Cvi_1_2020

Formalizace výroků a složené výroky a jejich negace