SEDMA

Úterý 21. května 2024 od 17 hodin

Zveme Vás na květnový seminář SEDMA – Seminář pro historii matematiky, informatiky a astronomie.
Přednáší doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., MFF UK,
na téma
VELKÁ FERMATOVA VĚTA – 30 let od Wilesova důkazu

Velká Fermatova věta fascinovala        
profesionální i amatérské matematiky po dlouhá staletí.
Její velmi snadná formulace byla
v příkrém kontrastu s nesmírnou obtížností jejího dokazování.
Až teprve Wilesův přístup, opírající se o nejmodernější teorie
z pomezí mnoha matematických disciplín, pomohl v devadesátých letech 20. století odpovědět na otázku, jestli věta platí nebo ne.
V přednášce se pokusíme zamyslet se nad historií jejího dobývání
a také alespoň částečně poodhalit Wilesovu strategii,
díky které Velkou Fermatovu větu právě před 30 lety dokázal.

Semínář se koná v zasedací místnosti A 1435 ve 14. poschodí budovy
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7_9, Praha 6.
Pořádá MO PP JČMF.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Úterý 9. dubna 2024 od 17 hodin

Zveme Vás na dubnový seminář SEDMA,

přednáší RNDr. Václav Vopravil

na téma Čísla a hry                                                   
Dominové dláždění a padající domina

Teorie kombinatorických her je část matematiky,
která studuje strategie
a matematiku her bez náhody dvou hráčů
s úplnou informací. Jedná se
o hry, ve kterých se dva hráči střídají
v tazích, nehraje v nich roli náhoda (jsou deterministické) a oba hráči znají stav hry (pozice) a množiny dostupných tahů.
Na semináři se podíváme na některé z těchto her, které
lze analyzovat matematicky při optimální hře. Budeme hovořit o hře s názvem Nadreálné číslo, Dominové dláždění a Padající domina.

Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti A 1435 v budově A Fakulty informačních technologií Thákurova 7_9, Praha 6 – Dejvice.
                                                              Všichni zájemci jsou vítáni!
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Úterý 5. března 2024 od 17 hodin

Zveme Vás na březnový seminář SEDMA,

přednáší prof. RNDr. Milan Vlach,

DrSc., MFF UK,

na téma                                                                                 

Dvě století lineárního programování

Lineární programování se zabývá speciálními úlohami na vázané extrémy funkcí více proměnných,
a to úlohami na extrémy lineárních funkcí vázaných podmínkami ve tvaru lineárních rovnic a nerovností.

Neustálý zájem o tento zdánlivě jednoduchý problém je dán nejen nesčetnými aplikacemi, ale také teoretickou zajímavostí a řadou dosud neřešených problémů.
Je rovněž pozoruhodné, že problematika řešení úloh lineárního programování
je ekvivalentní s problematikou řešení soustav lineárních nerovností
a řešení maticových her ve smíšených strategiích.

V přednášce se pokusíme přiblížit poutavý vývoj této oblasti od Fourierových prací ve dvacátých letech 19. století do současnosti očima neškoleného historika.

Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti A 1435 v budově A Fakulty informačních technologií Thákurova 7_9, Praha 6 v Dejvicích.
                                                              Všichni zájemci jsou vítáni!
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Úterý 6. února 2024 od 17 hodin

Zveme Vás na první seminář SEDMA v roce 2024:

Přednáší Mgr. Helena Durnová, Ph.D., MU Brno, na téma:
Poznámky k původu Matematické olympiády

Kdo by neznal matematickou olympiádu — soutěž, která provází děti se zájmem
o matematiku již od páté třídy a pro ty nejnadanější a nejhouževnatější končí účastí na Mezinárodní matematické olympiádě, která letos oslaví  65 let.
Proč se tato soutěž jmenuje „olympiáda“? Má něco společného s olympiádou sportovní? Proč a od kdy patří soutěže k matematické kultuře?
V přednášce představíme některé činnosti matematiků a matematických spolků, které předcházely založení matematických olympiád  v polovíně 30. let 20. století.
Patří mezi ně také takzvaná „c. a k. matematická olympiáda“, soutěž pořádaná Časopisem pro pěstování matematiky od jeho založení v roce 1872,
ale také matematické kluby, zakládané na začátku 20. století  na univerzitách v USA, např. Oskarem Veblenem.

Seminář se koná na FIT ČVUT v Praze Thákurova 9, Praja 6.
Mistnost bude oznámena později.

Všichni zájemci jsou vítáni.

-o-O-o-

Úterý 27. června 2023 od 17 hodin

Zveme Vás na červnový seminář SEDMA:

v úterý 27. června 2023.

přednáší Bc. Roman Pipek na téma

O teorii informace, neurovědě digitální demenci

Seminář se koná v zasedací místnosti A 1435 v budově A na FIT ČVUT v Praze Thákurova 9, Praja 6.

Všichni zájemci jsou vítáni.

teorie_informace_a_neuroveda_SD_01.mp4 (dropbox.com)

_____________________________

 

Úterý 23. května 2023 od 17 hodin

Zveme Vás na květnový seminář SEDMA

v úterý 23. května v 17 hod.

Přednáší prof. RNDr. Luboš Pick, DSc., z MFF UK

Několik poznámek ke sčítání …       
..

David Bressoud v jedné ze svých knih přichází s pozoruhodným
názorem, že sčítání nekonečně mnoha veličin, tedy přesněji anglická
formulace „infinite summation“, je oxymoron. V přednášce se zamyslíme
nad tímto názorem a uvedeme několik příkladů z historie, kdy zdánlivě
tak jednoduchá aritmetická operace, jakou je sčítání, dala pořádně
zabrat nejlepším matematikům planety.

__________________________________________________________________

Úterý 11. dubna 2023 od 17 hodin

Matfyz a jeho význam v historii a výzkumu meteorologie v Česku

přednáší doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D., MFF UK.

Dějiny meteorologie ve 20. století v českých zemích jsou úzce spjaty
s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy.
Navazují přitom na slavná jména české meteorologie v 18. a 19. století.
V rámci přednášky se seznámíme s činností nejvýznamnějších osob,
které se zasloužily o vývoj fyziky atmosféry.
Dotkneme se i současných aktivit
Katedry fyziky
atmosféry, jejíž náplní je právě
meteorologie a klimatologie.

 

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6.


-o-o-o-o-o-o-o-o-


Úterý 28.  března 2023 od 17 hodin

Přednáší Mgr. Jiří Frantál, MFF UK

na téma

Počátky funkcionálního programování

Lidstvo odedávna toužilo po myslících strojích.
Když se v polovině minulého století začaly objevovat první počítače,
začala se tato odvěká touha pomalu stávat realitou.
Nejdříve však bylo potřeba vytvořit nové programovací jazyky,
které by dosažení tohoto cíle pomohly.
Postupně se tak zrodil zcela nový styl – funkcionální programování.

Během přednášky se podíváme na vývoj tohoto programovacího přístupu.  Náhled obrázku
Povíme si o vzniku prvních jazyků pro zpracování seznamů
a o tom, jaký vliv na ně měla teorie lambda kalkulu,
požadavky umělé inteligence a omezení tehdejšího hardwaru,
o novinkách, které přinesl LISP,
o myšlence líného vyhodnocování,
které umožnilo zpracovávat nekonečné seznamy,
a samozřejmě i o vlivu Johna Backuse ,
který, ač stál u zrodu imperativního programování,
v 70. letech přednesl řadu přesvědčivých důvodů,
proč je funkcionální programování v mnoha ohledech podstatně lepší.

 

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6.

                                            -o-o-o-o-o-o-o-o-

Úterý 24.  února 2023 od 17 hodin

Přednáší                                                                           

Mgr. Roman Hašek, Ph.D., PF JČU České Budějovice

na téma:

Preclíková křivka 

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Úterý 17.  ledna 2023 od 17 hodin

Přednáší

RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D., FAV ZČU Plzeň

na téma

Mýdlové vločky a bubliny 

V přednášce si budeme povídat o mýdlových bublinách a plochách, které vytváří mýdlový film. Podíváme se, co má společného vedení  vysokého napětí a točité schodiště. Uvidíte i ukázky minimálních ploch vytvořených z mýdlového filmu.

-o-o-o-o-o-o-o-o-

SEDMA POKRAĆUJE!

Úterý 25.  října 2022 od 17 hodin

Vážení kolegové a milé kolegyně,

srdečně Vás zveme na říjnový seminář SEDMA.
Přednáší RNDr. Petr Olšák, ČVUT v Praze

na téma:

Quo vadis TeX?

Donald Knuthukončil práce na TeXu před 32 lety,
ale i po tomto rozhodnutí pokračovaly různé programátorské týmy
ve vývoji systémů, které z TeXu vycházely.
Mnohé z nich jsou dodnes součástí běžných TeXových distribucí.

Neuškodí se ohlédnout zpět k některým významným historickým
milníkům, které tento vývoj ovlivnily a ovlivňují dodnes včetně stručného
výkladu technického pozadí.

V přednášce shrneme současný stav a směry,

Poster TeX

kam se bude zřejmě vývoj TeXu
a podpůrného softwaru dále ubírat.
Zaměříme se také
na minulost, přítomnost a budoucnost
nejznámějších TeXových
výchozích souborů maker,
jakými jsou LaTeX, ConTeXt a OpTeX.
Upozorníme na bohužel stále užívané TeXové nástroje a postupy,
které jsou z dnešního pohledu přežité a je lépe se jim vyhnout.

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Úterý 25.  května 2021 od 17 hodin
(on-line prostřednictvím ZOOM,
přihlašte se na adresu:
alena.solcova@fit.cvut.cz)

Vážení kolegové a milé kolegyně,

srdečně Vás zveme na květnový seminář SEDMA.
Přednáší Mgr. Roman Pipek

na téma:

O jisté historii minimální – Od Borůvkova algoritmu k biologickým sítím.

Místo konání: 
on-line s podporou ZOOM
________________________________________________

Úterý 20..  dubna 2021 od 17 hodin
(on-line prostřednictvím ZOOM, přihlašte se na adresu:
alena.solcova@fit.cvut.cz)

Na programu je                                    

HISTORIE NEKONEČNA
OD ANTIKY K SOUČASNOSTI.

Přednáší

RNDr. Petr Zamarovský, FEL ČVUT v Praze.

Místo konání:
Ještě on-line.

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O

SEDMA POKRAĆUJE!

Úterý 16. března 2021 od 17 hodin –  ON-LINE
(s podporou Google Meet – zájemci nechť se přihlásí mailem
na adresu: alena.solcova@fit.cvut.cz)

Těšíme se na shledanou!

Na programu je
TAXIKÁŘSKÁ GEOMETRIE

přednáší
prof. RNDr. Luboš Pick, DSc., MFF UK

Upozorňujeme, že nepůjde
o horor z pražské taxislužby, ale bude se mluvit o normách a metrikách a měření vzdáleností,. AŠ
Místo konání:
Tentokrát on-line

 

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O

Úterý 18. února 2020 od 17 hodin‘

LEIBNIZOVA  CESTA K NEKONEČNĚ MALÝM VELIČINÁM

Mgr. Jan Makovský, Ph.D.,  CTS Praha

Co mají společného světový vír a duše, srážky těles, éter a nekonečno?
Zápas o samostatnost geometricky budované přírody,        
jenž se odehrává uvnitř pojmu pohybu:
v propasti „vědy o bodu“, mezi dělitelným a nedělitelným, veličinou a její hranicí.

Z labyrintu mnoha protichůdných náčrtů a pojednání z let 1669-1676 se pokusíme vynést  Ariadninu  nit Leibnizova vlastního putování labyrintem kontinua,
v němž se proplétají určení přirozenosti těles s geometrickou analýzou nekonečna.

Místo konání:
Zasedací místnost A 1455,
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6.

 

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O

Úterý 15. října 2019 od 17 hodin

BERNARD BOLZANO a co ještě o něm nevíme

 

prof. Jan Šebestík, Paříž

Bohužel se připravovaný seminář nekoná pro nemoc přednášejícího!

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O

Úterý 17. září 2019 od 17 hodin

RIEMANNOVA HYPOTÉZA a co o ní víme

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., KMA MFF UK Praha                            

Riemannova hypotéza odolává i těm nejlepším matematikům už téměř 160 let.
Je jedním ze sedmi takzvaných Problémů tisíciletí, které byly v roce 2000 zformulovány v americkém Clayově matematickém institutu
s cílem pojmenovat to, na co by se měla matematika v novém tisíciletí především soustředit. Zdánlivě abstraktní tvrzení o tom, jak by měly být rozloženy kořeny jedné z matematických funkcí, má překvapivé důsledky nejen pro teorii prvočísel, jejich rozložení, odhad jejich počtu, ale zasahuje také do moderních oblastí současné algebry a dokonce i kvantové fyziky.
Pobavíme se o všech těchto aspektech Riemannova problému i o tom, jak to všechno souvisí se šifrováním, kódováním a internetovou bezpečností,
a jaké důsledky pro ni by mohlo vyřešení Riemannovy záhady přinést.

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6.

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O

Vážení přátelé,

další pokračování semináře SEDMA připravujeme na září! Přejeme klidné léto!

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O

Sobota 25. května2019 – společný výlet Pražské pobočky JČMF, HEXA  a dalších zájemců na Mělník. Vyjímáme z programu:

Číslo π a výpočty délky kružnic kolem studny na mělnckém náměstí
Kármánovy víry v okolí soutoku řek Vltavy a Labe a vltavského kanálu.
Římský tábor u Mělníka
Socha Karla IV.
Keplerova Nová stereometrie vinných sudů
Loket český a dolnorakouský na mělnické radnici
Návštěva mělnického muzea
Drobné matematické úlohy.

Úterý 12. března 2019 od 17 hodin

RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D., MFF UK

POLOPRAVIDELNÉ MNOHOSTĚNY         

Připomeneme definici polopravidelného mnohostěnu a dále se podrobněji zaměříme na Archimédova tělesa, jejich odvození z Platónových těles, historii od Archiméda přes renesanční umělce ke Keplerovi i využití v moderní architektuře.

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6.

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_

 

Úterý 26. února 2019 od 17 hodin

prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D., VŠB Ostrava

Ř + A + D + Y . . .

Už před mnoha staletími si (někteří) lidé uvědomovali, že není úplně jasné, jak sečíst nekonečně mnoho čísel a že tuto znalost potřebují.
V průběhu přednášky si ukážeme, jak lze definovat součet (nekonečné) číselné řady a řadu zajímavých příkladů a pozorování. Přednášku ukončí pořádné vrávorání.

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6.

O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_

Úterý 22. ledna 2019 od 17 hodin

doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.

CESTA MATEMATIKA A ASTRONOMA O TISÍC LET ZPĚT A ZASE ZPÁTKY
SRIPATI (1019 – 1066), indický matematik a astronom 11. století“

Sripati [Šrípati] byl vynikající matematik
a astronom 11. století.                 
Věnoval se výpočtům a pozorování zatmění Slunce a Měsíce, pohybu planet,
přechodům planet přes sluneční disk. Hledal vhodná pravidla pro aritmetické
operace, dokonce i druhou a třetí odmocninu záporných veličin.
Řešil kvadratické rovnice a neurčité rovnice a jejich soustavy.
Porozumět kořenům indické matematiky je užitečné k tomu, abychom
lépe rozuměli vývoji matematických metod v evropském prostředí.

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6.

 

Úterý 4. prosince 2018
od 17 hodin

Ing. Jan Zeman, ZČU Plzeň 

Martin Jašek (1879 – 1945), plzeňský objevitel Bolzanovy funkce

Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435) ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.
__________________________

Úterý 23. října 2018 od 17 hodin

Ing. Vladislav Skála, Praha

Měření astronomického ciferníku Staroměstského orloje
historického i současného

Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.

__________________________

Úterý 18. září 2018 od 17 hodin

Mgr. Helena Durnová, Ph.D., PdF MU Brno

Václav Hlavatý

 

Matematik Václav Hlavatý (1894 – 1969)
s počítadlem na cestě kolem
světa                                           

Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.

_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O

Úterý 15. května 2018 od 17 hodin

TRADICE A SOUČASNOST APLIKACÍ MATEMATIKY VE STARÉ PRAZE

Tento seminář se koná v Menším Městě pražském, tedy na Malé Straně, a na Hradčanech.
Sejdeme na Pohořelci (stanice tramvaje č. 22) v 17 hod.     

Budeme se věnovat matematickému vystižení složitějších jevů v díle Keplerově (400. výročí Třetího Keplerova zákona).
Připomeneme si roli chronogramů a chronostichů v baroku.
Ukážeme si, kde vznikal první počítač v Československu a kde působil Antonín Svoboda.
Kde žil a studoval Josef Stepling, zakladatel hvězdárny a matematicko-fyzikálního semináře v Klementinu.
Vysvětlíme, proč se nejstarší inženýrská škola ve střední Evropě přemístila z Malé Strany na Staré Město pražské, atd.

Místo konání:
Hradčany, Pohořelec a Malá Strana.

__________________________

Úterý 24. dubna 2018 od 17 hodin

doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.,  
ČZU, Praha        
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.,
MFF UK, Praha

O MENDELOVĚ MATEMATICE
Matematika jako klíč k záhadě

Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.

__________________________

Úterý 10. dubna 2018 od 17 hodin

Matematické oddělení Pražské pobočky

setkání na téma
ROZPRAVY NAD VZDĚLÁVÁNÍM V MATEMATICE ,
na které Vás srdečně zveme.
Po jeho skončení proběhnou volby Matematického oddělení JČMF PSP.

Z Bolzanova rukopisného pojednání O logice 
(podle překladu Františka Šíra v časopisu Krok, 1831, str. 553-578)

Krátkost, snadnost, přjgemnost,wtrausenj užitečných poznamenánj 

17. Přjgemná gest to we přednášenj proměna, někdy toho i přirozenost pravdy požaduge, aby se prawda, kterau přednášjme, neyprwé zřetedlně wyslowila, potom důkazy stwrdila; někdy zase aby se prawda se čtenářem gako wyhledáwala, a newyslowila se dřjwe, ažby wšechno to z čeho wypleywá, bylo wyswětleno; t. g. aby důkaz prawdu předcházel.

Bernard Bolzano

Místo konání:
Setkání se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze,
v budově A (A 1455) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.

__________________________

 

Úterý 20. března 2018 od 17 hodin

Mgr. Lukáš Vízek, Ph. D., Univerzita Hradec Králové     

České publikace o historii matematiky
z přelomu 19. a 20. století v mezinárodním kontextu    

Zaměříme se na české práce o dějinách matematiky vydané v poslední třetině 19. století a v prvních desetiletích 20. století. Vystihneme určitý směr, který byl v daném oboru charakteristický pro naše území. Jako jisté vyvrcholení a zároveň výjimku přiblížíme Dějiny matematiky vytvořené učitelem obecných a měšťanských škol Josefem Úlehlou (1852–1933).
Dílo srovnáme s podobnými díly v řadě českých i zahraničních historiografií té doby. Představíme novou monografii přednášejícího věnovanou Úlehlovu životu a dílu.

Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, v budově A (A 1435) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.

__________________________

Úterý 27. února 2018 od 17 hodin

přednáší
prof. Dr. Milan Vlach, MFF UK Praha

Snění o fairové demokracii                                                     
Paradoxy kolektivního rozhodování

S pomocí snadno pochopitelných ilustrací a drobných laických výletů do historie se pokusím ukázat podstatu problémů kolektivního rozhodování založeného na agregaci individuálních preferencí v preference společenské.
Z čistě matematického hlediska lze říci, že obtíže jsou způsobeny tím, že na konečných množinách neexistují netriviální ultrafiltry.

Místo konání: 
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, v budově A (A 1435) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.

__________________________

Úterý 23. ledna 2018 od 17 hodin

Přednáší
RNDr. Karel Lepka, Ph.D., MU Brno

Věda ve francouzské revoluci

Astronom Jean-Sylvain Bailly,
autor pětisvazkové Historie astronomie byl odsouzen k smrti za to, že obhajoval královnu. Markýz de Condorcet je známý pracemi z integrálního počtu (Essai sur le calcul intégral, 1765), analýzy (řady), počtu pravděpodobnosti,
věnoval se i problému tří těles.
V roce 1792 byl předsedou zákonodárného shromáždění, Vypracoval systém veřejného vzdělávání dětí i dospělých. Snažil se prosadit rovná práva žen, ras, byl proti otroctví. Antoine-Laurent de Lavoisiere – zakladatel moderní chemie, vytvořil názvosloví. Lazare Carnot, Gaspard Monge, Pierre Simon Laplace a další vytvářeli v době revoluce nové výsledky, kterým se v tomto semináři budeme věnovat.
Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, v budově A (A 1435) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.

__________________________

Úterý 28. listopadu 2017 od 17 hodin

Přednáší
Bc. Roman Pipek, Imining GmbH Muenchen
na téma

Biologické hodiny pro matematiky
Zamyšlení nad letošními Nobelovými cenami 
.

Ukážeme, jak významný byl přínos matematiky a informatiky k odměněným objevům.

Letošní Nobelovy ceny se nesly ve znamení úspěchů
molekulární biologie. Za chemii byla udělena „pro vyvinutí
kryo-elektronové mikroskopie umožňující vysoké rozlišení
struktury biomolekul“, která změnila naše představy o realitě.
Cena za fyziologii a medicínu „pro objev
molekulárního mechanismu řízení cirkadiálního rytmu“,
základního rytmu všech pozemských organismů včetně bakterií a
sinic.
Na semináři se budeme zabývat nejen podstatou fungování biologických
hodin, ale pokusíme se přiblížit matematikům způsob uvažování biologů,
včetně toho, jak samotné buňky počítají. Tento způsob počítání je vlastní
i nám lidem a lze tak říci, že je evolučním (biologickým) základem matematického
světa.

Místo konání:
Seminář se koná v zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, v budově A (A 1435) ve 14. patře, Thákurova 9, Praha 6.
__________________________
Úterý 24. října 2017 od 17 hodin
 doc. Alena Šolcová, FIT ČVUT v Praze
ANALÝZA a INTERPRETACE DAT MEZI MATEMATIKOU A ASTRONOMIÍ
Omyly a výsledky Johanna Keplera a Edmonda Halleye

Budeme se věnovat Keplerovým úvahám v době příchodu do Prahy, od pojednání Mysterium cosmographicum (1596)
k Nové astronomii.
Ve druhé části přiblížíme Halleyovo pozorování komet a závěry, k nimž dospěl, a též jeho opomíjený důležitý příspěvek ke vzniku pojišťovací matematiky.

Připomeneme 25 let konání semináře SEDMA (SEmináře pro historii matematiky, informatiky a astronomie).

 ********                                        
Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435)
ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.
__________________________
Úterý 13. června 2017 od 17 hodin

prof. Jan Sokol, FHS UK Praha

POČÍTAČE PŘED PůL STOLETÍM   
O prvním setkání s počítači (1964)

***************************

Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435)
ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.
__________________________

Úterý 23. května 2017 od 17 hodin

Ing. Jan Zeman, ZČU Plzeň

David Hilbert a kruh jeho spolupracovníků v Göttingen
Blízcí přátelé H. Minkowski a A. Hurwitz a Hilbertovi žáci

 ********
Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435)
ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.
____________________________________________
Úterý 11. dubna 2017 od 17 hod.
 

RNDr. Václav Vopravil, Praha       

Historie kombinatorických her
Království NIMu

 

Seminář je věnován nestranným hrám a matematickým technikám, které mohou být použity při jejich analýze z historického hlediska. Seminář se soustředí na dobře známou hru s odebíráním kamenů NIM.  Nestranné hry jsou hrami dvou hráčů bez náhody, kdy hráči mají stejné možnosti tahů. Možná vás překvapí, jak bohatá může být teorie kolem těchto her a jejich moderních variant. Nestranné hry  tvoří zajímavou algebraickou strukturu. Typickou hrou je  Boutonova hra NIM.  Představeny budou osobnosti  a jejich příspěvky k teorii.

 ********
Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435)
ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.
 —————————————————————————————–

Úteý 21. března 2017 v 17 hod.

prof. Dr. Milan Vlach, MFF UK Praha

O porcování
Vlídný úvod do teorie     

Se situacemi, v nichž se členové dané skupiny mají rozdělit o dělitelný objekt tak, aby byl každý spokojen se svým dílem, se lidé (a nejen lidé) potýkají od nepaměti. Elementárními prostředky se pokusím ukázat, za jakých podmínek a jakými postupy lze každému členu skupiny zajistit uspokojující část, a zároveň upozornit na problémy, které ještě nemají uspokojivé řešení.

Plakát ve formátu pdf: Porc_L
Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435)
ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.

—————————————————————————————–

Úterý 28. února 2017 v 17 hod.

RNDr. Jan Kalina, Ph.D., Ústav informatiky AV ČR

První matematický výsledek v biologii
Gregor Mendel očima biostatistika 

Mendel_01

Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze,
v budově A (A 1435)
ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.

 

 

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Úterý 10. ledna 2017 v  17 hodin

Miroslava Otavová, VŠE Praha

Vztahy Josefa Ladislava Jandery a Bernarda Bolzana   bolzano_jandera_03
Matematika v Praze v první polovině 19. století.

Seminář se koná v zasedací místnosti
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze, v budově A (A 1435) ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

8. listopadu 2016, v 17  hodin
***
Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.,
Katedra informatiky a kvantitativních metod,
Bankovní institut vysoká škola, a.s.
***
O vývoji kryptografie.
Utajená komunikace od starověkého Egypta
po kvantovou 
kryptografii
***
Seminář se koná v zasedací místnosti                      kryptografie
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze, v budově A (A 1435) ve 14. patře,
Thákurova 9, Praha 6.

Plakát ve formátu .pdf: krypto

 

 

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Úterý  11. října 2016 od 17 hod.

Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D., Ústav dálného východu FF UK

Lineární algebra v čínské matematiceHudecek Od operaci se zlomky
k soustavam rovnic

Místo konání:
FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6,
zasedací místnost A 1435, budova A – 14. podlaží

Plakát v ve formatu .pdf zde: lingebra_chinensis-1

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

 

Úterý 21. června 2016 od 17 hod.

doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., FIT ČVUT v Praze

Josef Stepling

Josef Stepling

Matematické metody, experiment a pozorování
v pozdně barokní Praze

K 300. výročí narození Josefa Steplinga (1716 – 1778)

Místo konání:

FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6
zasedací místnost A 1435, budova A – 14. podlaží
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

 

Úterý 26. dubna 2016 od 17 hod.

Mgr. Tereza Bártlová, MFF UK Praha
Historie rekreační matematiky aneb
Jak může vzniknout ze zábavné hádanky nová matematická teorie. 

Přehled matematických hádanek a rébusů, které se táhnou napříč

matematicka_rekreace           Jejich zadání měnilo

           v průběhu let, ukážeme si v jaké celými dějinami matematiky. podobě se s nimi můžeme setkat dnes. Seznámíme se také

s několika matematickými problémy,
původně určenými jen k pobavení,
ve skutečnosti stály na počátku vývoje nových matematických disciplín.“

 

Místo konání:
FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6
zasedací místnost A 1435, budova A – 14. podlaží
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

 

Úterý 5. dubna 2016 od 17 hod.

v rámci programu skupiny HEXA (Historie exaktních věd)

Alena Šolcová. FIT ČVUT v Praze
Srb a Štys – čeští Zeissové
O osudu těch, kteří pomáhali měřit a pozorovat oblohu. Srb&Stys01

Jaroslav Srb (1893) a Josef Štys (1889) navázali na keplerovskou tradici geometrické optiky v Praze  doby rudolfinské a patřili
mezi zakládající členy České astronomické společnosti.

Místo konání:
FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6
zasedací místnost A 1435, budova A – 14. podlaží

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Úterý 23. února 2016 od 17 hod.

Pavel Truhlář, FF UK Praha
Hilbertův program
Nemožnost axiomatizace matematiky
Místo konání:
FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 7,

Hilbertův program

Praha 6
zasedací místnost A 1435,
budova A – 14. podlaží.
Plakát ke stažení zde: Hilbert

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Úterý 19. ledna 2016 od 17 hod.

Prof. RNDr. Luboš Pick, DSc.  MFF UK Praha       Pickus_intuitionem(2)

Klamná intuice v matematice a fyzice, 
aneb několik návodů, 
jak se zaručeně dostat na scestí.

Místo konání:
FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6
zasedací místnost A 1435, budova A – 14. podlaží

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Ve středu 25. listopadu 2015 od 16 hod.

Mgr. Pavel Klavík a Mgr. Jiří Šejnoha, MFF UK

uvedou diskusi
k metodám vzdělávání a zkoušení na příkladu lineární algebry

ZNÁT nebo VYZNAT SE?        Znatnebovyznatse

Seznámíme se s jejich neobvyklým projektem,
který může podpořit aktivní myšlení, vzdělávání a
rozvíjet schopnost samostatného studia a hlubší porozumění teorii.

Pořádá Pražská pobočka JČMF,
Oddělení pro vzdělávání v matematice, fyzic
e a informatice

Místo konání:
FIT, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6
zasedací místnost A 1435, budova A – 14. podlaží

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

 Úterý 10. listopadu 2015 od 17 hod.

doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc., FSV ČVUT v Praze

PERSPEKTIVA JAKO KORMIDLO MALÍŘŮ
Na cestě k vědeckému zdůvodnění perspektivy od Albertiho k Duererovi

Plakát k vytištění je zde: Perspectiva                   Perspectiva_Cotchanderli

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,  
14. patro budovy A
FIT ČVUT v Praze,  Thákurova 7. Praha 6

 xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox

 
 
Úterý 20. října 2015 od 17 hod.

RNDr. Václav Vopravil, PrahaTeorie_komb_herKombinatorická teorie her v minulosti a dnes


 Nadreálná čísla jako příklady kombinatorických her

Ukázka hry s překvapivým výsledkem

Plakát k vytištění je zde: Teorie_komb_her

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,  
14. patro budovy A
FIT ČVUT v Praze,  Thákurova 7. Praha 6

xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

Úterý 29. září 2015 od 16 hod.

Krátká procházka Prahou
Novoměstské zvěrokruhy, relativita času a einsteinovské zamyšlení.

Sraz účastníků je
na Jungmannově nám. u sochy slavného lingvisty v Praze 1.
Pořádá skupina HEXA (Historie exaktních věd).

Všechny zájemce srdečně zveme.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Úterý, 23. června 2015 od  17 hod.
V rámci semináře pořádáme besedu na téma:

ARNOŠT KOLMAN – matematik – logik – filosof
VE VÍRU UDÁLOSTÍ 20. STOLETÍ

Zamyšlení nad pamětmi Arnošt Kolmana – Zaslepená generace

uvedou
RNDr. Antonín Vrba, CSc.
a Alena Šolcová

15_06_23_Kolman(1)

 

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435,  
14. patro budovy A
FIT ČVUT v Praze,  Thákurova 7. Praha 6

***************************************************************

Úterý, 26. května 2015 od  17 hod.
RNDr. Jaroslav Flejberk, Praha                     LamaniHlavy

přednáší na téma

 Lámání hlavy s hlavolamy

Místo konání:
Zasedací mistnost – A 1435,
14. patro budovy A,
Fakulta informačních technologií, Thákurova 7, Praha 6
******************************************************************************

 

 

Úterý, 28. dubna 2015 od  17 hod.

Setkání HEXA
na téma                                                               MonnoFrancesco

Portolánové mapy, loxodromy
a pozorování  noční oblohy nokturnalem

Místo konání:
Zasedací mistnost – A 1435,
14. patro budovy A,
Fakulta informačních technologií, Thákurova 7, Praha 6
******************************************************************************
Úterý, 7. dubna 2015 od  17 hod.

Prof. RNDr. Jaroslav NEŠETŘIL, DrSc., MFF UK

přednáší na téma

SLAVNÁ CHVÍLE ČESKÉ MATEMATIKY – GRAFOVÉ ALGORITMY
Otakar Borůvka, Vojtěch Jarnik a další.

Místo konání:                                                           Boruvka_Jarnik&CO_01 (5)
Zasedací mistnost – A 1435,
14. patro budovy A,
Fakulta informačních technologií, Thákurova 7, Praha 6
_________________________________________________________________________

 

Úterý 24. března 2015 od 17 hod.

Ing. Martin Kákona, Hvězdárna Soběslav   each_Family_Atomic_Clocks (1)   

Určování času pomocí GPS aneb atomové
hodiny do každé rodiny

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435
Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze, Thákurova 7-9, Praha 6
(14. podlaží budovy A)

Plakát najdete zde:
each_Family_Atomic_Clocks (1)

***********************************************************************************************

Úterý 10. března 2015 od 16 hod.

Procházka Prahou – sraz u sochy sv. Václava na Václavském náměstí,
Nové Město pražské
Skupina HEXA (Historie exaktních věd),

_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_O_

Diophantus[1]

Úterý 3. března 2015 od 17 hod.

doc. RNDr. Martin Klazar, Ph.D.,
MFF UK Praha

Z historie řešení diofantických rovnic:
Od Diofanta k Mihailescovi

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435 Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze, Thákurova 7-9, Praha 6
(14. podlaží budovy A)

Plakát najdete zde: Diophantus

Pro ty, kteří nemohli přijít:
Zde najdete text přednášky:

********************************************************************************************

Úterý 13. ledna 2015 od 17 hod.

Mgr. Petr Scheirich, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR

HISTORIE NAVIGACENavigare_necesse
Od starověku po 20. století

Místo konání: Zasedací místnost A 1435 Fakulty informačních technologií
ČVUT v Praze,
Thákurova 7-9, Praha 6 (14. podlaží budovy A)

Plakát najdete zde:

***************************************************************************************************

Úterý 9.  prosince 2014 od 17 hod.

RNDr. JAN FÁBRY, CSc., Fyzikální ústav AV ČR

 PRůVODCE KEPLEROVÝM SPISEM:
Novoroční dárek aneb o šestiúhelníkové vločce
(Strena seu De nive sexangula …
                       

Kepler Strena
Kepler Strena

O nejtěsnějším uspořádání koulí

Místo konání:
Zasedací místnost A 1435 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7-9, Praha 6 (14. podlaží budovy A)

Plakát najdete zde: Keplerova vlocka

*************************************************************************************************

Úterý 18. listopadu 2014 od 17 hod.    

Doc. RNDr. ALENA ŠOLCOVÁ, Ph.D., FIT ČVUT v Praze

Jakubova hůl a Levi ben Gerson (1288 – 1344)
Umění výpočtů a astronomie židovského astronoma   

Seminář se koná v Zasedací místnosti A 1435 Fakulty informačních technologií ČVUT
v Praze ve 14. podlaží budovy A, Thákurova 7, Praha 6.

Zde najdete plakát: Navigare_necesse_I

**********************************************************************************************

Středa 29. října  2014 od 17 hod.  – setkání HEXA

Roman Pipek & kol.

Nové výsledky z putování po stopách Aloise Martina Davida

Seminář se koná v Zasedací místnosti A 1435 Fakulty informačních technologií ČVUT
v Praze ve 14. podlaží budovy A, Thákurova 7, Praha 6.

Zde najdete plakát: David_10_14

Pozor, nové misto našeho setkání je v nejvyšším patře nejvyšší budovy ČVUT s krásnou vyhlidkou  a výtahy jsou v chodu!.

***********************************************************************************************

Úterý 14. října  2014 od 17 hod.

Mgr. Libor Koudela, Ph. D., Ústav matematiky a kvantitativních metod, Univerzita Pardubice

Mezník v historii teorie množin 100 let od vydání  Grundzüge der Mengenlehre Felixe Hausdorffa

Felix Hausdorff – astronom, optik, matematik, básník, spisovatel
Jeho výsledky a dramatický osud

V úvodní části přednášky připomeneme život Felixe Hausdorffa (1868-1942) spolu s jeho matematickým i literárním dílem. Další část bude věnována Hausdorffově knize „Grundzüge der Mengenlehre“ z roku 1914, která měla zásadní vliv na vývoj topologie a teorie množin. Speciálně ovlivnila generaci matematiků soustředěných kolem časopisu Fundamenta mathematicae, vycházejícího od roku 1920.

Plakát najdete zde:  Hausdorff

Hausdorff

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 14. podlaží budovy A, Thákurova7, Praha 6 Pozor, nové misto našeho setkání je v nejvyšším patře nejvyšší budovy ČVUT s krásnou vyhlidkou a výtahy jsou v chodu!.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Sobota 16. srpna / Neděle 17. srpna 2014

Putování po stopách Aloise Martina Davida

Cesta po stopách astronoma Aloise Martina Davida, čtvrtého ředitele hvězdárny v Klementinu, v okolí premonstrátského kláštera v Teplé na Karlovarsku bude pokračovat v podvečer přednáškami a astronomickým pozorováním. Všichni zájemci jsou vítáni. Je zajištěna lokální doprava a ubytování, z toho důvodu je počet účastníků omezen, registrace do 18. července 2014 a další informace na adrese: alena.solcova@fit.cvut.cz.

Místo konání: premonstrátský klášter Teplá a  Nežichov na Karlovarsku.

Úterý 17. června  2014 od 17 hod.

doc. RNDr. Jan Mareš, CSc., KM FJFI ČVUT v Praze

ALGEBRAICKÉ ROVNICE OD CARDANA KE GALOISOVI

Motto: Přísahám ti, že nejen nikdy neuveřejním tvé objevy, ale slibuji ti rovněž, že si je zapíši v kódu, takže ani po mé smrti nebude nikdo schopen jim porozumět.                                             Cardano Tartagliovi v roce 1539

 

Plakát najdete zde: Cardano-Galois(2) Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 3. podlaží Nové budovy ČVUT.

 

Cardano-Galois(2)

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Úterý 27. května  2014 od 17 hod.

HEXA – skupina pro historii exaktních věd

Astronomický zlomek nalezený u Rukopisu Královédvorského Alena Šolcová

Setkání  se koná v místnosti A1442                                                               astronomicky_ zlomek Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 14. podlaží budovy A, Thákurova 7, Praha 6.

Plakát najdete zde: zlomek_astro

Zájemce o návštěvu ateliéru pana orlojníka Petra Skály v Sadské a prohlidku

1. rekonstruovaných poloorlojních hodin renesančního stroje katedrály sv. Víta … 2. ekliptiky staroměstského orloje z roku 1865

prosim, aby se u mne ohlásili ( alena.solcova@fit.cvut.cz). Návštěva je plánována na čtvrtek 29. května odpoledne nebo v podvecer. AS

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Úterý 13. května  2014 od 17 hod.

Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D., KDM MFF UK                                  Archimedova_metoda1

Archimédés a jeho Metoda

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 3. podlaží Nové budovy ČVUT.

Plakát najdete zde: Archimedova_metoda1

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Úterý 22. dubna  2014 od 17 hod.

doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK:

ČEŠTINA VE VĚKU  POČÍTAČů – JAZYKOVÉ KORPUSY

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 3. podlaží Nové budovy ČVUT.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Úterý 8. dubna 2014 od 17 hod.

HEXA (Skupina pro historii exaktních věd) Procházka Prahou po stopách matematiků a astronomů

Sraz na stanici tramvaje č. 22 – Pohořelec ************************************************************************

Úterý 25. března  2014 od 17 hod.

Ke  100. výročí matematika a astronoma Zdeňka Kopala doc..RNDr.  Martin  Šolc, CSc., Astronomický ústav UK, MFF UK:
Zdeněk Kopal a těsné dvojhvězdy
doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., FIT ČVUT v Praze:
Numerické metody v astronomii 

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze ve 3. podlaží Nové budovy ČVUT. Plakaty najdete zde:  Kopal_t_3pKopal_a_3p

Kopal_a_3p

************************************************************************

Úterý 11. března  2014 od 17 hod.            

Setkání skupiny HEXA (Historie exaktních věd)

Program: Antonín Vrba, Milan Patka:
Steinichovy astronomické hodiny z roku 1911


Roman Pipek:   Astronomické hodiny  v Mnichově

Alena Šolcová: Le Verrierův objev nove planety (Medailonek  k vyroci francouzského astronoma Le Verriera).

Podrobnosti a plakát najdete v odkazu Nejbližší seminář. 

Stenich_Mnichov
Stenich_Mnichov

 ***********************************************************************

 

Nejbližší seminář

Program zimního semestru 2013/2014

Program letního semestru 2012/2013

Archiv