, 53. konferencia slovenských matematikov, Liptovský Ján, SR

26. září 2023  Stelární odd. Astronomického ústavu AVČR

13.. září 2023  Mathematics and Physics and Astronomy in the Streets of Old Town of Prague, Workshop praovní skupiny experimentu  ATLAS Group v CERN, Prague

12. září 2023 Mathematics behind the Astronomical Clock in Prague, CaLISTA COS Action, Org. Rita Fioresi, Padua and Alessandro Carotenuto

27. března 2023  Po stopách Eukleidova algoritmu, Historický seminář ÚMS PřF Masarykovy univerzity a JČMF, Brno, Kotlářská.

2022

8. prosince 2022 Mysterious Faust House, Its Tradition, Legends and Astronomy, AXRO 2022

6. prosince 2022  In the steps of astronomers, mathematicians and physicists though Prague, AXRO 2022

4. listopadu 2022 Bolzanovy pohledy na roli učitele na cestě
od teorie čísel k aplikacím,
Setkání matematiků všech typů škol, Srní

5. května 2022   Pohled matematika a astronoma o tisíc let zpět – 
Co dokázal Śrīpati v Indii 11. století?,  Univerzita Pardubice

28. dubna 2022 Čerstvý vítr mezi učiteli matematiky – Josef Rudolf Vaňaus a metoda nejmenších čtverců, KDM MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8

21. března 2022  Mezi algebrou a geometrií – Jak dělat vědu?
René Descartes a Bílá Hora před 400 lety, ÚMS PřF MU Brno a JČMF, Kotlářská ul.

9. března  2022 Matematika ve středověku a chebský rodák Johannes Widmann, Jarní škola fyziky, astronomie a matematiky, Gymnázium Cheb

10. ledna  2022 Počítač pro přítele – Wilhelm Schickard in: 450 let narození Johanna Keplera, Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Pohořelec Praha 6,

2021

2020

2019

17. 10.  POČÍTAČE STŘEDOVÉKU – Nástroje k výpočtům i k řešení otázek filosofických a etických, Blok expertů, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, Arne Nováka 1, Brno

22. 5. Čerstvý vítr mezi učiteli matematiky – Josef Rudolf Vaňaus (1839 – 1910).
(Ke 180. výročí narození jednoho ze zakladatelů JČMF), PF Jihočeská               univerzita, České Budějovice, Jeronýmova 10.

6. 3. Cesta astronoma a matematika tisíc let zpět a zase zpátky,
Šrípati (1019 –  1066),

Hvězdárna a planetárium Plzeň a Rokycany, Velký sál radnice, Plzeň.

2018

7.11. První budějovický astronom Wenzel Fabri de Budweis,
Hvězdárna a planetárium České Budějovice

26. 10. Matematické a fyzikální metody doby pozdně barokní a osvícený jesuita Josef Stepling (1716 – 1778), Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého,  Olomouc

20.10 Mathematics and Prague, PedF UK Praha (for foreign students)

10.10. Mistr Jan Šindel a Pražský orloj,  Přírodovědecká fakulta UHK Univerzita Hradec Králové, Hradecká 1285, místnost S11 (Přednáška spojená s předáním vyznamenání členům JČMF)

22. 5. Brief Review of Journey into Science and Some Outstanding Heroes who Motivated Me, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden.

15. 5. TRADICE A SOUČASNOST APLIKACÍ MATEMATIKY VE STARÉ PRAZE, SEDMA, Pohořelec – Hradčany, Malá Strana

14. 3. CESTY K PLATNÉMU USUZOVÁNÍ I K HLEDÁNÍ OMYLŮ,  O vývoji terminologie a symboliky. Pedagogická fakulta MU Brno, Poříčí 31

 

2017

26.11. Od experimentu k poznání. Motivace ke vzdělávání a řešení úloh prostřednictvím metod a problémů minulosti. Interaktivní vzdělávací centra
a seminář SEDMA po 25 letech. Setkání v Labi, Pardubice 24. 11. – 26. 11. 2017 (společně s Jakubem Šolcem)
Labe

21. 11. Obejdeme se v budoucnosti bez hackerů? O počítačích, svobodě a soukromí. Jak to bylo dřív? Hackeři – počítačová elita nebo underground?
Filosofické problémy informatiky, MFF UK, Malostranské nám. 2, Praha 1
HACK1

12. 9. Počátek vývoje pojišťovací matematiky Edmond Halley (1656 – 1742) – Od výpočtů drah komet k demografickým analýzám, seminář Matematika na vysokých školách – Matematické metody a modely v oblasti financí, JČMF Herbertov 11. 9. – 13. 9 2017

15. 5. Experimentem k poznání i k radosti z matematiky. Hledání cesty k platnému usuzování a k objevům omylů. Jak snadno a rychle počítat obsahy složitějších obrazců. Ukázky názvosloví postaru, jak je neznáme. Některé kroky ve vývoji terminologie a symboliky …, KMDM FP Technická univerzita Liberec.

25. 4.  „Jak také můžeme myslet.“ Úvahy o budoucnosti  podle Vannevara Bushe,  autora myšlenky hypertextu (1945) – Od verneovských představ Charlese Babbage a Ady Lovelace k Wikipedii, FPI, MFF UK – Malá Strana

14. 3.    Portolánové mapy, loxodromy a pozorování oblohy nokturnalem, Universitas Pardubice

16. 2.   Keplerův dárek aneb O šestiúhelné sněhové vločce (poutavé vyprávění
o ničem a pozorování přírody,
Centrum pro teoretická studia, (spol. pracoviště UK a AV ČR), Husova 4, Praha 1,

2016

… Klementinum

21. 6.  Matematické metody, experiment a pozorování v pozdně barokní Praze
K 300. výročí narození Josefa Steplinga (1716 – 1778), SEDMA, FIT ČVUT v Praze

8. 6.  The Early Days of Boolean Algebra,
George Boole and Mathematical Analysis of Logic,
XXIII. Česko-Polsko-Slovenská matematická konference, Nový Jičín

19. 5. Mathematics and Physics in Prague of Slowly Fading Baroque. Joseph Stepling (1716 – 1778) – the Founder of the Prague Observatory, Conference History of Mathematics and Teaching of Mathematics, Eger, Hungary 2016, 19-22 May 2016

5. 4. Srb a Štys – Čeští Zeissové, kteří pomáhali měřit a pozorovat oblohu, HEXA, FIT ČVUT v Praze.

8. 3.    Portolánové mapy, loxodromy a pozorování oblohy nokturnalem,
FJFI ČVUT v Praze.

2015

9. 12.   Programování a poetická věda.
K dvoustému výročí narození Ady Lovelace (1815 – 1852),

ADA 200, Brno.

2. 12. Albert Einstein na cestě za obecnou teorií relativity aneb
O jeho životě a zdrojích vědecké inspirace v prostředí Prahy
Hvězdárna a planetárium České Budějovice.

24. 11.  Fraktalista Benoit Mandelbrot 
Seminář Filosofické problémy informatiky,
MFF UK Praha – Malá Strana.

12. 11.   Počátky Booleovy algebry a
George Boole (1815 – 1865)
              Gymnázium Christiana Dopplera, Praha 5.

29. 9.       Novoměstské zvěrokruhy, relativita času a einsteinovské zamyšlení.
                HEXA, Praha 1.

27. 8.       Prague Stringology

26. 7.      Zatmění 1415 a Mistr Jan Hus
               Čachrov 1, okr. Klatovy

10. 6.      Zatmění 1415 a Mistr Jan Hus
               Hvězdárna a planetárium České Budějovice

29. 5.      Počátky Booleovy algebry
George Boole (1815 – 1865) a matematická analýza logiky,

Valné shromáždění ČSKI, Lannova vila Praha 6

21. 5.      Počátky Booleovy algebry
George Boole (1815 – 1865) a matematická analýza logiky,
 Univerzita Pardubice

 28. 4.       Portolánové mapy, loxodromy a pozorování  noční oblohy nokturnalem
HEXA, Fakulta informačních technologií, Thákurova 7, Praha 6

2. 4.        Prolomení Enigmy a matematik Alan Turing
aneb jak Hitler zaspal,
Evropský kulturní klub, Akademie věd ČR, Národní, Praha 1.

3. 3.       Počátky Booleovy algebry
George Boole (1815 – 1865) a matematická analýza logiky,
FJFI ČVUT v Praze.

2014 

 2. 12.    Interpretace ve vědě, Seminář Filosofické problémy informatiky (FPI),
MFF UK Praha – Malá Strana

18. 11.  Jakubova hůl a Levi ben Gerson (1288-1344)
             Úvod do umění výpočtů a astronomie židovského matematika,
             SEDMA, FIT ČVUT  Praha

4. 11.    Kapitoly z teorie čísel
             Gymnázium Christiana Dopplera, Praha 5

19. 9.    First Steps in History of Computing in Czechoslovakia,
             Meeting of the Society of John von Neumann, IT Star Szeged 

11. 9.    Chyba jako motivace
             Organon (Není chyba jako chyba), Olomouc 2014

20. 7.     Bolzano Trial
              Bolzano in Prague 2014

2013

22. 10.  Jak se matematici dorozumívají? O frazeologii a terminologii jazyka,
17: 20, seminář Filosofické problémy informatiky, MFF UK Praha – Malá Strana

5. 10. Co prozradí paralaxa? aneb Pohled ke hvězdám očima geometrů vesmíru,
10 – 12 hod.,  Ostravský astronomický vikend, Ostrava

26. 8.  Několik cest k minimalizaci logických forem,
34th International Conference History of Mathematics 2013, Poděbrady

9. 5.  Matematické základy Kopernikovy astronomie, 13:30, FJFI ČVUT v Praze

25. 3. Bolzanovy analytické úvahy – Matematika a logika očima Bernarda Bolzana, 11hod., Centrum pro teorii a dějiny vědy, ZCU Plzeň.

19. 2.  Matematické základy Kopernikovy astronomie, K 540. výročí Kopernikova narození, 15 hod., SEDMA – FIT ČVUT.

2012

21. 12. Astronomie ve středověku, 16 hod., Hrad Švihov, okr. Klatovy.

18. 12. Počítače středověku – Nástroje k řešení otázek filosofických a etických, 17:20, seminář Filosofické problémy informatiky, místnost S8, MFF UK Malostranské nám.,
Praha 1.

15. 11. Dlouhý počet a kalendáře předkolumbovských civilizací, 16 hod., Prácheňské muzeum v Písku

______________________________________________________________________

Přednášky zvané zahraniční i tuzemské v letech 2007 – 2009

2009

[zvaná – zahraniční] Šolcová, A.: Vladimír Vand and Scientific Computing,XXIII International Congress of History of Science and Technology, Budapest, S58, July 28th 2009

[zvaná-tuzemská] Šolcová, A.: Johannes Kepler a nová astronomie,Hvězdárna a planetárium, České Budějovice, 26. května 2009

[zvaná-tuzemská] Šolcová, A.: Johannes Kepler, matematik,seminář Ústavu informatiky AV ČR, Bedřichov, 20. května 2009

[zvaná-tuzemská] Šolcová, A.: Johannes Kepler a nová astronomie,
Evropský kulturní klub, AV ČR Praha, 5. března 2009

[zvaná-tuzemská] Šolcová, A.: Jak ovlivnil astronoma V. Vanda výzkum ve Škodovce?Hvězdárna a planetárium Plzeň, 11. února 2009

[zvaná – tuzemská] Šolcová, A.: Real-life Applications of Number Theory,
Current Problems in Numerical Analysis, Matematický ústav AV ČR , 23. leden 2009

2008

 

[zvaná-tuzemská] Šolcová, A.: Mathematician and physicist Vladimír Vand, Current Problems in Numerical Analysis, Matematický ústav AV ČR v.v.i., červen 2008

[zvaná-tuzemská] Šolcová, A.: Astronomie a matematika za Velkou čínskou zdí, Hvězdárna a planetárium Praha, Štefánikova hvězdárna, 21. květen 2008

[x] Šolcová, A.: Matematika skrytá za Šindelovým pražským orlojem, Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná hora, květen 2008

[zvaná-tuzemská] Šolcová, A.: Vladimír Vand a konstrukce počítače, Ústav informatiky AV ČR v.v.i, Šámalova chata Bedřichov, květen 2008

[zvaná-tuzemská] Šolcová, A.: Matematik Carl Friedrich Gauss, katedra matematiky PřF Masarykovy univerzity, Brno, březen 2008

[zvaná-tuzemská] Šolcová, A.: Astronomie a matematika za Velkou čínskou zdí, Hvězdárna a planetárium, Radniční klub, Plzeň, únor 2008

[zvaná-zahraniční] Šolcová, A.: What’s mathematics is hidden behind the astronomical clock in Prague? Plenary public lecture, Hong Kong Baptist University, Hong Kong, February 2008

[zvaná-zahraniční] Šolcová, A.: Some applications of number theory and astronomical clock in Prague, Shandong University, Tianjin, China, February 2008

2007

[zvaná] Šolcová, A.: 90 let České astronomické společnosti, Slavnostní zasedání České astronomické společnosti, Klementinum – Zrcadlová kaple, Praha, 8. 12. 2008