Archiv

Na této stránce v budoucnu naleznete program minulých 20 ročníků semináře SEDMA.

 

Letní semestr 2013

Úterý 18. června 2013 od 15 hod. 

              PhDr. ALENA HADRAVOVÁ, CSc., ÚSD AV ČR, Praha 
              Doc. RNDr. PETR HADRAVA, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, Praha

STŘEDOVĚKÝ PTOLEMAIOVSKÝ GLOBUS

Plakát najdete zde: globe_Kues      

Seminář se koná v Zasedací místnosti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze
(3. patro Nové budovy ČVUT), Thákurova 9, Praha 6

Úterý 19. března 2013 od 15 hod. 

 Prof. RNDr. JIŘÍ WIEDERMANN, DrSc., Ústav informatiky AV ČR, Praha
              
VÝPOČET JAKO GENEROVÁNÍ ZNALOSTÍ  
                                                                    
Výpočty jsou motorem vědy.“
Plakát najdete zde:   znalosti01

19. 2. doc. RNDr. ALENA ŠOLCOVÁ, Ph.D., FIT ČVUT Praha
MATEMATICKÉ ZÁKLADY KOPERNIKOVY ASTRONOMIE
K 540. výročí narození Mikoláše Kopernika
Plakát najdete zde: Kopernik-plakat

Zimní semestr 2012 – 2013

23.10.  JAN KALINA, FIT ČVUT v Praze
ARCHIMEDŮV  PALIMPSEST A STOMACHION
Objev a řešení antického hlavolamu ve 20. století

6. 11.  RNDr. JOSEF PELIKÁN, Skupina počítačové grafiky, MFF UK Praha
HISTORIE A PRINCIPY FOTOREALISTICKÉHO  ZOBRAZOVÁNÍ
Od výpočtu viditelnosti k paprskovým Monte-Carlo metodám

4. 12.  RNDr. PETER ZAMAROVSKÝ, CSc., FEL ČVUT Praha 
NEKONEČNO PŘED CANTOREM 
Nejstarší představy o nekonečnu

11. 12.  Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc., Ústav informatiky AV ČR Praha 
Pozor! Seminář zahájíme výjimečně v 16. hod. !
O SÍLE MATEMATICKÉHO OBJEVU:
HOLD ALANU  M. TURINGOVI – Ke 100. výročí jeho narození
Slavnostní setkání Pražské pobočky JČMF    ***     Zde najdete plakat .

8. 1. 2013 PhDr. DANIEL ŠPELDA, Ph.D., FF ZČU Plzeň
HLEDÁNÍ PŘEDPOTOPNÍ ASTRONOMIE:
Představy renesančních a raně novověkých astronomů o původu a dějinách astronomie

______________________________________