HMI21-KOMBI

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

protože naše konzultace zahájíme až v dubnu, doporučuji, abyste byli v kontaktu
s přednáškami denního studia a četli tuto stránku s aktualitami.

Dále doporučuji, abyste si do poloviny semestru, tedy do konce března vybrali téma seminární práce a tento návrh, abyste mi poslali mailem. Předpokládám, že práce bude z pro Vás zajímavého tématu historie matematiky či informatiky, bude mít minimálně 5-6 stran a že budete citovat prameny. Termín pro její odevzdání je týden před termínem zkoušky mailem. Po jejím odeslání si připravte prezentaci k vystoupení u zkoušky.

Zdravím Alena Šolcová, 12. 2.  2021

__________________________________________________

V KOSu najdete vypsané termíny zkoušek:

  1.  termín  27. 5. od 16 hod.

      2. termín  18. 6 do 16 hod.

Promyslete svůj program ve zkouškovém období a brzy se zapište se do KOSu. Podle potřeby vypíšu další termíny.

Alena Šolcová, 15. května 2021
_________________________________

Přijatá témata seminárních prací pro inspiraci v letním semestru – 2021

[1]  Kolde, Peter:  História a původ arabskej číselnej sústavy.
[2]  Šmakal, Oliver: Historie a vývoj algoritmů maticového násobení.
[3]  Švec, Jan: Historie počítačů v Československu (50. až 90. léta).
[4]  Sadiki, Sibel:  Automaty al-Jazariho.
[5]  Dvořák, Jan: Matematika ve starověké Indii: metody přenosu vědomostí.
[6] Hlubocký, Stanislav: Bayesova věta
[7] Dolejš, Vojtěch: Stručná historie disket.

[8]
………………….

Předběžný program konzultací pro letní semestr 2020/2021

Doporučuji rovněž prostudovat přednášky denního studia.

1. sobota  10. 4. 2021   14:00 – 18:50
Úvod do předmětu, Po stopách Eukleidova algoritmu, …

2.  sobota 17. 4. 2021     9:00 – 11:20, 11:30 – 13:00, 14:00 – 15:30
Matematika za Velkou čínskou zdí.

Jazyk a terminologie matematiky

Stručně o lineární algebře

3.  sobota 15. 5. 2021      9: 00 – 11:20
René Descartes a jeho Rozprava o metodě

Fraktalista Mandelbrot

Matematika 20. a 21. století

.

 

___________________________________________________________

 PRO INSPIRACI: Přijatá témata seminárních prací v letním semestru – 2020

  1. Peter Liptai: Povod matematiky použitej v súčasných šifrovacích technologiách
  2. Anton Kissel: Prolomení kódu Enigma 
  3. Michala Mrazíková: Použití děrných štítků při sčítání lidu v USA roku 1890.
  4. Jan Švec: Historie kryptografie.
  5. Martin Matouš: Claude Shannon a jeho dílo.
  6. Jan Pánov: Hašovací funkce a jejich vlastnosti.
  7. Jan Helešic: David Hilbert a hlavní problémy pro 20. století.
  8. Vojtěch Dolejš: Historie a vývoj disket (Zip, Jazz, SyQuest, ..)