HMI23-KOMBI

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

konzultace jsme zahájili 11. března stručným úvodem, proto doporučuji, abyste byli v kontaktu
s přednáškami denního studia a četli tuto stránku s aktualitami.

Dále doporučuji, abyste co nejdříve vybrali téma seminární práce a tento návrh, abyste mi poslali mailem. Předpokládám, že práce bude z pro Vás zajímavého tématu historie matematiky či informatiky, bude mít minimálně 5-6 stran a že budete citovat prameny. Termín pro její odevzdání je týden před termínem zkoušky mailem. Po jejím odeslání si připravte prezentaci k vystoupení u zkoušky.

Zdravím, Alena Šolcová, 11. 3.  2023

__________________________________________________

Témata seminárních prací přijatá v letním semestru – 2023

[01] Čermák Marek: Stručná historie výpočetních strojů: Od prvních mechanických počítadel k prvním osobním počítačům.
[02] Parker, Emanuel: Historie automatizace majáků.
[03] Chvojka, Vojtěch: Vyhledávání informací před nástupem internetu a po něm.
[04] Běhávka, Ondřej:

_________________________________

Předběžný program konzultací pro letní semestr 2020/2021

Doporučuji rovněž prostudovat přednášky denního studia.

1. sobota  11. 3. 2023   9:00-10:30
Úvod do předmětu,

Eukleidovy Základy

Po stopách Eukleidova algoritmu, …

_______________________________________________________

2.  sobota 15. 4. 2023
Matematika za Velkou čínskou zdí.

Jazyk a terminologie matematiky

Stručně o lineární algebře

3.  sobota 29. 4. 2023
René Descartes a jeho Rozprava o metodě

Fraktalista Mandelbrot

4. sobota 6. 5. 2023

Matematika 20. a 21. století

.___________________________________________________________

 PRO INSPIRACI:

__________________________________________________

Témata seminárních prací přijatá v letním semestru – 2022 

[01] Pospíšil, Jan: Historie, původ a užití šedesátkové soustavy.
[02] Tran, Hoang Nam: Turingovy stroje.
[03] Šlegrová, Daniela (Otto): János (John) von Neumann a jeho příspěvky
k matematice.

[04] Blaha,Rostislav: Programovací jazyky, umožňující programování polí.
[05] Štrincl, Jiří: Historie čísel a číselných soustav.
[06] Mišák, Vojtěch: Ivan Havel a jeho příspěvky k informatice.
[07] Sinkovskaya, Kristina: Historie kryptografie.
[08] Beránek, Jan: Beránek, Jan: Historie umělé inteligence a její evoluce.
 [09] Holeček, Michal: Šachový počítač – Deep Blue.
[10] Havel, Petr: Nula ve vnímání jednotlivce a společnosti.

 

Přijatá témata seminárních prací v letním semestru – 2021

[1]  Kolde, Peter:  História a původ arabskej číselnej sústavy.
[2]  Šmakal, Oliver: Historie a vývoj algoritmů maticového násobení.
[3]  Švec, Jan: Historie počítačů v Československu (50. až 90. léta).
[4]  Sadiki, Sibel:  Automaty al-Jazariho.
[5]  Dvořák, Jan: Matematika ve starověké Indii: metody přenosu vědomostí.
[6] Hlubocký, Stanislav: Bayesova věta
[7] Dolejš, Vojtěch: Stručná historie disket.
[8]


Přijatá témata seminárních prací v letním semestru – 2020

  1. Peter Liptai: Povod matematiky použitej v súčasných šifrovacích technologiách
  2. Anton Kissel: Prolomení kódu Enigma 
  3. Michala Mrazíková: Použití děrných štítků při sčítání lidu v USA roku 1890.
  4. Jan Švec: Historie kryptografie.
  5. Martin Matouš: Claude Shannon a jeho dílo.
  6. Jan Pánov: Hašovací funkce a jejich vlastnosti.
  7. Jan Helešic: David Hilbert a hlavní problémy pro 20. století.
  8. Vojtěch Dolejš: Historie a vývoj disket (Zip, Jazz, SyQuest, ..)